Källsortera snyggt!

Publicerad av

På framtidens arbetsplats tar man vara på resurserna. I stort sett allt avfall kan återvinnas och i framtiden kommer avfall i allt större utsträckning att betraktas som resurser. Redan nu finns smarta lösningar för källsortering till arbetsplatsen som ligger helt i linje med den utvecklingen. 

framtiden kommer mer eller mindre allt vårt avfall att betraktas som resurser. Det som redan idag är verklighet i utvecklingsländer kommer att bli verklighet även i industrialiserade länder. Avfall förutspås få ett ökat värde i framtiden. 

    – För att minska utvinningen av nya material i en strävan att värna om jordens resurser kommer företag att påföras högre utvinningsskatter framöver. Då får begagnat, exempelvis plast och andra återvinningsbara material, ett högre värde. Istället för att bränna upp eller slänga måste vi ta hand om och återanvända resurserna i stor skala, säger Christian Gustafsson, delägare till Lundqvist Inredningar AB.

Lundqvist Inredningar har historiskt jobbat med behovsoptimerad förvaring för kontorsmiljö under 80 år. Källsortering har man hållit på med i drygt 20 år. Tidigare återvanns endast papper, men nu finns källsorteringslösningar för plast, glas, metall, ljuskällor, matavfall, kartong, tidningar, kontorspapper, samt sekretesspapper. Från Lundqvists sida ser man att kontorsavfallet totalt sett har ökat med åren, mycket på grund av att folk köper med sig mat och dryck till sin arbetsplats. Även internethandeln påverkar företags avfallsmängder. Idag behöver man kunna sortera matavfall separat för att lämna in det till biogasanläggningar. För att detta ska fungera och inte bli en sanitär olägenhet krävs bra och funktionella kärl och skåp att hantera avfallet i. 

    – Vi kan erbjuda alla olika typer av avfallsfraktioner så att källsorteringen fungerar på ett bra sätt på arbetsplatsen. Vi har redan idag krav på oss att delvis källsortera vårt avfall och detta kommer vi att se mer av. Många företag upplever dock detta som en belastning då det tar tid från medarbetarna. Då är det viktigt att man har en effektiv funktion för detta, att medarbetarna slipper ta omvägar till ett särskilt rum för detta. På framtidens arbetsplatser och kontor ska källsorteringen vara central och finnas där man ofta befinner sig, i pentry eller entrén. Varje minut man sparar är pengar och har man många anställda blir det mycket pengar, säger Christian.

Källsortering är ingen belastning om man har bra förvaring att jobba med. Många anställda upplever det som positivt att kunna leva miljövänligt även på jobbet, eftersom de källsorterar i hemmet. Företag får också en positiv image om de kan visa upp en miljöprofil inför besökande, något som visar på ett medvetet miljö- och kvalitetsarbete.

Tanken med Lundqvist Waste-serien är att inspirera, underlätta och uppmuntra till källsortering. Fler och fler inser vikten av att sortera sina sopor och Lundqvist kan erbjuda snygga och hållbara möbler för att dölja fula plastkärl eller sopsäcksställ. Lundqvist anlitar industridesigners och formgivare för att ta fram nya designer. Företag som har speciella krav kan även få dessa tillgodosedda och ofta tillverkar man projektspecifik design på förfrågan. Det går att källsortera snyggt, oavsett om man är ett stort eller litet företag.

    – Stora företag satsar på källsortering men vi vill även att mindre företag ska kunna göra detta. Det är viktigt att källsorteringen passar in med övrig inredning så det blir en enhetlig design. Därför erbjuder vi alltid valfritt val av färg, faner eller laminat. Vi har även kompletta lösningar för alla storlekar på företag, oavsett behov, avslutar Christian.

https://www.lundqvistinredningar.se