Innovativa kontorsmiljöer stimulerar till kreativitet

Publicerad av

Kinnarps Next Office® är ett koncept som bygger på att skapa innovativa och effektiva kontorsmiljöer designade efter behoven – ett stöd vid arbetsplatsutformning. En kreativ arbetsmiljö utgår från organisationen och att individen mår bra. För att uppnå detta måste människan, tekniken och miljön samverka genom hela processen.

    – Next Office är vår syn på framtidens kontorsmiljöer. Vi kartlägger behoven som våra kunder har, involverar medarbetarna i förändringsprocessen och skapar arbetsmiljöer utifrån deras aktiviteter. Morgondagens kontorsmiljöer är flexibla och mångfaldiga, säger Henrik Axell, Next Office Concept manager på Kinnarps. 

Dagens kontor är långt ifrån de traditionella kontorsmiljöer då man satt fast åtta timmar per dag vid samma bord. Idag är vi rörliga och arbetar i olika miljöer, både internt och externt. Det ställs krav på att det finns en mångfald av arbetsmiljöer som stöttar olika typer av aktiviteter och som är anpassade för anställda, kunder och samarbetspartners. 

    – Tack vare tekniken kan vi jobba på olika platser och i olika miljöer. Det räcker inte med höj och sänkbara skrivbord. Framtidens kontor är verksamhetsanpassade och har en variation av miljöer som naturligt bidrar till rörelse. Det tillsammans med fokus på god akustik, ljus och ventilation bidrar till hälsa och välmående hos medarbetarna, säger Henrik Axell som arbetar med att hjälpa företag och dess personal att tänka nytt.

I de nya arbetsmiljöerna ska alla sinnen stimuleras och miljön måste vara tydlig så att det framgår i vilken miljö man samarbetar i grupp och var man kan arbeta enskilt med högt fokus utan att bli störd. Det ska finnas utrymme för både puls och koncentration.

Henrik Axell,
Next Office Concept manager på Kinnarps

– Vi är alla olika som människor. Det finns de som är kreativa när de promenerar på ett gåband medan andra föredrar att sitta i ett tyst rum. Vi stimuleras av olika saker beroende på ålder, yrke, bakgrund och humör. Ska en förändring till ett verksamhetsinriktat kontor genomföras måste både ledningen och individernas gemensamma vision och mål framhållas, säger Henrik Axell.

De över hundra arbetsplatsanalyser som Kinnarps utfört i Sverige visar att i snitt står sju skrivbord av tio tomma under en arbetsdag på ett kontor. Genom att kartlägga arbetsmönster och behov går det att göra framtidens kontor både mer yteffektiva och smartare. De virtuella mötena ökar och samarbetet sker mer globalt. 

    – Ur en hållbarhetssynpunkt är det ohållbart att resa lika mycket som vi har gjort tidigare. Därför måste framtidens kontor stödja flera typer av mötesformer. Det går att ytoptimera och göra miljöerna smartare utifrån behoven, säger Henrik Axell och beskriver Kinnarps sex steg i arbetsplatsanalysen som utgår från vision och mål, arbetsmiljö och arbetsmönster.

    – När vi gjort analysen vet vi hur stor yta som behövs för att skapa en optimal arbetsmiljö för den unika kunden. Därefter gör vi en layout och sedan tittar vi på möbelval. Helst vill vi komma in i processen redan innan väggarna planeras. Men så är det sällan. Genom vår analys kan vi hitta kontorsyta som är anpassade efter personalens behov. De sex stegen är väl beräknade för att skapa ett kontor som stöttar verksamheten och ska se till att de har förutsättningarna att jobba optimalt.

https://www.kinnarps.se