Digitalt lärande på riktigt

Publicerad av

För att kunna sköta ditt arbete har du behov av att lära dig saker hela tiden. Framtidens lärande handlar mindre om långa, innehållsspäckade kurser och mer om kortare, anpassad information vid rätt tid på rätt plats – Performance support.

Alla, oavsett roll, har ett behov av att lära sig saker för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Traditionellt sett har utbildning handlat om att skicka folk på kurs där deltagarna sitter på plats i ett klassrum med en lärare och eventuellt får lite anteckningar med sig hem. 

I digitaliseringens tidevarv har man nu visserligen digitaliserat klassrummet och därmed skapat fenomenet e-learning. Det innebär sparade resurser när utbildningen blir mer flexibel och personoberoende – men det handlar fortfarande om samma omfattande utbildning, som kräver avbrott från arbetet och inte alltid träffar målet.

    – Man bör också ge tillgång till lärande inom ramen för arbetet när kunskapen behövs. Där har du mycket större motivation än när du sitter på en kurs. Felet är annars att man ofta  puttar in för mycket information i kursen, oavsett om den är i ett klassrum eller digital. Den mänskliga hjärnan är inte mottaglig för hur mycket information som helst på en gång, särskilt inte om vi ska lagra all informationen i minnet. Vi vill uppmuntra företagen att tänka: vad är det absolut viktigaste du behöver veta som nyanställd eller när du jobbar i ett nytt system, och bara ta med  detta i introduktionskursen. Sedan fyller man på med mer lärande när det väl behövs i arbetsflödet. På så vis blir det mer individanpassat och man kan ge relevant information som är aktuell, även i ständig förändring, säger InfoCaptions VD Malin Lundqvist.

InfoCaption har funnits sedan 2002 och har alltid haft fokus på enkel och snabb utbildning i vardagen, något som är mer aktuellt och efterfrågat än någonsin. Kunderna återfinns till hälften inom offentlig verksamhet och till hälften bland små, stora och medelstora privata företag. Produkten utvecklas ständigt och möter hela lärandebehovet hos organisationer. Inom InfoCaptions plattform ryms formell utbildning i kursformat men viktigast av allt är att den också stödjer informellt lärande. 

    – Man gör guider tillgängliga antingen i en sökbar portal eller precis där medarbetarna behöver informationen, direkt inne i ett system till exempel. Vi tror självklart att man behöver formell utbildning, men den behöver kompletteras med informellt lärande: praktiska guider och rutiner som hjälp för medarbetarna. Det kan vara filmer, text- och bildinstruktioner eller kunskapstest. Plattformen är inte licensbaserad per användare, vilket gör att alla anställda kan dela med sig av sin kunskap till de övriga. Vi sitter alla på olika kunskaper och är bäst på våra egna områden. Enkelheten är viktig, man behöver inte vara expert för att ta fram guider med våra verktyg. Vem som helst kan skapa, ändra och redigera en guide, säger Malin.

InfoCaption menar att deras plattform bygger på ett annorlunda perspektiv på digitalt lärande. 

– Traditionellt sett har e-learning handlat om att skapa digitala versioner av kurser, vilket vi menar egentligen kan betecknas som training – du tränar inför en arbetssituation. Learning, alltså lärandet, uppkommer först när du arbetar i praktiken.Vår produkt är som att digitalisera en kollega, den där erfarna kollegan du alltid vill ha till hands för att fråga om saker. Med vår plattform får du hjälp, support och stöd på plats när du verkligen behöver det, säger Malin. Detta brukar benämnas Performance support.

InfoCaption uppmuntrar till att man som organisation går ett steg längre och inte bara digitaliserar tidigare klassrumskurser, utan faktiskt gör kunskapen användbar och lättillgänglig för medarbetarna; att man fullt ut tillämpar kontinuerligt lärande i arbetsdagen.