Ge medarbetarna rätt kompetens så kan de lyfta företaget

Publicerad av

Företag spenderar idag enorma summor på IT-system och managementkonsulter i hopp om att öka effektivitet och vinst. Genom att samtidigt ge medarbetarna rätt kompetens kan man nå ännu bättre resultat.

Plan är en ideell nätverksförening för yrkesverksamma inom logistik, planering och produktionsstyrning. Namnet kommer från planering och produktionsstyrning som när föreningen bildades i mitten på 60-talet var högt prioriterat av medlemsbolagen, som effektiviserade sin produktion med hjälp av stordatorer med magnetband och kodkort. 

Idag har världen gått vidare från produktionsplanering och många stora fabriker har flyttat från västvärlden. Nu är det supply chain man planerar istället, det är inte längre så stort fokus på produktion, utan på sourcing, transporter och distribution. 

Sverige har gått från att vara en stor tillverkningsnation till att bli en konsumtionsnation. Distributionslogistiken är till följd av detta väldigt viktig och som förening företräder Plan också samtliga av de områden som är förknippade med distributionslogistik: lager, transporter och distribution. 

    – Vi har knappt 2000 medlemmar som är indelade i fem regioner där vi håller regionala nätverksträffar ute hos de olika medlemsföretagen för att de ska kunna benchmarka och få tips och idéer. Vi har bra förankring i de olika regionerna där medlemmarna, produktionen och verksamheten finns, säger Pär Bergstedt, ansvarig för kursverksamheten på Plan.

Pär Bergstedt, ansvarig för 
kursverksamheten på Plan.

En av Plans viktigaste funktioner är den som utbildningsanordnare. Utbildningar i logistik och supplychain finns även på universiteten, men många som sitter och jobbar med detta i organisationerna är ofta självlärda. 

    – De som ansvarar för de här områdena kommer ibland underifrån i organisationen och kan företaget väl, men saknar formell kunskap och utbildning för det de arbetar med, exempelvis relevant matematik, logistik och supply chain. Detta leder i värsta fall till att mycket pengar försvinner i hanteringen, säger Pär.

Ofta investerar företag enorma summor i IT-system för att effektivisera, men det gör inte alltid att verksamheten fungerar bättre ifall personalen inte besitter rätt kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

    – När företagen inser att de måste utbilda personalen finns vi där och erbjuder utbildning som är lite som Komvux eller en mini-MBA. Våra studenter kan inte gå tillbaka till universitetet, utan behöver utbildas parallellt med yrkeslivet, säger Pär.

Plans utbildningar omfattar några dagar på plats vid ett par tillfällen. Kursen i supply Chain management gör att man blir certifierad supply chain professional. Den avslutas med ett test och man får ett internationellt certifikat som är välkänt runtom i världen. Produktionsstyrning, är en annan kurs, också den på engelska, för internationella deltagare. 

    – Vi utökar även dessa kurser med egna varianter på svenska. Då får man inget certifikat på engelska men många har inte det behovet, utan föredrar kurser på svenska i lagerstyrning, produktionsstyrning och supply chain management.

På senare år har man märkt en nedgång i antalet studenter. Många företag satsar på e-utbildning och medarbetarna förväntas lära sig själva utan handledning. På Plan är man skeptisk till detta.

    – Vi tror på e-learning som ett komplement, men inte som en helhetslösning. Våra mer omfattande utbildningar har utbildningsplattformar. Många som går våra kurser är dock praktiker och det har visat sig att många av dessa medarbetare lär sig bättre på traditionellt vis. Resonemang och komplexa samband kan inte förklaras i en femminutersvideo. De matematiska delarna behöver handledas, då gruppen man ska utbilda inte har grunden i det och vi behöver också resonera i grupp, bland annat om de strategiska värdena. Däremot tror vi mycket på gamification. Det är pedagogiskt och gör att man kan omsätta teorin i praktik som ett test på ifall deltagarna har tillgodogjort sig utbildningen, säger Pär.

Han avslutar med att säga att ifall medarbetarna har rätt kompetens kan de själva delta i förbättringsprojekt och lyfta företaget. 

    – Det borde ligga i företagens intresse att löpande satsa på vidareutbildning, påpekar han.