Innovativa fastigheter med fokus på hållbarhet

Publicerad av

Att förändra en trög bransch är inte enkelt, men det finns aktörer som lyckas vara innovativa vad gäller såväl process som byggmaterial och på så vis tar oss steget närmare ett hållbart samhälle.

Witte Sundell arbetar med en bredd av uppdrag från stadsplanering, bostäder och skolor till äldreboenden, församlingshem och kyrkor. Hållbar utveckling, både socialt och miljömässigt står högt upp på agendan. Kontoret arbetar inom tre kompetensfält: nyproduktion bostäder och stadsbyggnad, samhällsfastigheter & kontor samt ombyggnad & fastighetsförädling. 

– Kompetensfälten går i varandra och man har utbyte av kunskap och arbetsmetoder dem emellan. Vi lägger mycket tid på utvecklingen av hållbarhetsfrågorna på kontoret. Vi tror på den affärsmodellen och på att ha fokus på utveckling, säger Nanna Thelander, ansvarig för bostadsområdet på Witte Sundell.

Företaget har också lyckats få Gasellutmärkelsen tre år i rad – ett kvitto på att man satsar helhjärtat på utveckling. 

– I grunden är vi ett innovationsdrivet företag som är övertygade om att vi kan påverka förflyttningen mot ett hållbart samhälle. Detta främst genom hållbart byggande och byggande i trä i en annars ganska traditionell bransch. Träbyggande har varit ett stort fokus för oss de senaste åren och även att återbruka material, att kunna visa på värden i redan använda byggmaterial som får en ny historia, säger Ludvig Witte, grundare till Witte Sundell.

Företaget har bland annat gjort flera projekt i Stockholm med miljöspets. I samband med ett projekt görs en analys av byggnadens CO2-avtryck under hela dess livscykel. 

– Vi är aktiva i Centrum för Cirkulärt Byggande, ett nätverk där vi varit med och utvecklat hur man jobbar med återbruk och cirkulärt byggande. Vi kan redogöra för hur mycket CO2 man sparar genom att inte riva en befintlig stomme eller återanvända andra byggnadsdelar. Att visa för beställare och hyresgäster vilka miljöbesparingar det går att göra i ton CO2 blir väldigt tydligt, säger Nanna.

Vallastaden är ett projekt som är ett gott exempel på hur innovativa Witte Sundell faktiskt är. Kommunen ville ha ett nyskapande område och premierade innovativt byggande, lågenergihus, social hållbarhet och trämaterial. Resultatet och Witte Sundells bidrag till området blev Kv Integrationen – ett fyravånings bostadshus i massivträ som uppfördes till bomässan i Vallastaden 2017. Klimatpåverkan både i byggskedet och under hela dess livslängd har hållits till ett minimum och byggnaden är projekterad som passivhus. Utvändigt som invändigt är huset annorlunda. Utvändigt sticker det ut med sin ornamenterade träfasad och sedumtak med gemensamma odlingsytor och invändigt med sin takhöjd på nära 4 meter i de yteffektiva lägenheterna med loft. 

– Det ger en härlig känsla att vara i ett hus helt byggt i trä där vi kombinerat en bra boendemiljö med hållbarhet. Ett fyravåningshus helt i trä är något alldeles speciellt och ger småstadskaraktär åt Vallastaden, säger Ludvig. 

Att bygga statsmiljöer i trä har varit mer eller mindre förbjudet under modern tid, då bränder historiskt sett helt ödelagt flera städer i Sverige. Nu har byggtekniken dock hunnit ikapp och det är möjligt att klara de högt ställda brandkrav som finns, även för träbyggnader. Flerbostadshus i massivträ börjar nu bli allt vanligare bland planerade projekt men till bomässan 2017 var det fortfarande relativt outforskat.

– I och med att flerbostadshus i trä är ett nytt inslag i storstäderna ger detta nu möjlighet till en helt ny estetik. En träfasad har ett helt annat uttryck än betongfasader, säger Nanna.

För Witte Sundell var projektet i Vallastaden ett ypperligt tillfälle att experimentera och utforska vad ett flerbostadshus i trä skulle ha för karaktär och själ. I projektet tog man en annorlunda roll mot vad arkitektens roll traditionellt innebär i Sverige. 

– Markanvisningen fick vi tillsammans med en lokal bostadsbyggare, vilket gjorde att vi kunde styra beslut som togs om huset och vara med och bestämma hur det skulle utvecklas, mer i linje med arkitektens roll i övriga Europa, där man har ett helhetsansvar och mer av en projektledarroll. Vi kunde prioritera det vi tyckte var viktigt och innovationsdelen har varit större i det här projektet. Vi hade exempelvis med träleverantören redan från början så vi kunde få input och kunskap från dem. Huset var perfekt som testprojekt för denna nya typ av hus och typ av lägenheter, säger Ludvig.

Att man har ett långsiktigt helhetsperspektiv och ett intresse för både ombyggnad och nyproduktion gör Witte Sundell till en hållbar innovatör. Man bygger såväl för att det ska passa den moderna människan av idag med stort miljöfokus, som för att husen ska hålla i flera hundra år. 

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.wittesundell.se