Framtidens utmaning – nutidens utbildning

Publicerad av

Ungas framtidsoro bidrar till en stark vilja att skapa samhällsförändring. 60 % av Generation Z (födda 1995-2014) vill ägna sin tid åt att skapa förändring, 76 % är oroliga för planetens välmående och 26 % har redan engagerat sig som volontärer. Viljan att vara en Changemaker är tydlig, men har unga de färdigheter som krävs för att skapa förändring?

Ashoka Nordic och Raoul Wallenberg Academy har tillsammans nästan 60 års erfarenhet av att stärka ungas Changemaker-förmågor för att skapa positiv samhällsförändring. Dessa är empati, självledarskap, förmågan att samverka, att vara en god ledare, förmågan att kunna lösa problem samt ett kreativt tänkande och kunna gå från idé-till-handling. 

Vi menar att fokus bör ligga på att förbereda unga för att anpassa sig till en föränderlig framtid och rörlig arbetsmarknad. Då krävs dessa förmågor som vi också ser är viktiga hos Changemakers världen över. Några exempel är Greta Thunberg, Malala Yousafzai och Boyan Slat. De är unga som agerar för ett mer hållbart, rättvist och jämlikt samhälle.

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka Nordic har en gemensam vision: att se till att varje ungdom i Sverige har tillgång till att utveckla sitt samhällsengagemang och självledarskap. Tillsammans har vi därför utvecklat Changemakers Yard (www.changemakersyard.com) — en digital verktygslåda utformad av och för ungdomar som vill driva samhällsförändring. På plattformen kan de utforska sitt engagemang och med hjälp av övningar och inspiration från andra Changemakers göra skillnad.

Din uppgift som vuxen är att skapa så goda förutsättningar som möjligt och stötta unga i att gå från idé till handling. Därför har vi även utvecklat en plattform för vuxna som vill engagera sig i ungas Changemaking-resa, Changemakers Backyard . Där får du som vuxen verktyg för att vägleda unga med ett samhällsengagemang.

Vi vill skapa ett Sverige som präglas av positiv samhällsförändring. Där alla som har en idé om hur samhället kan bli bättre ska få det stöd som behövs. Besök oss idag!

http://www.changemakersyard.com

https://changemakersyard.com/mer/backyard