Bioteknik och diagnostik avgörande för framtiden

Publicerad av

Det kan inte ha undgått någon hur stort fokus det varit under våren på skyddsmateriel, reagens för diagnostik samt provtagningsutrustning –  och den skriande bristen på dessa. Mitt i stormens öga befinner sig Nordic Biolabs, en leverantör inom bioteknik och diagnostikbranschen, en bransch som spelar en avgörande roll för pandemins förlopp.

Ca 2-4 procent av sjukvårdsbudgeten går normalt sett till labb och analys. Samtidigt inser de flesta att om man ställer rätt diagnos på ett tidigt stadium kan rätt behandling ges, vilket kan spara stora kostnader i slutändan. Dessutom besparas patienten onödigt många besök hos olika specialister. Covid-19 har bland annat visat världen hur viktigt det är att testa och diagnostisera i ett tidigt skede för att förhindra spridning och rädda liv. En adekvat testning initialt i ett sjukdomsförlopp leder till en snabbare och korrekt behandling, säger Thomas Busch, VD på Nordic Biolabs. 

Nordic Biolabs firar 50 år i år och har sedan starten legat i framkant som leverantör till laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotekindustri. 

    – Under Covid-19 har vi på Nordic Biolabs som etablerad leverantör blivit väldigt efterfrågade, nu när vården fullkomligen skriker efter skyddsutrustning och provtagningsmaterial. Bristen på dessa är en av orsakerna till att vården haft stora svårigheter att nå det uppsatta målet på 100 000 tester i veckan. Det har varit tufft att försöka möta den plötsliga extremt stora efterfrågan på dessa produkter och alla har blivit ”tagna på sängen”, men nu börjar vi komma ikapp, berättar Thomas.

Delar av vårt sortiment som skyddsutrustning, provtagningspinnar, reagens och utrustning för detektion av virus och antikroppar har haft en enorm efterfrågan.

    – Vi har även produkter för att mäta koagulation hos patienterna. En av effekterna av Covid-19 är just att man kan få blodproppar, bl.a i lungorna, att hitta och förebygga dessa på ett tidigt stadium är fundamentalt för att minska dödligheten bland patienterna, säger Thomas.

Vidare levererar vi utrustning för att tappa blodplasma och just nu pågår projekt att ge svårt sjuka patienter blodplasma från plasmagivare som tidigare haft Covid-19 och utvecklat antikroppar. Därmed kan sjukdomsförloppet lindras hos svårt sjuka och patienter tillfriskna fortare.

    – Vi vill vara med och bidra till den tekniska utvecklingen så det är viktigt att vi kan leverera innovativa produkter. Att produkterna håller hög kvalitet och att producenterna garanterar goda arbetsförhållanden för sina anställda, är avgörande för oss, påpekar Thomas.

Just In Time, JIT, har under pandemin fått mycket kritik. Vårdsektorn pressar leverantörerna som får betala vite om de inte levererar, men när det inte finns material att tillgå är detta föga effektivt och systemet fallerar.  

    – I och med Covid-19 har man äntligen börjat tänka om. Vi fick ett varnande exempel när fem sjukhusregioner bytte leverantör hösten 2019 och leverantören inte hann sätta upp rutiner och logistik med kort varsel, varpå sjukhusens egna förråd snabbt tog slut och sjukhusorganisationerna sattes i stabsläge. Hundratals operationer fick ställas in med kort varsel, berättar Thomas.

Den kritiska situation som bristen på skydds- och testutrustning orsakat har gjort att majoriteten av aktörerna insett att stora beredskapslager och självförsörjning inte är så dumt. Sjukvården måste ha egna beredskapslager och inte bara förlita sig på sina leverantörer, men det förutsätter också en god kommunikation och bra relationer mellan inköpsorganisationerna inom landstingen och leverantörer. 

    – Under ”Coronakrisen” har extremt många lycksökare sökt sig till vården som leverantörer, och sålt undermåliga handskar, visir och munskydd som inte är CE-märkta och som sedan fått kasseras. Vi firar 50 år som företag i branschen i år, och våra väletablerade leverantörer har alla CE-märkningar, certifikat och specifikationer som krävs på produkter för att användas inom svensk sjukvård. Vi har kompetenta medarbetare som förstår sjukvårdens behov. Trycket på oss har varit extremt högt under Coronakrisen, men har också gett oss möjlighet att visa att vi är en leverantör och partner att räkna med inför framtiden, avslutar Thomas. 

  Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.nordicbiolabs.se