Framtidens kapitalförvaltning kräver smarta verktyg

Publicerad av

Sverige omtalas ofta som det land i världen som leder digitaliseringen. Detta gäller dock inte alla branscher. Kapitalförvaltningsbranschen är en av de branscher som är sist ut när det gäller att digitalisera sina affärsprocesser, men nu inser allt fler nyttan av ett branschanpassat affärssystem.

Dagens digitala värld är det lätt att förledas att tro att det inte finns något kvar att digitalisera. Så är dock inte fallet. Det finns fortfarande ett fåtal branscher där man i stor utsträckning fortfarande förlitar sig på papper och penna för att dokumentera såväl kundbesök som att skriva avtal och där Excel fungerar som kunddatabas, uppföljningsverktyg och kalkylverktyg i ett. Kapitalförvaltning är ett exempel på en sådan bransch. 

    – Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro så är branschen är relativt eftersatt vad gäller digitalisering. Vi såg att det fanns ett stort behov av en lösning som gjorde att man kunde digitalisera och optimera hela affärsprocessen, säger Markus Alin, VD och grundare på Sharpfin. 

Med Sharpfin Wealth Management Suite kan kunderna, som är såväl svenska som internationella aktörer verksamma inom kapitalförvaltning, sköta hela affärsprocessen. Systemet, som är uppbyggt i moduler, hanterar administration och dokumentation från första kundkontakten, samt uppföljningsplan på hur man förvaltar kundens pengar på bästa sätt så att man kan kontrollera att den rådgivning som kunden fått ger det resultat man kommit överens om. Vidare håller systemet även reda på risknivå per kund så att man inte bryter överenskommelserna. Allt som har med förmögenhetsförvaltning att göra, hur man köper och säljer värdepapper, funktionalitet kring administration och beräkning av arvoden samt rapportering och uppföljning går enkelt med Sharpfin Wealth Management Suite. Förutom att underlätta och effektivisera för förvaltare och rådgivare möjliggör även en digitalisering av alla processer en enklare regelefterlevnad gentemot Finansinspektionen.

    – Vi är relativt ensamma om att tillhandahålla en fullt integrerad funktionalitet för hela förvaltnings- och rådgivningsprocessen så att kunderna får en effektivare förvaltning och rapportering, säger Markus. 

Med hjälp av smarta API:er kan kunderna integrera systemet mot exempelvis ett befintligt CRM-system. Andra anpassningar kan också göras så länge det är generella funktionsförbättringar.

    – Vi tar in kundidéer och utvecklar systemet därefter när det är förbättringar som kommer alla kunder till del. Vi kan även anpassa systemet till varje kund genom att skapa skräddarsydda portföljrapporter till kunderna med deras logotyp och grafiska profil. Att kunna presentera en rapport med egen design är väldigt viktigt för kundernas trovärdighet och varumärkesbyggande, säger Markus. Framåt handlar det för Sharpfin om att fördjupa funktionaliteten inom vissa områden, så att man kan skala systemet även på större kunder. 

    – Det står klart att det finns ett stort intresse hos kunder för detta, tillväxttakten beror bara på leveranskapacitet inom utveckling och försäljning, menar Markus. 

Fler och fler inser fördelarna med att ha ett digitalt stödsystem för sina affärsprocesser som är anpassat efter verksamheten. Ska man hålla sig i marknadens framkant, ha en möjlighet att erbjuda snabb och säker kundservice även i framtiden, samt hålla god lönsamhet är detta en nödvändighet. 

Framåt har Sharpfin planer på att växa i Skandinavien och därefter i resten av Europa. På längre sikt ser man även Asien som en spännande marknad, där Singapore, exempelvis, är en marknad som liknar den europeiska på många sätt. 

Just nu är Sharpfin mitt uppe i en pågående investeringsrunda som startade den 23 juni och pågår till slutet av juli. Målet är att få in mellan fyra och sex miljoner kronor i nyemissionen. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.sharpfin.com