Digital hälsa – framtidens patientstöd

Publicerad av

Idag finns en stark trend mot att digitalisera många delar av vården, potentialen är stor och digital hälsa rymmer mer än vad man kanske tror.

Vi har bara sett början på vad vård- och hälsoappar kan göra för att effektivisera och hjälpa för såväl vårdsektor som för patienter. 

Appar och andra digitala stöd kan till exempel stötta vid uppföljning av vårdplaner, fungera som stöd vid förebyggande av sjukdom och stötta till tidigare identifikation av sjukdom. De kan dessutom hjälpa vården att prioritera vilka patienter som behöver hjälp först och mest. Appar kan ge patienter hårdfakta och underlag på sina upplevelser av sin sjukdom och symtom. Och så mycket mer. 

 – När man pratar om digital hälsa idag så tänker folk ofta på vårdplattformar, men det är så mycket mer. Jag ser potentialen i vård- och hälsoappar som stöd för patienter och verktyg för vårdgivare. Digital hälsa kommer aldrig ersätta den traditionella hälso- och sjukvården, den kommer komplettera. I framtiden kommer digitala stöd vara sömlöst implementerade i vårdkedjan, säger Paulina Jonasson, VD på Careful Apps och tidigare sjuksköterska. 

Careful Apps startades 2011 av Christian Tärnholm och Thomas Ehrengren som tidigt såg en möjlighet i hur appar kunde fungera som stöd på vägen till ett hälsosammare liv. Det började med GravidAppen där man som gravid kunde logga alla resultat från sina prover och tester hos barnmorskan och där man också kunde skriva in anteckningar. Appen blev en succé och grundarna förstod att intresset för hälsoappar var stort. 

Mycket har hänt sedan dess. Tillsammans med läkemedelsbolaget Allergan har Careful Apps tagit fram SSY Engine, eller Save Sight Years Engine, ett medicintekniskt verktyg som idag används av ögonläkare över hela världen vid behandling av glaukom.  

Idag är hälsoappbyrån Careful Apps ISO 13485-certifierade, vilket innebära att de jobbar enligt kvalitetsledningssystemet för utveckling av medicinteknik. Dessutom stöttar de andra utvecklare av medicintekniska appar i hur man kan och bör tänka kring CE-märkning. Sedan år 2015 faller nämligen appar med medicinskt syfte under lagen för medicinteknik, tillsammans med allt från kanyler, bröstimplantat och rullstolar. 

– Vi jobbar idag primärt som en produktionsbyrå och tar fram appar och webbsidor åt våra kunder. Exempelvis har vi åt Roche utvecklat en app för patienter som under en viss cancerbehandling kan logga sina symtom och sitt mående, berättar Paulina. 

Den här våren prövar Careful Apps ett nytt koncept. De har satt ihop ett interdisciplinärt team av studenter från olika skolor och gett dem i uppdrag att tillsammans undersöka och försöka hitta en digital lösning på ett problem för en specifik patientgrupp. Det första teamet består av studenter från Nackademin, Medieinstitutet, Hyper Island och Karolinska Institutet. 

– Hos oss får studenterna pröva och utöva sina kunskaper på riktigt i en skyddad miljö. Detta är ett jättespännande och givande koncept som vi håller på att bygga upp, avslutar Paulina.

http://www.carefulapps.se