Företagande med lyckliga människor som nyckeln till framgång

Publicerad av

Går det att bygga ett välmående företag med glädje som mått på framgång och där resan i sig är viktigare än målet? Jobylon berättar om sin framgångssaga där människan står i centrum.

Jobylon startades i nuvarande form 2014 och utvecklar en mjukvara som förenklar rekryteringsprocessen, ett rekryteringsverktyg. Med inställningen att det är resan i sig som är det intressanta och att det både är välmåendet och gemenskapen i teamet som räknas som framgång, har man skapat en unik företagskultur, som även går igen i hur man jobbar med kunderna och som i sig resulterat i en stark tillväxt och väldigt hög kundnöjdhet. Idag arbetar man med större arbetsgivare såsom Scandic Hotels, Schibsted och Coop.

– Vi har jobbat hårt för att Jobylon ska vara vad det är idag genom många misslyckanden och nya försök. Från början var vi ett säljdrivet företag, bra på att sälja in produkten, men mindre bra på produktfokus och långsiktighet. Vi lärde oss mycket om rekryteringsbranschen och tech under dessa år men framförallt hur vi tillsammans bygger ett företag och skapar en kultur där individen alltid kommer först och mår bra, där vi jobbar med kundvård istället för sälj. Vi gjorde en stor omstart, från 13 personer ner till 2 och sen kom vi igen och är nu 20, berättar Aref Abedi, VD på Jobylon.

Aref Abedi

Om du itererar tillräckligt många gånger så bör du lyckas någon gång, annars är det inte vettigt att fortsätta. De flesta start-ups lyckas inte leva kvar och det var den tanken som fick Jobylon att slå in på vägen med glädjen som ledstjärna,och att det är teamet och hur man trivs som betyder något på riktigt.

– Vad är poängen att göra något om vi inte gör något som vi brinner för samtidigt som vi skapar värde och på så sätt även glädje åt våra kunder? 

På Jobylon arbetar vi inte mot ett fast mål utan resan är mer intressant än målet i sig.

Målen är som milstolpar, du når en och fortsätter mot nästa. Resan är i sig otroligt viktig, säger Aref.

Denna inställning manifesteras på olika sätt i företagskulturen och internt pratar man mycket om de tre värderingarna “passion for product”, “passion for people” och “passion for business”. Hur gör man då för att rent konkret få in dessa värderingar i den dagliga verksamheten och i medarbetarnas vardag?

– Ett exempel är att vi har en happiness tax på alla intäkter. En “glädjeskatt” där pengarna hamnar i en pott och varje fredag när vi har en wrap up av veckan får de som vill presentera en idé som de vill genomföra tillsammans med teamet. Om minst 50 procent av medarbetarna röstar ja så genomför vi den aktiviteten ifall det ryms inom budgeten. Det kan vara allt från ballongflygning till en ny lyxigare kaffemaskin, säger Aref.

Flexibilitet är en annan nyckelfaktor för medarbetarnas välbefinnande. Några anställda är även digitala nomader och jobbar därifrån de har lust i världen.

– Det är flexibelt, bara man är kreativ nog och har motivation att jobba på det sättet. De digitala nomader vi har i företaget reser runt och ringer in och kommer hem ett par gånger om året. Bara man har dator och telefon kan man göra sitt jobb. Mår de bäst av att arbeta på Bali eller från transibiriska järnvägen så är det en självklarhet för oss att möjliggöra det. Detta har ökat glädjen och därmed produktiviteten hos medarbetarna, menar Aref.

Utöver den personliga flexibiliteten har Jobylon även en årlig J-cation då man väljer en destination utanför Sverige, hyr ett stort hus och flyger dit hela företaget under 1 vecka och jobbar därifrån, på så sätt får man med tid för samvaro och att upptäcka omgivningarna tillsammans. Man har även tagit fram ett passion grant, ett utvecklingsbidrag där man får en summa om året till att göra något utvecklande. Det kan vara att koda, spela ett instrument eller lära sig ett nytt språk.

En gång i månaden har man 1on1’s där cheferna sitter ner med varje medarbetare minst en gång i månaden. I detta samtal fokuserar man på välmående och utveckling och den stående första frågan som inleder mötet är “how’s life?” och vad man tillsammans kan göra bättre. Detta skapar ett utrymme för feedback åt båda håll. Aref berättar att det är många gånger i dessa forum som dessa happiness-initiativ föds.

– Vad allt detta betytt för oss i slutändan är att jag är otroligt stolt idag, inte över vad bolaget åstadkommit, utan över den kultur vi har och över dessa 20 individer. Varje person hoppas jag känner att de har en möjlighet att påverka och bidra. Vi har skapat en miljö där vi kan göra det vi vill, inte bara det vi bör. Det gör att vi blir mindre stressade och känner oss trygga på vår egen resa, det vi vill och tror på, säger han.

Tankesättet enjoy the present, att njuta av nuet och inte längta för mycket efter det som händer imorgon är saker man pratar om ofta i ledningsteamet, på luncher och workshops. Utmaningen nu är att bibehålla denna miljö med människan i fokus även i takt med att man växer.

– Vi är och ska förbli ett hälsosamt bolag där alla vågar säga det de tycker. Happiness handlar om att skapa ett utrymme där varje person kan växa och kan nyttja sin potential, avslutar Aref.

Skribent Anna Bjärenäs

https://www.jobylon.com/sv/