Lättillgänglig information grunden till välfungerande kommunikation

Publicerad av

De flesta typer av företag, skolor, myndigheter och kommunala inrättningar har ett behov av att kommunicera med sina besökare, personal, elever eller medborgare. I dagens ständiga informationsflöde är det viktigare än någonsin att informationen är lättillgänglig och tydlig för att faktiskt nå fram.

För ett par årtionden sedan var anslagstavlan ett naturligt inslag i entrén på många kund-inrättningar, i skolor, på vårdcentraler och på företag. Här sattes all möjlig information upp i syfte att nå så många som möjligt på väg in i lokalen. Allt från information om event, till veckans meny, provresultat, regler och förordningar, samt kungöranden samsades på begränsad yta och täckte allt som oftast efterhand över vartannat vid brist på plats. Att ta ner gamla meddelanden var sällan prioriterat, varför mycket av informationen ofta var utdaterad. 

För många organisationer är detta scenario ännu inte historia, utan fortfarande, mitt i digitaliseringens era, en realitet. En del företag har skapat egna halvdigitala lösningar där de publicerar innehållet i PowerPoint-presentationer på informationsskärmar. Detta löser problemet med lappar som delvis skymmer varandra eller kan ryckas bort, men informationen blir snabbt gammal och måste bytas ut. Då sitter hela organisationen ofta i knät på IT-ansvarig, som är den enda som klarar av uppgiften. 

Mot bakgrund av detta startades för 10 år sedan företaget Infoskjermen i Norge. Lösningen var enkel: ett system som var lätt för vem som helst inom organisationen att använda och som ger snygg, aktuell och lättillgänglig information på informationsskärmarna hos företag, skolor och andra kommunala serviceinrättningar. I Sverige har lösningen funnits i sex år och heter PinToMind. Företaget består av ett litet team där alla har många ansvarsområden, vilket ger kunderna en personlig serviceupplevelse och professionell support. Te’ena Østhus Ben-Haim och Sara Qvint, är bland annat ansvariga för marknadsföring och kundsupport. 

    – Vår lösning är en digital anslagstavla. Här kan våra kunder publicera innehåll som automatiskt uppdateras och går att tidsstyra med slutdatum på informationen. Det går enkelt att lägga in text och bilder i färdiga mallar och utseendet går att få skräddarsytt med egen logotyp och färg-schema, så att hela informationsskärmens utseende speglar ens varumärke och kommunikationsmaterial, berättar Te’ena Østhus Ben-Haim på PinToMind.

I skärmens tre olika fält kan man publicera information från flera källor samtidigt. Allt från busstider, till väderprognos, event eller öppettider. Det går också att koppla skärmen till sociala medier och till kalendern, lokala nyheter, världsnyheter, visa video, både genom att ladda upp eget material eller visa från Youtube. Anslagen rullar ett efter ett på skärmen på ett tydligt sätt.

Kunderna är ofta skolor och företag, men även kontor, fabriker, ja i stort sett alla som har reception och väntrum, som kliniker, vårdcentraler och tandläkare, har stor nytta av tjänsten. Efter tio år på marknaden har man nu över 2 500 kunder i 25 länder. 

    – Infoskärmar är till stor hjälp för arbetsplatser och skolor, där är det annars för komplicerat idag att nå ut med informationen. Vårt mål är att alla som använder tjänsten ska få hjälp av den och att lösningen verkligen uppfyller deras behov. Vi vill ha nöjda kunder, inte bara många kunder, säger Te’ena. 

PinToMind är så enkelt att inga förkunskaper behövs. Dessutom vittnar kunderna om att de får väldigt bra och snabb support och rådgivning, samt att de sparar tid och därmed pengar på att ha ett enkelt och användarvänligt informationsflöde. 

Jämte den stora informationsskärmen finns också en mobilapp så att alla som vill abonnera på den information som publiceras på den stora skärmen kan få samma information i appen. Detta är väldigt praktiskt för till exempel utesäljare eller chaufförer och andra yrkesgrupper som inte jobbar inne på kontoret så ofta. Även elever eller personal på skolan kan få respektive skärms innehåll i appen. I Coronatider har PinToMind GO-appen fått ännu större betydelse när folk jobbat hemifrån i så stor utsträckning. 

    – Vår lösning ger kunderna mer tid att utföra sin huvudsakliga verksamhet. Informationsspridningen ska bara fungera! Säger Sara Qvint på PinToMind.

Bolaget är marknadsledande i Norge och ser med tillförsikt på tillväxten i övriga Skandinaviska och engelskspråkiga länder.                           

Skribent: Anna Bjärenäs

Det går att testa infoskärmslösningen gratis i 30 dagar.

Läs mer på http://www.pintomind.se