Framtidens arbetsplats finns inom life science

Publicerad av

Vill du vara med och lösa framtidens hälsoutmaningar och jobba i en internationell miljö med lysande karriärmöjligheter? I så fall är life science i Öresundsregionen ett utmärkt val av framtida arbetsplats.

Life Science industrin är en av våra mest produktiva sektorer, med ett högt förädlingsvärde och kunskapsintensiva arbetsplatser. Branschen genererar stora värden genom skatteintäkter och jobb och i Öresundsregionen finns nordens största life science-kluster. Majoriteten av arbetsplatserna finns på den danska sidan, men under de senaste åren har behoven av kompetens ökat även i Sydsverige, inte minst i bolagen kopplade till de skånska innovationsmiljöerna. Branschorganisationen Medicon Valley Alliance (MVA) har varit drivande i att samla krafterna på tvärs över nationsgränsen.

     – Vi vill slå ett slag för life science och särskilt Öresundsregionen som en utmärkt plats att göra sin karriär på. De senaste 15 åren har vi sett en väldigt positiv utveckling och det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i regionen, säger Petter Hartman, VD för MVA.

Tillgången på personal är en ödesfråga för svensk life science. Sektorn kännetecknas av kunskapsintensiva bolag och efterfrågan på arbetskraft med hög utbildningsnivå är därför stor. 

    – Dansk life science domineras av stora globala läkemedelsjättar med Novo Nordisk, H. Lundbeck, Ferring och LEO Pharma i spetsen. Men nu kraftsamlar svensk life science och i Öresundsregionen finns möjligheter att samverka mellan länderna för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter och attrahera den personal vi behöver för att stärka branschen. Fler inom akademin behöver få upp ögonen för karriärvägar utanför universitetens väggar och bli en del av den framgångsresa vi har framför oss, menar Petter. 

Det finns en stark politisk vilja att stärka svensk life science och i den nyligen antagna nationella life science strategin pekas kompetensförsörjning och det livslånga lärandet ut som en nyckelfaktor. På MVA drivs nu antal initiativ tillsammans med universitet och företag för att stärka sektorn ytterligare. 

    – Tillsammans med våra medlemmar jobbar vi för att öka regionens attraktivitet gentemot framtidens arbetskraft – allt ifrån mentorprogram, till att stödja studentnätverk och liknande. Därtill driver vi på MVA ett EU-finansierat projekt där vi etablerat ett kompetensråd som ska fungera som ett långsiktigt forum för branschföreträdare (universitet, regioner, myndigheter, bolag, fackföreningar och intresseorganisationer) där vi kan diskutera åtgärder och vad som behöver göras för att säkra kompetensförsörjningen i den skånska life science industrin. Vi presenterar också löpande analyser kring hur arbetskraftsbehoven ser ut idag och framöver och vid halvårsskiftet år kommer vi att tillsammans med Øresundsinstituttet presentera en ny rapport kring de skånska life science bolagens kompetensbehov, kompetensbrist och vad som behöver göras för att säkra att vi kan bygga vidare på vår position som Nordens centrum för välutbildad arbetskraft inom life science. Detta är en förutsättning för att på sikt utvecklas som inte bara Nordens, utan även en av Europas mest konkurrenskraftiga och vitala regioner för talanger, investeringar och innovationer inom life science, säger Petter.

Life science sektorn är en bransch som historiskt klarat sig bra även i tider av kris. Under finanskrisen 2008 var exempelvis life science den enda industrin i Danmark som växte. 

    – När vi nu har en hälsokris som mycket väl kan mynna ut i en finansiell kris är det intressant att vara i en bransch som sitter på nyckeln till lösningen. Vill man vara med och lösa framtidens hälsoutmaningar och samtidigt bidra till samhällsekonomin är life science industrin en väldigt bra plats att vara på, säger Petter.

Den som letar efter framtidens arbetsplats gör helt rätt i att intressera sig närmare för just Öresundsregionen. Här finns unika karriärmöjligheter och en arbetsmarknad som spänner över två länder. 

    – Kombinationen av starka innovationsmiljöer i   Lund och Malmö och de stora globala bolagen i Danmark, samt möjligheten att bo, studera och arbeta på båda sidor av Öresund gör det möjligt att bygga ett CV som gör dig attraktiv på marknaden. Det är en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda karriärvägar i två länder där kompetensen rör sig fritt, något som stärker den svenska life science-industrin och därmed också den svenska ekonomin, avslutar Petter.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.mva.org