Belysning för bättre sömn, stärkt immunförsvar och hälsa

Publicerad av

Ljuset har en större betydelse för hur vi sover och mår än de flesta är medvetna om. Dagsljus är den viktigaste faktorn för att reglera vår dygnsrytm. Trots detta vistas vi ofta i miljöer med ljus som inte klarar av att stimulera dygnsrytmen. Ny forskning ligger bakom belysning som efterliknar dagsljus inomhus som gör oss piggare på dagen och att vi sover bättre på natten.

Lundaföretaget BrainLit arbetar sedan starten 2012 med att utveckla s k biocentriskt ljus som efterliknar dagsljus inomhus. Intresset för belysning som skapar god arbetsmiljö i kraft av rätt ljus, design och hälsoeffekter ökar hela tiden. En anledning är att forskningen bakom den cirkadiska rytmen, allmänt kallad dygnsrytmen, tilldelades ett Nobelpris i medicin 2017. 

     Dagsljuset är den viktigaste faktorn för att hålla den cirkadiska rytmen i balans, och därmed hur vi mår och fungerar. Ett exempel på när den cirkadiska rytmen är i obalans är t ex jet lag efter långflygningar över många tidszoner.

Belysningen påverkar hormonerna

I praktiken fungerar det så att det dagsljus som ögat tar emot, påverkar tallkottskörteln i hjärnan, som i sin tur styr utsöndringen av sömnhormonet melatonin. Ett blåare ljus minskar utsöndringen av melatonin och talar om för kroppen att det är dag. På samma sätt styrs mängden av stresshormonet kortisol i kroppen av dygnsrytmen.  En tydlig variation mellan dag och natt är gynnsam för att hålla hormonerna i fas med soldygnet och öka deras utsöndring. 

     Rubbar vi på dygnsrytmen påverkar det balansen i dessa hormoner. Det gör att vi bl a sover sämre, vilket i sin tur påverkar hur vi mår och presterar, och en sämre sömn leder också till ett svagare immunförsvar.

Nu kan man efterlikna dagsljus inomhus

Under tusentals generationer har vi tillbringat vår tid utomhus i naturligt dagsljus och mörker. Idag spenderar vi största delen av dygnet inomhus. Ny forskning pekar på nyttan av att med belysning efterlikna dagsljuset, inomhus. För det krävs armaturer av hög kvalitet bl a vad gäller styrka, färg och flimmerfrihet på det ljus som dessa armaturer levererar. För att optimera den biologiska effekten på de cirkadiska rytmerna måste armaturerna styras så att deras ljus stämmer med dagsljuset utifrån t ex tid på dagen och årstid. 

     Det biocentriska ljussystemet som BrainLit utvecklat och patenterat kan anpassa ljuset efter den person som tar del av det, eller efter en viss typ av aktivitet för en viss grupp individer, och optimera den cirkadiska rytmen därefter.

Stor efterfrågan för biocentriskt ljus

På BrainLit ser man positivt på det allmänt ökande intresset för hur belysning kan påverka vår hälsa. Med erfarenhet från installationer som idag omfattar mer än 5000 användare, känner man trygghet i att det biocentriska ljus man erbjuder fungerar. Genom att göra systemet skalbart, enkelt att installera och hållbart håller man nere den totala kostnaden och gör det enklare för fler att satsa på det nya smarta ljuset. Eftersom BrainLits system är flexibelt och programmerbart, så ger det också möjligheter att anpassas för många olika ändamål, oftast genom olika mjukvaror, s.k. ljusrecept. En investering i BrainLits ljussystem är därför framtidssäkrad genom att den också kan anpassas efter olika förändringar, tex i aktiviteter i en lokal. 

– Vår idé är enkel och bygger på att vi använder avancerad teknik för att skapa ett naturligt ljus inomhus som kroppen mår bra av. Vi banar ny mark inom ett spännande område som påverkar alla människor, säger Niclas Möttus Olsson, VD på BrainLit.

BrainLit har kunder inom vård och sjukhus, hotell och kontor, kunder med hög säkerhetsklass som har verksamhet större delen av dygnet. Exempel på vitt skilda miljöer som fått BrainLits biocentriska system installerat är stora kontorskomplex, vårdavdelning för nyfödda, skolsalar, kontrollrum med dygnet runt verksamhet, vårdboenden för äldre, konferensmiljöer, butiker och omklädningsrum för elitidrottare. De har det gemensamt att nyfikenheten är stor bland användarna och att effekten för många av dem är omvälvande.

Mycket talar för att det inom några år kommer att vara självklart för medarbetare, boende, vårdtagare och andra att inte bara fråga sig vilket ljus och vilken design en lampa inomhus erbjuder, utan framförallt hur den påverkar hälsan.

http://www.brainlit.com

Hem