Förståelse för kundernas business – en ledstjärna i produktutvecklingen

Publicerad av

Molnbaserade ERP-system ger möjlighet till kontinuerlig uppgradering, något som är mer aktuellt än någonsin när grundförutsättningarna i omvärlden förändras. För Infor är att ligga steget före en förutsättning för att kunna stötta kunderna i deras utveckling.

Infor är en av världens största leverantörer av ERP-system, bla M3, och levererar även spetsapplikationer, tex lösningar för lagerhantering (WMS), som komplement till ERP-systemet. Infor är ett globalt företag, där stora delar av utvecklingen sker i Sverige. 

– Det är inte så många som levererar ERP i molnet, det har vi lagt mycket tid och resurser på att utveckla under åren. Vi är ett företag i framkant och levererar industrispecifika ERP-lösningar, som kontinuerligt uppgraderas, den effekten uppnår man genom att lägga det i molnet, säger Håkan Strömbeck, Industry & Solution Strategy Director på Infor.

Håkan Strömbeck

Infor levererar sitt ERP via AWS och utnyttjar också ganska mycket av Amazons övriga teknologi och innovationer, exempelvis deras chattbottar, kopplade till Infors ERP system. Deras teknik för tex Machine Learning och AI bäddas in i Infors produkter och kommer därmed kunderna till nytta och förstärker deras upplevelse. 

Infor var tidiga på cloud där konnektivitet är en förutsättning. Allt ska ha ett API och vara öppet för att integrera med andra system. Möjligheten att gå från en process till en annan, och då kanske tom till ett annat system, och därefter hitta tillbaka, får ansers vara väldigt innovativt, säger Håkan.

Hur kan man skapa system som är enkla för slutanvändare att lära sig? Ulrika Bille, Software Development på Infor säger att en annan del av innovation är slutanvändarinnovation

Ulrika Bille

– 2023 kommer 20 procent av våra anställda vara generation Z. De som går in i sitt arbetsliv idag kommer att byta anställning eller bolag 17-18 gånger under sin karriär mot tidigare kanske 5 gånger. Om medarbetarna bara stannar 2-3 år får det inte ta ett år att lära sig hur man jobbar med en lösning. Vi gör därför rollbaserade och intuitiva system för olika roller och verksamheter, berättar hon.

När Infor levererar ett ERP-system är det förkonfigurerat för en viss bransch och processerna är satta efter industri- eller branschfokuset. Trenden går nu mot att en del branscher ändras mycket och snabbt, vilket ger ett ännu större behov av att förstå kundernas situation och även deras framtid. 

– Vi måste inte bara förstå våra kunder utan också våra kunders kunder och deras framtida utmaningar. Annars är risken att vi blir sena med att hjälpa våra kunder. Vi måste förstå deras business utan och innan och ta höjd för förändringar i den när vi utvecklar våra produkter. Att förstå hur förutsättningarna för den industri vi jobbar med förändras över tid är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas i rätt håll, säger Håkan. 

Att attrahera fler duktiga medarbetare står också högt på önskelistan i tillväxttider. I höst startar åter igen, ett traineeprogram där man söker såväl kandidater till Services, både konsulter och tekniska arkitekter ute mot kund, som till Development, inom design, funktionalitet, samt underhåll av systemet. 

– Vi söker 20-30 traineer som ska börja till hösten för våra bolag i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det är ett ettårigt program där drygt 12 av veckorna samkörs mellan Services och Development. Det förstärker känslan av att det är ett och samma företag vi arbetar för vilket är väldigt viktigt. Utbildningen pågår under hela året, varvat med enskilt arbete på respektive kontor med arbetsuppgifter som blir mer avancerade efter hand. Av de nya traineerna, söker vi ungefär 20 personer till Sverige. Vi har ett brett scope där vi välkomnar systemutvecklare, ekonomer, industriella ekonomer, systemvetare, dataingenjörer, och även personer från andra tekniska utbildningar. Det krävs många kompetenser för att bygga ett bra team, säger Ulrika. 

– Det hänger lite samman med att vi måste förstå vart våra kunder är på väg, det kräver en mångfasetterad kompetensbas för att förstå inte bara det tekniska utan även det affärsmässiga. Vi bidrar med förändring och genomgår själva en stor förändring och här finns det möjlighet att komma in och vara med på den spännande resan, avslutar Håkan.

http://www.infor.com/sv