Avdramatiserar och skapar fokus på uppdraget med hjälp av dramatik

Publicerad av

De flesta arbetsplatser har någon gång behov av förändring för att förbättra arbetsmiljön och verksamhetens resultat. Vardagens Dramatik hjälper organisationer att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser med fokus på uppdraget.

På de flesta arbetsplatser uppstår någon gång ett behov av förändring. Kanske har man förlorat fokus på det gemensamma målet med verksamheten när konflikter eller andra händelser tar alltför mycket uppmärksamhet och suger energi från såväl ledning som medarbetare. På Vardagens Dramatik har man över 30 års erfarenhet av att hjälpa organisationer i alla storlekar och branscher att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser med fokus på uppdraget. Kärnverksamheten är de dramatiserade seminarier som fått stort genomslag hos organisationer såväl i Sverige som internationellt. Vardagens Dramatiks interaktiva utbildningar kan jämföras med dataspel, fast IRL för här kan man prata med rollkaraktärerna av kött och blod och påverka deras attityder och agerande.  

Utöver det gör man digitala utbildningar, filmer och böcker.

    – Vi lyfter det organisationen behöver lyfta, det kan vara ledarskap, mångfald, medarbetarskap, trakasserier, allt som har med att göra med hur vi skapar den där hälsosamma arbetsmiljön. Utifrån organisationens behov skapar vi sedan ett scenario där alla kan känna igen sig. Vi snabbar på processer i företag, människor får självinsikt genom att de ser situationer och sig själva utifrån. Vi avdramatiserar genom att dramatisera, säger Catharina Nasenius, VD för Vardagens Dramatik.

Under de interaktiva seminarierna får deltagarna pröva att lösa de dilemman som presenteras i dramat. Man får se sammanhängande scener som bildar en historia, baserat på det organisationen vill att medarbetarna ska få nya perspektiv på, som en teaterpjäs på under en timme. Därefter får publiken coacha karaktärerna vidare utifrån var de är när pjäsen slutar. Åskådarna får välja vilken av karaktärerna de vill börja med att påverka och prata med. Eftersom alla har olika åsikter får de rösta i gruppen och den de flesta röstar på kommer in i sin rollkaraktär men den beter sig som sin karaktär och tar inte bara emot råden från publiken rakt av. Tillsammans får publiken försöka få personen/rollkaraktären att komma till självinsikt. Sedan fortsätter det med att andra karaktär får komma in om det är önskvärt att de till exempel pratar med varandra. Man kan läsa av gruppen genom hur de coachar karaktärerna, vem man tycker behöver förändras och hur man agerar mot rollkaraktärerna. Det är inte bara de råd man ger till karaktärerna utan också hur man pratar med dem. 

    – Det är en omvälvande upplevelse när deltagarna får se resultatet, får reflektera och får med sig verktygen framåt. Det ger dem energi, motivation och insikt och ger även en långsiktig verkan. Det handlar om att få alla att lyfta blicken från arbetsuppgifterna och hindren till uppdraget och i och med det boostas också samarbetet på arbetsplatsen. Vi vill skapa arbetsplatser dit man kan gå och känna sig trygg, som är inkluderande och välkomnande och där man jobbar tillsammans mot ett gemensamt uppdrag, berättar Catharina.

    Ett exempel på uppdrag är en serie seminarier som Vardagens Dramatik gjorde för en organisation med medarbetare med olika kulturell bakgrund, olika utbildningsnivåer och från lägst till högst i hierarkin. 

    – I våra upplevelsebaserade seminarier blev brist på ordförståelse inte ett hinder och olika bakgrund inte en svårighet utan en tillgång. Man fick ett gemensamt språk och upplevelse, säger Catharina. 

I dramatiseringarna utspelar sig aldrig pjäsen på det företag man jobbar med. Genom att använda sig av ett fiktivt företagsnamn öppnar sig folk istället för att gå i försvar för den egna organisationen. 

    – Styrkan i det här är att det alltid blir lustfyllt, det blir alltid roligt. En vanlig kommentar från våra deltagare är: äntligen fattar jag vad de pratar om! När man ser det så förstår man, avslutar Catharina. https://vardagensdramatik.se