Att ”gigga” är framtidens arbetsplats

Publicerad av

Livskvalitet och frihet i arbetet före anställningstrygghet är något som prioriteras mer idag. Gigekonomin är här för att stanna. 

Sharp Recruitment & Consultants är en av marknadens mest nischade rekryteringsbyråer. Företaget grundades 2014 av Zarina Virsholm, Ron Cohen och Peter Ekström med ambitionen att bli marknadens ledande leverantör av specialister och chefer inom finans- och juristbranschen. De är inriktade på fem olika affärsområden: Legal, Compliance, Risk, AML (anti money laundry) och tax.

Gigekonomi är ett begrepp som har använts ett tag men vuxit med åren, och som förstärkts under Coronakrisen. Förenklat innebär gigekonomi att man istället för att ha en fast anställning arbetar på tim- eller konsultbasis. Behovet av trygghet från en fast anställning har också successivt minskat, inte minst visar flera undersökningar att unga i större utsträckning vill ha ökatd flexibilitet och i större utsträckning styra sin tid. 

    – Denna utveckling har varit tydligast inom t.ex. IT- och finansbranschen, men på senare tid har vi också börjat se denna trend inom juristbranschen. Allt fler väljer att starta egen verksamhet och börja gigga, säger Zarina.

    – Detta är en av orsakerna till att företag, bl.a. advokat- och revisionsbyråer, har svårt att behålla personal, säger Ron. 

Många attraheras av flexibiliteten, att styra sin egen agenda och att själv kunna välja sina samarbetspartners. En annan faktor som inte ska underskattas är den ekonomiska uppsidan. 

Genom Coronakrisen har denna utveckling accelererat. Många har tvingats arbetat hemifrån, men därigenom också upptäckt just den flexibilitet, frihet och de fördelar som detta medför. Man har helt enkelt insett att det går att arbeta lika bra t.ex. hemifrån, eller från ett café, som på kontoret. Ett annat område där vi ser denna trend är inom risk och compliance.      

    -De regulatoriska kraven ökar lavinartat, och efterfrågan på specialistkompetens är mycket stor, och även inom dessa områden är det allt fler som väljer att starta eget, säger Peter.

Att ta klivet över till att bli egen kan för många dock vara en utmaning. Kommer man att få tillräckligt många uppdrag? Kommer verksamheten bli lönsam? Är det egna nätverket med potentiella kunder tillräckligt stort?

    – Jurister är generellt sett en yrkeskategori som är ganska dåliga på att sälja och marknadsföra sig själva och sina tjänster. Många vänder sig därför till oss eftersom vi både har synligheten, marknadsföringskompetensen och kontaktnäten. Vi blir helt enkelt en mäklare mellan konsulten och uppdragsgivaren, säger Ron.

    – Gigekonomin är här för att stanna och kommer innebära en omfattande förändring av arbetsmarknaden, vi är än så länge bara i början, säger Zarina. 

En annan effekt av Coronakrisen är också att den har skyndat på digitalisering, vilket vi tror kommer innebära att juristens framtida roll kommer bli mer konkurrensutsatt. Företag kommer i en del fall att byta ut den fysiska juristen och istället ta tekniken till hjälp, tex. inom avtalshantering och granskning, regulatorisk implementering och riskbedömningar. 

http://www.sharprecruitment.se