Från soffliggare till zebra – så skapar vi möjligheter tillsammans

Publicerad av

Löpning på onsdagar, simning på torsdagar och cross-fit på fredagar. Spontana cykelrundor och arrangerade skidläger, men också lugnare träningsformer som yoga. På B3 är wellness och hälsa en bärande del av företagskulturen. Träning finns på alla nivåer så att alla kan vara med, från nybörjare till elit. Vi tror på att träning och wellness skapar balans i livet och en skön, inkluderande företagskultur. 

För att skapa en egen profil som sticker ut från de andra konsultbolagen valde B3 att göra en rejäl satsning på wellness, som startade redan 2010. Wellness-satsningen är idag en del av bolagets DNA och en framgångsrik strategi som genererar ett starkt engagemang hos medarbetarna. Wellness-andan finns överallt hos B3, på agendan vid konferenser, familjedagar eller till och med på kunddagar. Utifrån den ambitionen samarbetar vi gärna med duktiga kulturbärare, både internt och externt.  

Fokus ligger på aktiviteter och träningsformer som är öppna för alla och som medarbetarna själva brinner för. Utgångspunkten är att alla medarbetare ska kunna delta efter sin förmåga och att alla prestationer värderas lika högt oavsett om det handlar om att ändra en stillasittande livsstil, att gå från att vara soffliggare, eller att genomföra en IronMan. Det är den personliga utvecklingen och välmåendet som står i centrum. Och att vi skapar möjligheter tillsammans.

    – För oss är wellness ett strategiskt affärsbeslut. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskade sjukskrivningar, och till och med förbättrad hjärnkapacitet. Vi är övertygade om att människor som mår bra presterar bättre, och sprider mer energi, säger Tommy Sarenbrant, ansvarig för Employer Branding på B3 Consulting Group.

Som ett steg i  jämställdhetsarbetet på B3 så fick leverantören Power Woman ta fram en egen kollektion av träningskläder med zebramönster som gett mycket hög synlighet i alla sammanhang där zebrorna deltagit, från IronMan till Vasaloppet. Idag finns dessutom wellness-ambassadörer på varje ort där B3 har verksamhet, så att visionen verkligen realiseras.

Sedan bolagets start 2003 har vi strävat efter att vara “en bra flock att tillhöra”. Nu har vi tagit det ett steg längre. Nu är vi en zebraflock.

https://www.b3.se