Innovation måste bli en del av vår företagskultur

Publicerad av

Lean och Industri 4.0 i all ära, men från att ha varit nyskapande tankegångar är det i dag en självklarhet. Istället är det innovationskraft som skapar vinnarna och det handlar om att skapa en företagskultur som genomsyras av initiativkraft, engagemang, och kreativitet.

Att jobba med effektiva produktions- och automationsprocesser är inte längre något nytt. Det har länge funnits effektiva arbetssätt som Lean och Industri 4.0. För att vara konkurrenskraftig räcker dock inte detta längre. 

– Är du inte Lean så är du inte relevant för kunden, så utöver våra effektiva arbetssätt präglas vår företagskultur av att ständigt utmana och ifrågasätta invanda mönster och sanningar för att därigenom utvecklas och skapa mervärde till våra kunder, berättar Mattias Lindhe, VD på Orbit One, som är en av Skandinaviens största kontraktstillverkare.

Kontraktstillverkning, eller EMS (Electronic Manufacturing Services) är en bransch som varit relativt statisk. Branschen har funnits i 60 år och vuxit genom att man breddat portföljen med tjänster. Kunden styr marknaden och kunden äger produkterna.

– Vi äger inga egna produkter. Orbit One skräddarsyr optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, inköp, tillverkning och test till logistik och eftermarknadstjänster. Kunderna är produktägande företag som inte vill eller kan ha egen tillverkningskapacitet, berättar Mattias.

Innovation har tidigare styrts av paradigmen att man måste äga produkten, något som Orbit One vill ändra på. 

– Vår utmaning är att få ihop klassisk tillverkningsfilosofi med innovation. Vi jobbar med helt autonoma och målstyrda arbetsgrupper. Det innebär att du ger teamen tydliga mål och resurser för att lösa en uppgift, sedan löser de uppgiften själva. Det ger ett stort mått av självständighet och frihet i grupperna, vilket i sin tur gynnar det innovativa klimatet, säger Mattias.

För att effektivisera arbetssättet ännu mer använder man digital målstyrning av hela tillverkningsprocessen.

– Vi har skapat ett spindelnät med en kombination av klassiska mål- och självstyrande grupper och en overlay av digital transparens. Allt från produktionsplaner och tillverkningsunderlag till resultatplanering presenteras digitalt. För att bli riktigt vassa på detta beslöt vi att skapa en IT-avdelning i världsklass som nu utvecklar alla system för detta själva. Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att jobba. Genom digitaliseringen kan vi vara transparenta mot både medarbetare och kunder. Våra kunder kan till exempel följa tillverkningen av deras produkter on line via säkra uppkopplingar, berättar Mattias.

I sin strävan att utmana och skapa mervärde startade Orbit One 2019 upp projektet Orbit X tillsammans med professor Tobias Larsson vid Blekinge Tekniska Högskola. 

– Att bli riktigt innovativ handlar inte bara om att göra saker på ett helt nytt sätt utan att förändra hela företagskulturen. Organisationen måste skapa tid och möjlighet att vara innovativ och tänka på nya sätt och att våga göra detta. Vi har på tre månader jobbat med fyra team med representanter från alla enheter, två svenska, ett polskt och ett ryskt team. 

Målet med projektet är att komma fram med helt nya idéer som skapar mervärde, berättar professor Tobias Larsson vid BTH. Samtidigt som vi lär organisationen att samtidigt jobba ambidextriöst eller på två täter; dagligt och operativt parallellt med att man jobbar strategiskt och långsiktigt.

Resultaten måste vara värdeskapande och kan till exempel vara både nya affärsområden, processer eller tjänster. 

– Vår roll är att bidra med kunskap, coachning och arbetsmetodiker utvecklade på BTH. En innovativ företagskultur ger positiva och engagerade medarbetare som kan fokusera på värdeskapande och intäktsförbättringar som i slutändan ger högre konkurrenskraft. De innovativa företagen är framtidens vinnare, men det krävs ett långsiktigt strategiskt tänkande som genomsyrar hela företaget. Inspiration, resurser och tålamod är viktigt men viktigast av allt är tydlig vilja, riktning och mål och det har Orbit One satt, avslutar Tobias Larsson.

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.orbitone.se