Framtidens arbetsplats är effektiv och flexibel

Publicerad av

I dessa tider har det ökade antalet medarbetare som jobbar hemma medfört nya utmaningar för företag. IT-säkerheten sätts på spel och det har blivit tydligt att vi, för att nå en flexibel och säker arbetsplats, har en bit kvar att gå.

Under lång tid har vi varit väldigt beroende av en fysisk arbetsplats eller en fysisk device, ofta en PC, för att kunna utföra vårt jobb. Nu märks en förändring och i det läge vi är nu ser vi nackdelarna med att tänka på det sättet och de hinder det sätter upp för fortsatt expansion och utveckling. 

– En fysisk arbetsplats är inte det viktiga. Ska vi få en verksamhet att funka måste vi kunna jobba varifrån som helst, säger Håkan Andersson, VD på AceIQ.

När många företag under rådande omständigheter tvingats flytta medarbetare till hemmakontoret har det varit en utmaning, då infrastrukturen inte alls varit förberedd för det. Det är inte lätt för verksamheterna att upprätthålla nivån på klienterna som är hemma istället för på kontoret. Om man som användare behöver en ny applikation eller behöver uppgradera en applikation när man sitter hemma och jobbar, vem ska då skjuta ut den till det privata VPN:et? Alla sitter inte heller på fiber så det kan bli ganska stor fördröjning när man jobbar hemma. Att lagra allt lokalt på egen PC är inte  heller optimalt, vare sig säkerhetsmässigt eller i fråga om GDPR. 

– Vore det inte bättre att samla allt på ett ställe? Oavsett om du jobbar på en telefon, dator eller platta ska du kunna jobba. Vi erbjuder ett workspace så att du som användare inte ens behöver öppna dina appar eller logga in i ett system för att godkänna din reseräkning eller liknande, allt finns samlat och i och med att du loggar in på portalen så har du tillgång till alla appar och system på ett ställe, berättar Håkan. 

AceIQ är arkitekter och designers av lösningar som underlättar administrationen och effektiviserar IT-miljön, lösningar som man sedan implementerar hos kunden. Lösningen utgår från att datacentret är den säkraste platsen för datat och även den plats där nätverket är som snabbast. Den fördröjning som märks när man sitter på ett hemmanätverk, oavsett om det är ett snabbt nät, märks inte alls i datacentret, där hastigheten är minst 100 gånger högre. Så fort kommunikationen lämnar datacentret går det långsammare och när en PC kommunicerar via internet med datacentret uppstår genast en fördröjning. Att ge användaren tillgång till applikationerna direkt på servern istället för att de skjuts ut till användarens PC via internet är alltså betydligt mer effektivt. Lösningen tar sig också an utmaningen många företag har med en diversifierad klientmiljö, där tunna klienter, mobiler, och plattor samsas med PC, Mac, professional workstation etc. Bland applikationer och system finns dessutom ofta en blandning av gamla och nya versioner. 

– Vårt arbetssätt innebär att du som användare kan få hjälp att skapa ett automatiserat flöde i din portal eller på din desktop utan några fysiska installationer. Inom loppet av några minuter kan allt vara löst istället för efter flera veckors väntetid för en manuell installation. 

Lösningen kan presenteras som portal, digital desktop eller digital arbetsyta. Användarna loggar in med sin mobiltelefon genom att scanna en QR-kod och får då tillgång till sin virtuella maskin med alla system i ett enda gränssnitt. Detta gör att man kan göra saker mer aktivitetsbaserat eftersom man slipper gå in i olika system eller webbapplikationer. Oavsett vilken klient man har kan man genom portalen få access till system som normalt kräver tunga maskiner. Det enda som krävs är en tunn klient kopplad till skärmarna. Man kan mitt i en session gå och sätta sig vid en annan skärm och logga in och fortsätta det arbete man höll på med. 

– Vi skapar en enkelhet för användare och organisation och förhöjd säkerhet genom att vi har data och applikation på ett ställe. Det handlar om att skapa flexibilitet och oberoende. Varför ska vi då ha en PC som är så utmanande att underhålla och säkerhetsmässigt tveksam i situationer när vi måste förlänga nätverket ut till PC:n och uppdatera applikationerna. Det handlar om att effektivisera människor och organisationer, folk ska inte behöva fundera på om de gör rätt eller fel, det är verksamhetens skyldighet att se till att användaren gör rätt, säger Håkan.

AceIQ:s lösning bidrar även till Employee branding. I dagens hårda konkurrens om kompetensen gäller det att kunna attrahera medarbetare. Vill någon ha en MAC så har företagen inte råd att säga nej om det är en kompetens som de verkligen behöver. 

– Vilken dator man vill ha som arbetsredskap ska självklart inte vara en showstopper, det är ett väldigt ålderstiget sätt att se på rekrytering. Vi måste åstadkomma den här förändringen inom IT och IT-infrastruktur för att skapa framtidens arbetsplats. Framtidens arbetsplats är enkel och flexibel och medarbetarna har möjlighet att göra det de faktiskt är anställda för avslutar Håkan.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.aceiq.com