Kreditfonden lanserar nya produkter

Publicerad av

Skandinaviska Kreditfonden AB lanserade sin första fond 2016 och har sedan dess blivit en betydande aktör på marknaden för direktlån mot företag i Norden. Fondbolaget förvaltar idag över 4 miljarder kronor och vill expandera ytterligare genom att introducera nya fonder på marknaden. Den senaste lanseringen är Nordic Factoring Fund – en fond som syftar till att skapa avkastning genom att köpa fakturor av nordiska företag som behöver frigöra likviditet. Ytterligare produkter är att vänta och bolagets utlåning har blivit alltmer samhällskritisk sedan coronakrisens utbrott.  

– Vi letar hela tiden vägar att bygga vidare på vår kärnkompetens inom direktlån och det unika nätverk vi har i Norden. Factoringmarknaden är en etablerad finansieringsform för företag i regionen men marknaden har traditionellt styrts av så kallade finansiella institut. Vi ser oss som en seriös utmanare på denna marknad samtidigt som vi vill bredda vårt utbud av fondprodukter och finansieringslösningar, säger Fredrik Sjöstrand, grundare och investeringschef på Kreditfonden.

Nordic Factoring Fund, eller NFF som den kallas, har varit öppen för investeringar sedan i juni förra året och har rönt stort intresse från investerare. Kreditfondens första fond – Scandinavian Credit Fund I har växt till över 4mdr kronor under förvaltning sedan start. Sjöstrand tror att den nya fonden kommer intressera nya investerare också.

– Vi har sett ett ökat intresse från utländska investerare som är mer vana att investera i denna tillgångsklass. De letar efter produkter som kan sprida riskerna geografiskt och tittar på Norden som ett komplement till Kontinentaleuropa. Genom lanseringen av NFF har vi ytteligare en produkt att erbjuda dem.

NFF handlas med månatlig likviditet när det gäller insättningar, men uttag begränsas till årsskiften där investeraren behöver meddela uttag tre månader i förväg. Fondens avkastningsmål är minst 6 procent per år, vilket är i linje med Scandinavian Credit Fund I.

Direktlån mot företag – samhällskritisk funktion

Factoring är ett sätt för företag att frigöra kortsiktigt kapital genom att säja sina fordringar (fakturor). Till exempel kan ett företag med starka säsongsvariationer i intäkter jämna ut dessa genom att sälja sina fakturor till en tredje part. Priset för att få pengar nu snarare än senare är den ränta som betalas till köparen (factoringbolaget), vilket översätts i att fakturan säljs till en rabatt. Factoringbolaget är sedan ansvarig för att se till att fakturorna betalas, vilket typiskt sett innebär att man också tar på sig kreditrisken i transaktionen.

NFF följer samma affärsmodell som den för factoringbolag, men istället för att köpa fakturor direkt anlitar fonden factoringbolag som agerar som mellanhand i transaktionen.

– Vi köper fakturor via factoringbolag som har etablerade relationer och administrativa processer på plats för att se till så att de fakturerade kunderna betalar. Avkastningen som fonden genererar är ett resultat av en intäktsdelning mellan factoringbolaget och fonden, förklarar Sjöstrand. Fakturorna pantsätts också i fondens namn och vi använder en kreditförsäkring för att undvika kreditförluster, säger han vidare.

Direktlån mot företag har blivit en alltmer kritisk samhällsfunktion i takt med att coronakrisen har briserat. Det ser Fredrik som ytterligare en anledning att investera i fonden.

– Banker har blivit mer återhållsamma med företagslån under senare år i spåren av nya regulatoriska krav. Vi fyller en viktig funktion i detta sammanhang och coronakrisen har gjort den rollen än mer tydlig. I takt med att vi blir mer attraktiv som långivare kan vi också göra bättre affärer och skapa god avkastning för våra andelsägare.

Växer på alla fronter

Sedan starten 2016 har Kreditfonden växt snabbt på alla fronter i takt med att investerare letat alternativa vägar att skapa avkastning i den lågräntemiljö som vi befinner oss i. Scandinavian Credit Fund I har också levererat på sitt utlovade avkastningsmål om 6–8 procent, vilket fått investerare än mer intresserade av fonden och tagit förvaltat kapital över 4 miljardersgränsen.

– Vi hade en första målsättning att nå 3 miljarder kronor i förvaltat kapital, vilket sedan reviderades till 5 miljarder kronor, vid en tidpunkt under förra året var vi tvungen att stänga fonden för nya investeringar för att säkerställa att vi kunde möta inflöden med nya utåningsobjekt som höll den kvalitet som vi kräver. När vi nu växt i storlek kan vi konkurrera om större lån, vilket också innebär att vår kapacitet blir större framöver. Vi tror att Scandinavian Credit Fund kan växa till 7 miljarder kronor och vi kommer ha ytterligare kapacitet via NFF samt andra produkter i en nära framtid.

Sjöstrand avslöjar att en institutionell fond som följer samma strategi som Scandinavian Credit Fund I kommer lanseras inom kort. Fonden, som kommer gå under namnet Scandinavian Credit Fund II, kommer låsa in det investerade kapitalet över flera år och letar lån som är betydligt större. Fonden kommer erbjudas till institutioner i Norden och globalt med en avgiftsstruktur som är mer anpassad efter kraven från institutionella placerare. Han säger vidare att nya produktidéer utvärderas kontinuerligt.

– Det är aldrig brist på idéer hos Kreditfonden.  Det finns inga gränser för vad vi kan göra inom direktlån, säger Sjöstrand som samtidigt understryker att tillväxt aldrig kommer ske på bekostnad av kvalitet.

http://www.kreditfonden.se