Den korta vägen till nytt jobb

Publicerad av

Yrkeshögskolans uppgift är att leverera kompetens inom framtida bristyrken. Vill du komma in på arbetsmarknaden eller byta karriär är detta den snabbaste vägen att gå.

Att tillgodose samhällets och arbetsgivarnas behov av arbetskraft och att höja människans värde på arbetsmarknaden är vad Yrkeshögskolans verksamhet går ut på. De vänder sig till personer som kommer direkt från gymnasiet eller personer som helt vill byta spår i yrkeslivet. Samarbetet med näringslivet är fundamentalt. Från idéstadiet till färdig utbildning är de med och utvecklar innehållet och sedan fortsätter de att vara involverade för att säkerställa att yrkeshögskolan utbildar rätt kompetenser. 

Nina Andersson, ansvarig för affärsutvecklingsteamet på TUC Yrkeshögskola, som är en av Sveriges största yrkeshögskolor säger: 

    – Arbetslivet är uppdragsgivaren och de är väldigt involverade och engagerade. De ser sina framtida medarbetare ta form hos oss. Det handlar om att tillsammans med arbetslivet ta fram utbildningsidéer. Det kan vara att ta fram mer kompetens inom bristyrken eller utbilda till helt nya yrkesroller som kommer i och med den nya tekniken. Elfordonsteknikerutbildningen som börjar för första gången i höst är ett exempel på det senare.

Nina Andersson, 
ansvarig för 
affärsutvecklingsteamet på TUC 

En av de stora fördelarna med yrkeshögskolan är LIA (Lärande i arbete), en praktikperiod där de studerande tillbringar en lång period ute hos en arbetsgivare. De studerande får på så sätt pröva på sina blivande yrkesroller och omsätta teorin i praktiken, samtidigt som det blir som en lång provanställning som är positiv för både praktikanten och arbetsgivaren. 

Yrkeshögskolan växer som utbildningsform och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har en expansionsplan för att utöka platserna. Tidigare har man endast kunnat bedriva hela utbildningar men nu har MYH beslutat att utbildningsanordnarna får ansöka om att få driva det MYH kallar för korta flexibla kurser. Dessa har skapats för att kompetenshöja personer som redan är i arbete. 

    – Vi kan skapa en utbildning som är en kurs eller flera kurser inom samma område och start för detta är redan i höst. Denna förändring är helt i linje med arbetsmarknadens behov av livslångt lärande på arbetsplatsen, menar Nina.

Hon berättar också att alltfler arbetsgivare inser värdet i att samarbeta med yrkeshögskolan, då man ser att det är där man kan hitta mycket av sin framtida kompetens. 

    – Arbetsgivare hör ofta av sig med förslag på nya utbildningar. Den starka kopplingen till yrkeslivet är YH-utbildningens absoluta styrka. Både utbildningsformen och TUC har vuxit jättemycket. Vi har gått från att vara en liten utbildningsanordnare till att vara en av Sveriges största, berättar hon.

TUC Yrkeshögskola finns nu på sju orter: Stockholm, Linköping, Jönköping, Tranås, Lidköping, Motala och Västervik. Det går att läsa på distans eller på plats i TUC:s lokaler och nytt för i år är att man har satellitorter, det vill säga att en utbildning utgår från en ort men man kan åka till en av satellitorterna och ha träffar med sin grupp. I höst har vi 55 utbildningar igång fördelat på drygt 90 klasser på de sju orterna. De omfattar allt från medicinsk fotterapeut och tandsköterska till elfordonstekniker,  fastighetsingenjör och behandlingspedagog, systemutvecklare, IT-projektledare, IT-säkerhetstekniker och mjukvarutestare. 

    – Särskilt populära utbildningar just nu är soleltekniker och energiingenjör. Vi jobbar mycket med hållbarhetsområdet då det finns stort behov av yrken som stödjer utvecklingen av förnybart, säger Nina. 

Åldersspannet på studerande är 20-55 år och merparten av de som tar yrkeshögskoleexamen har jobb inom 6 månader – jobb inom det de studerat till. Det får man kalla en matchning som är en verklig framgångssaga. 

    – Vi förverkligar mångas dröm om nytt jobb och arbetsgivarens behov av kompetens.

Ambitiösa människor utrustas med aktuell kompetens och växer in i yrkesroller med kortast möjliga startsträcka, säger Nina.

Ansökan har öppnat till höstens kurser och 4 maj är sista datumet att ansöka till dessa. 

Några av TUCs utbildningar med start HT20:

IT-projektledare, distans: 1 år

Soleltekniker, distans: 1,5 år 

Energiingenjör, distans: 2 år

IT-säkerhetstekniker, Jkpg: 2 år

VVS-ingenjör, Jkpg & Sthlm: 2 år

Logistiker, Lkpg & Sthlm: 2 år

Fastighetsingenjör, Lkpg: 2 år

Tandsköterska, Tranås & Sthlm: 1,5 år

För mer info och hela vårt utbud, besök: 

http://www.tucsweden.se