Den nya industrins växtplats

Publicerad av

Skellefteå är framtidens växtplats för idéer från när och fjärran. Bara under kommande år investeras mångmiljardbelopp i regionens växande näringsliv. 

– Att få vara del i utvecklingen av Sveriges hetaste industriregion är verkligen häftigt! Vi har alla möjligheter att skapa ett hållbart innovationssystem i världsklass, säger Johnny Högberg, VD på Skellefteå Science City.

Johnny Högberg

Intresset för Skellefteå möjliggör nu etableraringar av nya nationella och internationella innovationsstöjande aktörer. EIT InnoEnergy (The European Institute of Innovation and Technology, ett EU-initiativ för att stärka Europas förmåga till innovation) har fått i uppdrag att skapa ett industriellt ekosystem för batteriproduktion i Europa. De är samarbetspartner med Skellefteå Science City och har nu öppnat verksamhet i Skellefteå. 

– Har du en start up eller idéer som har koppling till energi eller elektrifiering så bör du utveckla din verksamhet hos oss, bli en del av ekosystemet här, säger Johnny. 

Skellefteå Science City erbjuder olika typer av innovativa miljöer, så kallade Areas of Innovation. I Innovationshuset The Great Northern samlas start ups, etablerade företag, industri och innovationsstödjare i en kreativ mix med fokus på digitala affärer. Co-working-ytor och kontor blandat med möteslokaler och eventytor med plats för 300 personer gör The Great Northern unikt. 

– På Campus Skellefteå har vi öppnat ett spelens hus där Norra Europas snabbast växande spelkluster, Artic Game Lab, huserar. Vi kan med de projekt som bedrivs inom Arctic Game Lab utveckla spelidéer till framgångsrika spelföretag. Den affärsutvecklingsmodell som vi kan erbjuda spelföretag tillsammans med den mängd av spelutbildningar som Campus Skellefteå nu erbjuder gör Arctic Game Lab till ett utmärkt miljö för spelutvecklare att verka i, säger Högberg. 

Bolaget har nu påbörjat arbetet med en tredje Area of Innovation, en Science Park på campusområdet. Plats kommer att frigöras för företag kopplade till den forskning som bedrivs på området, samt för de särskilda fokusområden som Skellefteå arbetar med. 

– Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Ett viktigt område är artificiell intelligens (AI). Vi jobbar nu med att öppna en nod inom AI Innovation of Sweden på Campus Skellefteå, berättar Johnny.

Skellefteå Science City har flera verktyg och projekt för att bidra till ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft hos företag. Nya metoder och processer för ideutveckling är kärnan i de tjänster som erbjuds. Klusterledning inom spel och energi/clean tech introducerades under 2019 och innebär att bolaget idag har en omfattande projektportfölj. 

– Vi är ingen stor organisation, men vårt samarbete med ledande aktörer och drivna konsulter möjliggör all verksamhet, menar Högberg. 

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Staden kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv etableringsplats, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder, skolor och infrastruktur. Här kan du växa dina idéer i en gynnsam miljö med redan etablerat ekosystem. Skellefteå är den nya industrins växtplats, avslutar Johnny. 

Fakta Skellefteå Science City

  • Innovationsbolag
  • Grundat 2015
  • Antal anställda 9
  • Ägs av Skellefteå Stadshus AB
  • Medlem i SISP (Swedish Incubators and Science Parks)

Vad vi gör:

  • Bygger ett konkurrenskraftigt innovationssystem
  • Utvecklar och driver innovativa miljöer och mötesplatser
  • Utvecklar företags innovations- och konkurrenskraft

https://www.sverigesinnovationsriksdag.se