Kompetensutveckling på nytt sätt – för alla

Publicerad av

I tider då offentlig sektor kämpar med stramare budgetar är kompetensutveckling fortfarande viktigt, det måste bara vara mer kostnadseffektivt. Då kommer digitala utbildningar väl till pass.

En arbetsgivare som ger medarbetarna utbildning och utveckling har lättare att attrahera personal. I ekonomiskt svåra tider måste företag och offentlig sektor skära ner på olika ställen i budgeten för att klara lönsamheten. Vad gäller utbildning är det inte hållbart att helt slopa den för medarbetarna, men för att det ska gå ihop måste nya, kreativa lösningar till.

Piku AB firar 20 år i utbildningsbranschen och de senaste åren som en av landets främsta utbildningsaktör nischad för offentlig sektor. Med ett 40-tal konsulter genomför Piku utbildningar i hela landet, för alla yrkeskategorier samt förtroendevalda inom offentlig verksamhet. I Piku AB finns idag varumärkena PikuKommun, PikuVård, Future & Welfare, Piku & Friends och nu också PikuOnline. Piku utbildar framförallt chefer och politiker, men har också utbildningar för så kallad baspersonal, exempelvis alla de som jobbar inom socialtjänstens vård och omsorg. 

Baspersonal inom vård och omsorg har idag lite eller inga fortbildningsanslag alls. Men kommuner som inte erbjuder medarbetarna möjlighet att utvecklas och få ny kunskap, blir inte heller en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det vore illa nu när striden om medarbetare och nyanställningar blir tuffare, eftersom det helt enkelt inte finns så många sökande som det finns lediga tjänster. Så hur kan kommunerna lösa ekvationen med brist på resurser och svårt att rekrytera personal?

    – Våra digitala utbildningar betyder att kommunen kan fortsätta att utveckla personal och verksamheter även i ekonomiskt dystra tider – och dessutom förbli en attraktiv arbetsgivare som förmår att locka nya medarbetare och samtidigt få de anställda att stanna, säger Ingrid Haraldsson, VD på Piku.

Fv: Ingrid Haraldsson, VD Piku och Amanda Bergkvist, Malmö. Amanda är elitmotocrossförare och tillhör de främsta i Sverige och Europa. Nu satsar hon på SM, EM och VM  och Piku är inom ramen för sitt CSR-arbete, sponsor för tredje året till Amanda!

Just nu tar man fram livesända webinars, men också inspelade föreläsningar. Det mest intressanta upplägget för kommunerna nu, inte minst med tanke på deras knappa ekonomiska resurser, är Pikus DigiKurser för baspersonal. 

Piku har i alla år haft en mission att bidra till att göra skillnad för människor och samhälle. Ett sätt är att bidra med kompetensutveckling, men också att kunna möta kommunerna utifrån deras förutsättningar. 

    – Det har vi gjort med rätt utbud av utbildningar och anpassning av utbildningar för olika kommuners behov. Nu tar vi nästa steg och erbjuder digitala utbildningar som gör att en medarbetare kan få en kurs med hög kvalitet för ca 25-50 kr. Medarbetaren har dessutom tillgång till kursen under ett helt år, obegränsat antal gånger. Kommunen köper helt enkelt en årslicens och får obegränsad tillgång till ett 15-20-tal utbildningar under ett helt år. Varje anställd får en inloggning och kan hålla rätt på ”sina” kurser. Kommunen kan dessutom vara med och bestämma vilka kurser vi ska erbjuda, berättar Ingrid. 

Genom åren har Piku utbildat många nöjda kunder. En av dem är Hörby Kommun. Kristina Nordquist, enhetschef på Socialförvaltningen på Hörby Kommun, som berättar om sina och kollegornas upplevelse av Pikus utbildningsmodell:

     – Detta är Framtidens personal- och verksamhetsanpassade utbildningsforum för kompetenshöjning! Personalen kan själv välja när och var (arbetsplatsen eller hemma) de vill göra sina utbildningar. Det underlättar för alla, inte minst nattpersonalen. Utbildningarna planeras i samråd med chef utifrån kompetensbehov både hos den enskilde och arbetsgruppen, så för mig som ledare är det också ett bra verktyg för verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, och jag kan enkelt se statistik på vilka kurser varje medarbetare har gått.

Kristina Nordquist, enhetschef
Socialförvaltningen, Hörby Kommun