ELEKTROTEKNIK: Ny institution stärker fokus på elektrifiering och digitalisering

Publicerad av

Vid årsskiftet bildades den nya Institutionen Elektroteknik vid Uppsala universitet för att kraftsamla och utöka den vetenskapliga forskningen kring elektifiering och digitalisering av samhället. Ambitionen är initialt att stärka profilen och fokusera  spetskompetensen inom tre strategiskt viktiga huvudområden, säger Jörgen Svensson som ny prefekt vid institutionen.

Jörgen Svensson tillträde nyligen som prefekt för insti-tutionen Elektroteknik och kommer närmast från Lunds universitet där han som universitetslektor forskat och utbil-dat inom förnybar elenergi och smarta elnät de senaste tio åren. Han har sedan tidigare 20 års industriell erfarenhet med flera ledande roller från bland annat byggnation av två stora havsbaserade danska vindkraftsanläggningar.

    – Personligen drivs jag av energiomställning bort från fossilanvändning och min bakgrund passar väl med institutionens verksamhet säger Jörgen.

Den nya institutionen har en bred kompetens med bra dynamik vad gäller nationalitet, genus och ålder där forskningen täcker flera viktiga samhällsutmaningar.

    – Min ambition är att vara en del av och leda institutionens gemensamma arbete för att fortsatt utveckla en kreativ och jämställd atmosfär med goda förutsättningar för nytänkade och samarbeten.

 Jörgen Svensson, ny prefekt 
vid institutionen Elektroteknik

Huvudområde 1: Energiförsörjning & Elektrifiering

Inom detta området studerar vi bland annat olika aspekter av elektricitet för hur man kan omvandla förnybara energikällor som vind, vågor och strömmande vatten till användbar elektricitet, eldistribution och system för energilagring. Andra områden är även  diamantelektronik och plasmateknologi och blixturladdningar.

Prof. Mats Leijon är här forskningsledare för avdelningen Elektricitetslära.        

      http://www.teknik.uu.se/elektricitetslara

Huvudområde 2: Elektronik & Energianvändning

Här strävar vi efter innovationer relaterade till elektroniska sensorer, biomekatronik, neuroprostetik och medicinska system för realtidsövervakning av hälsa. Vi satsar även på nästa generations datorteknik, samt energiomvandling och elgenerering för att driva små självförsörjande sensorsystem.

Prof. Shi-Li Zhang är här forskningsledare för avdelningen Fasta Tillståndets Elektronik.

    http://www.teknik.uu.se/fasta-tillstandets-elektronik

Huvudområde 3: Industrins digitalisering

Industrial Internet-of-Things spelar här en nyckelroll. Allt fler industriella processer kommer att övervakas och styras av trådlösa sensor- och reglersystem kompletterade med machine learning och AI. Här studerar vi även områden såsom sensorfusion, smarta elnät och teknik- och infrastruktur för autonoma fordon och 5G.

Prof. Anders Ahlén är här forskningsledare för avdelningen Signaler och system.

http://www.signal.uu.se/overview/saspresentnew.html