Med kontroll skapar Infralog & Partners trygga, utvecklande och utmanande miljöer

Publicerad av

Infralog & Partners är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför bygg- och installationsprojekt på konsultbasis i nära samarbete med sina samarbetspartners. De leder projekten från idé och utredningar till genomförande, med projektering och produktion fram till besiktning och förvaltningsskedet. 

Nu söker Infralog & Partners fler handlingskraftiga medarbetare som är beredda att leda både sig själva och andra in i framtida projekt inom fastighetsbranschen och infrastruktur. Med kompetens och ödmjukhet har företaget vuxit genom åren och är idag en heltäckande tjänsteleverantör.

Med basen i Stockholm och samarbetspartners i hela Sverige har Infralog & Partners lång erfarenhet av att sätta samman en stark projektledning och välbalanserad projektorganisation utifrån varje projekts förutsättningar. Med rätt kompetens och stort engagemang samt positiva medarbetare skapar man de bästa förutsättningar för utveckling. Företaget bildades av Michael Claesson för några år sedan och i år har Pär Lundberg anställts som strategisk ledare och VD. Deras huvudsakliga sysselsättning är att skapa kontroll i projekt där projektledning, byggledning och projekteringsledning ingår. 

    – Vi hjälper våra kunder att med kontroll skapa trygga, utvecklande och utmanande miljöer. Vi erbjuder tjänster från planeringsstadiet och genom hela projektet fram till mål inom fastighet och infrastruktur. Nu söker vi personer med som vill vara med på vår resa, som präglas av tillit, lek och lust men också stort ansvar, förklarar Pär Lundberg.

Pär Lundberg, strategisk ledare och VD Infralog

Visionen är att vara det mest värdeskapande bolaget för sina anställda. En verksamhet som bygger på förtroende, tillit och att våga fatta beslut.

    – Vi kommer vara ett bolag där det är viktigt med hälsa och välbefinnande. Vi är övertygade om att det skapar de bästa förutsättningarna för utveckling och värdeskapande för medarbetare, kunder, samhälle, partners säger Pär Lundberg.

Infralog & Partners har många spännande uppdrag att erbjuda för den som är nyfiken och öppen, lyhörd och också villig att dela med sig av sina erfarenheter. De söker personer som kompletterar varandra genom att kombinera olikheter i personlighet och kompetens.

    – Jag vill bygga ett bolag som har fokus på personalen då jag är övertygad om att det ger mest utveckling i bolaget, säger Pär Lundberg. Vi ska ha de bästa personerna anställda hos oss. En blandning av äldre och yngre, erfarna och ny kompetens. Det är något jag tror på, säger Pär Lundberg som vill göra Infralog & Partners till ett attraktivt konsultföretag dit både erfarna och yngre kompetenta personer söker sig.  

http://www.infralog.se

Kontakt: par.lundberg@infralog.se