Hajja Hjärnfokus – för ett effektivt och hållbart arbetsliv

Publicerad av

I dagens snabbrörliga samhälle med ett konstant informationsflöde och ständiga förändringar utmanas hjärnan hela tiden. Genom att förstå hjärnan och dess begränsningar kan vi jobba med hjärnfokus och på så sätt vara mer effektiva – på ett hållbart sätt.

Hajja Hjärnfokus grundades 2013 av Annika Nilsson och Lena Winqvist, föreläsare och läromedelsförfattare. Hajja Hjärnfokus förmedlar grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld. Om man lär känna hjärnan kan man jobba, lära och samarbeta på bästa sätt. Då jobbar man med hjärnan och inte mot den. 

Kunderna återfinns i många branscher. Allt från arkitekter, advokater och It-bolag, till flygledare, universitet och silversmeder har genomgått Hajja Hjärnfokus skräddarsydda utbildningar, föreläsningar och workshops. Innehållet har en tydlig koppling till självledarskap, då många verksamheter idag lägger stort ansvar på medarbetarna. 

    – Vi ger våra kunder enkla strategier i sitt självledarskap. Om man förstår hur hjärnan fungerar kan små förändringar göra att man blir mer effektiv och kan utnyttja de kognitiva förmågorna på bästa sätt. Det kan handla om hur du planerar din arbetsdag. På morgonen har du mycket hjärnkraft. Då ska du passa på att göra det som är kognitivt tungt, som att prioritera och fatta beslut. Under resten av arbetsdagen kan du växla mellan uppgifter som är kognitivt tunga med uppgifter som är kognitivt lätta, som rutinuppgifter. På så sätt får hjärnan vila och det är viktigt eftersom hjärnkraften under en dag faktiskt är begränsad. Då kan man effektivisera och se till att arbetet blir hållbart i längden, säger Annika. 

    – Interaktion är en stor del av våra föreläsningar. Vi gör övningar så att man praktiskt omsätter det man lär sig. Den feedback vi får är att detta är ett roligt och spännande sätt att lära sig på. Det är nog det vi saknar allra mest nu i Coronatider, säger Lena.

Föreläsningar och workshops har i dessa tider kompletterats med digitala föreläsningar, samt flera föreläsningar uppdelade i mindre grupper istället för en stor. Dessutom har Hajja Hjärnfokus spelat in ett stort digitalt utbildningsmaterial för pedagoger. De har även fortbildat sig om kreativitet och hjärnan vilket utmynnat i nya föreläsningar som kommer i höst – om arbetsplatser och kreativitet. De skriver även små narrativa handböcker om hjärnan och lärande. Titlarna ”Hjärnsmart lärande – minnet” och ”Hjärnfokus på läsning” finns ute och en tredje ”Hjärnfokus på mindset” kommer ut nu i september.

Den sociala hjärnan för samarbete och lärande

Hjärnfokus på arbetslivet handlar också om samarbetet med kollegor. Här spelar den sociala hjärnan en stor roll. Hjärnans hot- och stressystem aktiveras av ”sociala triggers”. När stressystemet är aktivt får vi bland annat svårare att fokusera, förstå och minnas. Dessutom kan vi då se våra kollegor som ”fiender” och vill helst inte lyssna på deras idéer. Risken är att vi missar viktig information.

    – Små, små signaler gör att hjärnans stressystem går igång. Det kan handla om att din status sänks eller att du uppfattar att någon är orättvis mot dig. Lyckas vi kringgå dem kan vi istället aktivera hjärnans belöningssystem och dopamin frigörs, vilket gör att vi blir öppna och nyfikna, intresserade och mer motiverade. När alla på arbetsplatsen förstår hur den sociala hjärnan fungerar så begriper man lättare både sina egna och andras reaktioner. Det skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete, säger Lena. 

Det är inte bara den sociala hjärnan som utmanas i arbetslivet. Dagens och även framtidens arbetsplatser kommer också att ställa krav på att vi ska fortbilda och kompetensutveckla oss i ett livslångt lärande. Vet du hur minnet fungerar förstår du hur du ska lära på ett sätt som hjärnan tycker om. Det kan handla om enkla saker som att det är tankarna vi minns. Därför är det stor skillnad mellan att passivt lyssna och aktivt tänka. Genom enkla metoder tänker du på djupet. Det kan också handla om att förstå vad som händer i hjärnan när man repeterar kunskap och hur man kan repetera för störst effekt. 

     – Vår framgång beror till stor del på att vi är pedagoger i grunden. Alla år i utbildningsbranschen har vässat vår pedagogiska kompetens. Vi är skickliga på att göra det komplicerade enkelt för att det ska bli både greppbart och användbart. Vi har själva stor hjälp av kunskap om hjärnan för att lära, jobba och samarbeta på bästa sätt, berättar Lena. 

    – I en föränderlig värld är det viktigt att förstå hjärnan. Framtiden handlar om att inte glömma att vi har en gammal hjärna i en modern värld. Att förstå hjärnan är att förstå sig själv, avslutar Annika. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Vill du veta mer om Hjärnfokus i arbetslivet – besök Hajja.nu.