Innovativt vårdbolag ger nöjdare patienter

Publicerad av

Att bygga en innovativ organisation från grunden i en traditionell bransch är en utmaning. Ryggkirurgiskt centrum berättar om att bygga en transparent organisation och om att bli en av Sveriges största i sitt slag.

Ryggkirurgiskt centrum startade verksamheten den 1 mars 2017, då med fyra kirurger initialt och en narkosläkare. Samtliga anställda hade minst 20 års erfarenhet inom sjukvård. Målet var att skapa en ny klinik där man fick vara med och påverka hur man skulle organisera sig och hur man skulle jobba. 

– Vi uppmuntrade alla från dag ett att vara innovativa och förbättra flöden, förbättra för patienten och arbetsplatsen. Det gjorde att alla vi nyanställde bubblade av positiv energi och medförde en vilja av att förbättra organisationen, minska dubbelarbete, förbättra patientsäkerheten och så vidare, berättar VD Per Svedmark. 

– Nytänkande är ledordet i vår verksamhet. Vi jobbar hela tiden med nya initiativ och PDSA-cykler där vi prövar i mindre skala först och sedan, om det funkar, så applicerar man det rakt ut i organisationen, säger han.

Idag är man nästan 60 anställda, bland dem 8 kirurger, och efterfrågan är ständigt ökande från hela landet. Ryggkirurgiskt Centrum är nu en av Sveriges största ryggkirurgiska kliniker. En av nycklarna till framgången ligger i att förutom att man arbetar innovativt även använder digitala stödsystem för medarbetare och patienter. 

-Vi har sedan start haft en sjuksköterska som har till huvuduppgift att bedriva utveckling och säkerställa kvalitetsarbetet. 

– Till stöd har vi utvecklat olika verktyg så att vi kvalitativt kan mäta komplikationer online. Vi har kopplat samman alla datasystem och har en stor databas där vi kan plocka information och KPI:er ifrån säger Helene som arbetar som kvalitetsutvecklare på RKC. 

Ett led i digitaliseringen är att man inte har införskaffat TV-apparater vid patienternas vårdplatser, utan alla får låna varsin Ipad. 

– Vår ambition är att aktivt erbjuda patienterna moderna lösningar och arbeta för bra val för miljön med applikationer och möjlighet till digifysiska besök via videochatt. 

Med hjälp av en av våra applikationer kan patienterna registrera sin smärta före och efter sin smärtlindring. På så vis får patientens sjuksköterska direkt information om huruvida smärtlindringen är tillräcklig. I kombination med att patienten sköter sin egen smärtlindring sk PCOA kan patienten justera smärtbehandlingen efter operationen så att den är optimal inför hemgång, vilket ger en ökad trygghet och kunskap för patienten. En annan innovativ lösning är samarbetet med Frisq Care, där de som ska opereras får information via en app tex om vilket ingrepp som de ska genomgå, sitt vårdförlopp samt planeringen för eftervården där appen används för rehabilitering. Patienterna blir påminda om att de måste göra sina övningar och även ange sin smärta. 

– Vi tror på den informerade patienten, dvs ju mer informerad de är innan operation desto bättre blir återhämtningen och slutresultat för patienten. 

– Vi försöker vara transparenta och varje vecka skickar vi ut information om produktion och produktivitet på alla enheter, vilka komplikationer som uppstått. Varje medarbetare får tillgång till detta. Därefter har vi en genomgång inför arbetets start på måndag morgon, berättar enhetschefen Anna. 

– Vi har haft en starkt tillväxt från start. Ju fler vi opererar desto fler vill komma till oss. Vårt mål är att vara en klinik som inte bara producerar utan vi vill bidra med vårdutveckling, utbildning och forskning. De flesta läkare är också är forskare och disputerade. Vi bedriver flertalet forskningsprojekt på kliniken där vi samarbetar med olika universitet. Vi utbildar också sjuksköterskor, kiropraktorer och läkare då vi tycker det är viktigt att vi bidrar till den övriga sjukvården, säger Per. 

– När patienten går härifrån efter en utredning har man ofta en operationstid inbokad inom en månad. De flesta blir färdiga för operation på ett besök, säger Fredrik.

Corona förändrade världen på en vecka och under rådande läge har vi snabbt agerat och följer utvecklingen kring covid-19. Då vi har en organisation som uppmanar till att utveckla verksamheten kontinuerligt så är det naturligt att vi skickar personal för att hjälpa till tex med uppbyggnationen av Älvsjös mässhallar som skall användas för Covidvård. Några skall utbildas och stötta upp vården på de olika akutsjukhusen. Vi ser tydligt nu att vi är ett team som snabbt kan hantera förändringar och anpassa sig till varje ny situation. En verksamhet som är solidarisk och samtidigt är oerhört flexibel. Det är beundransvärt, säger Per. 

http://www.rkc.se