Måltiden är viktig för Sveriges utveckling

Publicerad av

Mat är det livselixir som håller oss igång, oavsett vad vi jobbar med och var vi befinner oss i livet. Men maten är inte bara en förutsättning för god hälsa, utan dessutom en nyckelfaktor i samhällsutvecklingen.

Maten blir allt viktigare i samhällsdebatten kopplad till hälsa. Rätt mat kan bidra till att motverka cancer, hjärt- och kärlsjukdom, fetma samt typ-2 diabetes. Samhället skulle kunna spara stora pengar på sjukvård om man istället investerade dem preventivt, i rätt anpassad mat och måltider. 

    – Den offentliga måltiden fyller här en viktig funktion och vi tror definitivt att den kan driva fram positiva förändringar gällande hälsa. Inom sjukvård och äldreomsorg kan maten främja patientsäkerhet och förebygga vårdskador och också förbättra tillfrisknandet. I en lärandemiljö har maten betydelse för inlärningen och hälsan hos eleverna. Dessutom har förskole- och skolmåltiden fått ökad betydelse då det idag finns ett ökat antal familjer i Sverige som inte har råd att laga ett mål mat om dagen hemma, säger Inger Stiltjestrand Svensson, VD på DiningDevelopment.

DiningDevelopment har ett holistiskt perspektiv och sätt att tänka kring mat och måltider vilket innebär – kvalitet, modernt synsätt, profession, drift och systematik. Det handlar om att förbättra kvalitén på maten och effektivisera organisationer, både inom offentlig sektor och privat sektor. Bakom varje måltid krävs organisation, tydliga mål och styrning. Goda förutsättningar att bereda, tillaga och servera rätt mat utifrån de koncept man har, samt att det finns kompetens i verksamheten när det gäller hantering av livsmedel, är avgörande för slutresultatet. 

    – Kompetenshöjning är en nyckel. Vikten av att ha utbildad personal och anställda är vad som gör skillnad. Det är svårt att hitta kompetent personal och på gymnasienivå minskar antalet elever som utbildar sig inom restaurang och livsmedel. Det måste finnas utbildningar som fortsatt möter de krav vi har idag och vi måste se till att även anpassa och höja statusen på restaurang- och livsmedelsyrken inom Foodservice-/Storhushållsmarknaden, menar Inger.

DiningDevelopment hjälper företag, kommuner och regioner som jobbar med måltidsservice att få till en tydlighet vad gäller mål, förutsättningar och måltidskoncept. Det gäller att säkerställa kvalitén, titta på förbättringar som är möjliga och förändra koncepten, allt med fokus på lönsamhet, effektivitet och hållbarhet.

    – Vi lutar oss mot den forskning som visar att vi måste ställa om och ha andra ambitioner med måltiden. Större andel grönt, mer balanserat, lokalt så långt möjligt och mer växtbaserade livsmedel, där köttet är en komponent i måltiden men det växtbaserade får ta större plats, säger Inger.

Företag, arbetsplatser, sjukvård, skolor, barn- och äldreomsorg är platser där måltiden kan främja hälsan på ett betydande sätt. DiningDevelopment vill lyfta frågan om matens betydelse för välmående i stort i samhället på nationell nivå hos politikerna. 

    – Vi vill sätta fokus på matens vikt för hälsa och välmående. Varför inte ta efter Nya Zeeland, där man skrotat BNP och börjat mäta välmående istället och tittar på hur mat och måltider främjar hälsan, istället för att mäta mat som en kostnad? Det finns visserligen en ökad medvetenhet om hur vi ska äta oss till bättre hälsa och hur det påverkar vår samhällsutveckling, men frågan behöver ökat fokus och att vi alla ser maten som viktig ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. Slutligen önskar vi att politikernas medvetenhet om detta ska öka och att de på allvar tar till sig forskningen som finns på området, vi måste tillsammans  skapa nya arenor som frigör innovationskraft till framtidens hållbara måltidslösningar, avslutar Inger.

Skribent: Anna Bjärenäs

Kontaktuppgifter: Dining development

Tfn: 0418-145 54 

Mejl: inger@diningdevelopment.com 

Web: http://www.diningdevelopment.com