Vision: ”Använd medarbetarna i digitaliseringen”

Publicerad av

Visions medlemmar formar framtidens välfärd där digitalisering och automatisering skapar nya arbetssätt. 

– Kloka arbetsgivare tar tillvara medarbetarnas kompetens i förändringen, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. 

Visions medlemmar finns runt om i verksamheter och yrken som leder, utvecklar och administrerar välfärden. De jobbar inom kommuner, regioner, kyrkan och bolag med koppling till välfärden. På så vis är de nyckelspelare i den digitalisering som nu pågår.De har kunskap, erfarenhet och idéer som behöver komma fram och få ta plats – speciellt nu när utvecklingen går så fort, säger Veronica Magnusson.

Hon utvecklar:

Deras kunnande kombinerat med möjligheterna som finns är en otrolig tillgång för verksamheten. En välfärd som fungerar i hela landet och klimatomställningen är ett par av de stora frågor som måste lösas och vi har inte tid att låta bli att använda den kompetens som finns. 

Ett förbund i förändring

Vision är ett fackförbund som växer och utvecklas. Antalet medlemmar har ökat nio år i rad. I dag har Vision 199 000 medlemmar som utgör en allt starkare röst på sina arbetsplatser. Passionen för arbetsmiljöfrågor och viljan att förbättra anställdas villkor är kärnan i verksamheten.Det som kännetecknar Vision är att det hela tiden har funnits ett otroligt starkt framåtdriv samt en vilja att utmana och prova vad som är fackliga frågor, säger Veronica Magnusson. Att värna klimatet och jobba med hållbarhet har vi gjort i över 10 år. Likaså att jobba för allas rätt att vara sig själv på arbetsplatsen. 

Inflytande och handlingskraft 

Den senaste arbetsmiljöundersökningen från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljön 2017) visar att de flesta medarbetare känner sig nöjda på sina jobb. Med tanke på att nästan sju av tio anställda i Sverige är medlemmar i ett fackförbund är detta inte så konstigt. Tillsammans har man mer chans att påverka. Precis så som Vision gör. Vision har 13 000 förtroendevalda över hela landet. De har en viktig roll i att företräda medlemmarna på arbetsplatserna, lyssna på dem och driva på för att förbättra deras villkor, säger Veronica Magnusson.

Omställningsavtal skapar trygghet 

En allt viktigare uppgift för Vision är att säkra tryggheten när arbetslivet förändras. Digitala möjligheter leder till nya verksamhetsbehov; vissa jobb försvinner och nya tillkommer. Vision har varit med och förhandlat fram ett omställningsavtal för att erbjuda trygghet och en plan för medlemmar vars jobb förändras mycket eller riskerar att försvinna.

Avtalet säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att erbjuda till exempel kompetensutveckling eller omskolning till nya jobb. Det kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden, säger Veronica Magnusson. 

Digitaliseringen kan ge ett mer mänskligt arbetsliv 

Veronica Magnusson berättar att Vision ser en tydlig trend där många vill ha ett mer mänskligt arbetsliv. Det handlar om ett arbetsliv där ingen ska behöva bli sjuk av stress och där det känns bra att gå till jobbet. Hon menar att digitaliseringen – rätt använd – bland annat kan frigöra tid, minska antalet monotona arbetsmoment och göra så att vi har möjlighet att bestämma själva över hur vi lägger upp vårt arbete. 

Men det också finns utmaningar med digitaliseringen. Ett exempel på det är att det i snitt går åt 34 minuter varje dag för Visions medlemmar att lösa problem med omständliga och krånglande IT-system på jobbet. Det visar en undersökning som Vision nyligen presenterade. 

För att digitaliseringen ska vara av godo är det viktigt att medarbetarna på arbetsplatsen är med och utformar nya IT-system och verktyg. De är experter på verksamheten och förstår vilka behov som finns. Vi behöver prata om hur vi använder tekniken för att både människor och verksamheter ska må bra, säger hon.

Ett sätt att göra skillnad på din arbetsplats är att engagera dig i Vision.

Bli medlem på www.vision.se.