Nya sätt att utveckla affären i framtiden

Publicerad av

Kontoret är antagligen den plats, förutom hemmet, där du spenderar mest tid. Den stora utmaningen för alla organisationer och företag är att skapa optimala förutsättningar för att kunna jobba effektivt men också kunna utveckla bolaget över tid.

Enligt organisationsforskare behöver människor, för att kunna jobba optimalt, ha tillgång till en miljö som stödjer såväl enskilt, koncentrerat arbete, som samarbete i grupp och innovativt arbete. Kontoret ska också bidra till att skapa möjligheter för nya idéer, arbetssätt och samarbeten, där medarbetarna kan mötas på ett naturligt sätt och tillsammans se nya lösningar som de inte skulle ha upptäckt om de var instängda i sina respektive grupper.

På Atrium Ljungberg har man internt, såväl som för kundernas räkning, fullt fokus på framtidens arbetsplats där alla ovan nämnda delar har sin naturliga plats. 

– Vi vill att kontoret ska vara en innovationsplats som speglar vårt varumärke och våra värderingar: effektivitet, samarbete och innovation. Det ska signalera till våra kunder och besökare att vi lever som vi lär. Vi vill ligga i framkant och visa att vi leder utvecklingen av framtidens arbetsplatser. Kontoret ska inte bara vara snyggt utan [HM1] även funktionellt. På våra aktivitetsbaserade kontor kan man samverka, arbeta själv, jobba socialt, eller ostört. Oavsett vilken uppgift man för tillfället utför ska kontoret tillåta att man kan prestera sitt absolut bästa,[HM2]  säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

Helena Martini

Ett aktivitetsbaserat kontor är, till skillnad från ett flexkontor, som ofta mest består av mycket öppna ytor, ett kontor som stödjer olika typer av uppgifter. Att man har gemensamma utrymmen och material, och att det mesta arbetsmaterialet är digitaliserat, gör att alla inte behöver ha egen förvaring. 

– Digitaliseringen leder också till att vi samarbetar på ett helt annat sätt. Ergonomiskt är det bättre att röra på sig än att sitta stilla[HM3] , det är det bästa sättet att undvika arbetsbelastningsskador. Våra aktivitetsbaserade kontor har flera enskilda rum, flera gemensamma ytor och tysta utrymmen, så att alla kan rotera. Vi tog fram vårt egna nya huvudkontor i workshops tillsammans med medarbetare och chefer i flera olika steg. Detta har skapat en delaktighet och en känsla av att det är vi som gör detta tillsammans. Man måste hjälpa medarbetarna att lära sig jobba på ett nytt sätt, aktivitetsbaserat, samt följa upp och ändra i kontoret om det behövs, menar Helena.

Atrium Ljungbergs kontor har vunnit pris för snyggaste kontor. Inredningen signalerar gediget, hållbart och lokalproducerat. Det ger en känsla av lugn när man kommer in i den välkomnande lobbyn där man får kaffe serverat och där många medarbetare sitter och jobbar i sofforna. Det nya kontoret har lett till lägre stressnivåer och större välbefinnande bland medarbetarna.

Ett attraktivt kontor är dock mer än själva kontorslokalen. Det handlar lika mycket om kontexten, allt som är utanför kontoret, området, färdmedel, grannarna. Kontoret i sig kommer ofta i andra eller tredje hand vid val av kontorsetablering. Detta är en av de trender man kan urskilja när man blickar framåt, menar Petter Klingofström, som är Senior Leasing Advisor på Atrium Ljungberg. 

Petter Klingofström

– Geografisk placering och hur kontoret ser ut har blivit viktigare. Vilka är grannarna? Hur ser fasaden ut? Var ligger kontoret? Just nu ser vi två parallella trender, en där man skapar noder för att medarbetarna ska kunna nå ett kontor enkelt oavsett om de bor på norra eller södra delen av stan. Det finns samtidigt andra företag som gör bedömningen att man kan skapa en mer attraktiv och dynamisk plats om man samlar sina medarbetare på en och samma plats. Det är bra att tänka på vad de olika perspektiven signalerar till de anställda. En annan stark trend är att många bolag ser möjligheten att synliggöra bolagets värderingar genom utformningen och placeringen av kontoret, säger han.

Hållbarhet är också en stark trend, men i princip alla hyresgäster har fortfarande för stora lokaler. 

– Det är sällan mer än 60 procent belagt, oavsett bransch och läge. Man borde därför fundera på de gemensamma funktionerna när man planerar kontoret. Framtiden borde, för många hyresgäster, kunna  innebära  mindre enskilda kontorsutrymmen och fler samnyttjade lokaler. Vi behöver tillsammans hitta fler gemensamma funktioner och ta bort den upplevda rädslan för att kontoret är för fullt, för det är det inte. Kan vi bygga mindre volymer så har vi mycket att vinna, ur fler perspektiv, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv avslutar Petter. 

Fakta Atrium Ljungberg

Antal anställda: 323

Finns i: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

Typ av fastigheter: Kontor, handel och bostad

Total uthyrbar yta: 1 177 000 kvm

Utmärkelser: Årets snyggaste kontor 2019

Great Place To Work 2014-2019

Årets vd 2019 – Annica Ånäs

Vision: Alla vill leva i vår stad

Läs mer:

www.al.se/kontorskunskap

Skribent: Anna Bjärenäs