Rätt inomhusklimat – en hälsofråga

Publicerad av

Många spenderar så mycket som 90 procent av tiden inomhus. Otaliga studier visar att inomhusklimat, luftkvalitet, och bullernivå påverkar hälsan, arbetsmiljön och prestationsförmågan på ett påtagligt sätt. På framtidens arbetsplats bör rätt inomhusklimat vara en självklarhet.

En människa äter ungefär ett kg mat, dricker tre liter vätska och andas 30 kg luft per dygn. Kosthållning får stort fokus såväl i media som i mångas tillvaro, medan luftkvalitet i inomhusmiljöer sällan får plats i debatten. 

– Så länge vi inte mår dåligt så tänker vi inte på luftkvaliteten. Många spenderar så mycket som 90 procent av sin tid inomhus. Vi vistas i lokaler för skola och jobb, vi handlar, går på gymmet eller badhuset. Att vi ska ha bra luft och inomhusklimat handlar om temperatur, luftfuktighet och bra ventilation. Allt detta hänger ihop och påverkar hälsan. Systemen skall finnas men inte märkas, luftkvaliteten skall vara hög och ljudet lågt. Luftkvaliteten påverkar arbetsklimat och prestationsförmåga, koncentrationsförmåga, sjukfrånvaro, hudproblem, allergier, listan kan göras lång, säger Lena Eklind, Technical Director på Systemair AB.

Systemair startade sin verksamhet 1974 i Skinnskatteberg. Affären var baserad på en innovation, en kanalfläkt som installerades direkt i kanalerna och underlättade installationerna avsevärt. 

– Kanalfläktarna finns fortfarande med i produktfloran och säljer bra. De förändrade standardsättet att installera, det blev mer rakt på och detta motto har vi behållit; the straight way. Det präglar både företagskulturen, hur vi gör affärer, hur verksamheten bedrivs, hur vi kommer till beslut, och hur vi löser kundernas behov. 

Systemair bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat på de flesta platser där människor befinner sig dagligen – bostäder, kontor, industrier, sjukhus, simhallar, parkeringshus och flygplatser är några exempel. Systemair jobbar nära orterna där man finns och gör en positiv skillnad för det lokala samhället. Genom åren har företaget växt genom över 60 förvärv. Bolaget är nu en internationell koncern med funktioner på många olika platser i världen. Mer än 320 000 kvm produktionsyta är fördelade på 27 fabriker i 20 länder. Produktutveckling finns i 24 olika länder. 

– Produktionsanläggningarna har en väldig tyngd i bolaget med sin kompetens och vi har varit och är duktiga på att utveckla själva produktionsapparaten. Vi är ett entreprenörsdrivet  företag där det är lätt att påverka beslut, komma med idéer och bli lyssnad på, få gehör oavsett om man är ny eller varit länge i bolaget. Det är en nyfiken och resultatinriktad miljö. Vi är globala och många jobbar internationellt, samtidigt som vi verkar lokalt på de olika orter där vi finns.  Expansivt, modigt, positiv anda och ständig utveckling är ord som beskriver Systemair, säger Lena.

Kunderna är byggare, konsulter och installatörer, tre kundgrupper som uppskattar korta leveranstider, något som Systemair är måna om att alltid leva upp till. Att leveranstiden är viktig hänger samman med att man ofta vill ha ventilationssystemen på plats strax innan de ska installeras, eftersom de är skrymmande och annars tar stor plats på en byggarbetsplats. 

– Vi har väldigt korta leveranstider, tack vara våra  tre distributionscenter på olika ställen i världen och för att vi producerar  mot lager. Detta värderas högt av kunderna så det är en nyckelfaktor för oss. I Sverige får kunderna leverans inom 24 timmar och inom Europa inom 72 timmar, berättar Lena.

Hög kvalitet och  att produkterna är lätta att installera är andra nyckelfaktorer till framgången. 

– Vi deltar aktivt i många intresseorganisationer runt om i världen och   påverkar framtidens krav på utvecklingen. Det tror jag märks i våra produkter. Vi är en global spelare, med inblick i vad som händer på olika marknader och har samtidigt bra lokal förankring, menar Lena.

I skapandet av framtidens arbetsplats är inomhusluften en viktig del i hur medarbetarna mår och presterar. Systemair bidrar med behaglig inomhusluft på ett hållbart sätt. 

– Vi tittar mer och mer på hållbarhet i produktutveckling och produktion , låg energiförbrukning är viktigt, det är både ett externt och internt krav.  Det finns en fysikalisk gräns för energiförbrukningen så mycket behöver göras i andra områden också och vi tittar på livscykelperspektivet för produkten. I produktutvecklingen använder vi oss också av våra fina labb för att säkra hög luftkvalitet och låg ljudnivå hos produkterna. Vi investerar i styr- och reglerområdet med behovsstyrd ventilation, alltså när man mäter Co2-nivån efter antal personer i rummet, berättar Lena.

Just att anpassa ventilationen efter verkliga förhållanden och behov är en tydlig trend. Sensorer blir viktigare och systemen blir mer avancerade, allt för att förbättra  ventilation på ett hållbart sätt. Andra märkbara trender är ökad efterfrågan på energieffektivitet och hållbar produktdesign, något som efterfrågas mer och mer i kölvattnet av EU:s klimatmål.

Arbetsplatsernas utformning idag jämfört med för tio år sedan med fler öppna ytor, fler personer i samma lokal, som jobbar med helt olika saker och färre egna rum, har lett till att kunderna efterfrågar flexibla lösningar. 

– Det blir också mer IoT lösningar och möjligheterna i det området är stora för mer individanpassning och flexibilitet. Vi kommer att fortsätta investera i ny teknik och nya produkter för att vara kundernas främsta partner i arbetet med att möta deras utmaningar i framtiden. Att lyssna på kundernas behov och lyfta fram idéer från alla parter är viktigare än någonsin, avslutar Lena.Framtiden ser ljus ut för Systemair, som planerar en fortsatt expansion genom rekrytering, förvärv och partnerskap.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.systemair.com