Elektrokemi viktigt i den gröna omställningen

Publicerad av

Permascand är ett bolag med hög kompetens inom elektrokemi och där miljötänk genomsyrar hela verksamheten. Bolagets produkter är en viktig nyckel för omställningen till grön ekonomi.

I Permascands snart 50-åriga historia har baskemikalieindustrin varit plattformen. Den tekniken används nu på nya områden. 

    – Vi sysslar som något så unikt som elektrokemi och skapar förutsättningar för den gröna miljöomställningen. Basen i allt vi gör är katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler som kan användas för t.ex.vattenrening,  framställning av litium, koppar och kobolt. Det som  behövs för den gröna ekonomin. Man spar energi om man använder våra produkter och kan byta ut ämnen som bly, kvicksilver och grafit mot vårt miljövänliga alternativ. Vi supporterar även nästa generation i miljöomställningen, användandet av vätgas, i vår produktplattform, säger Peter Lundström, VD på Permascand. Vätgas och användandet i energiomställning är något som börjar bli i ropet nu. Permascand har sedan decennier tillbaka supportat den industrin med vår unika elektrokemi kompetens och är redo för nästa steg.

Permascands framtida mission

En av produkterna företaget utvecklat är Norscand®, en produkt som används för litiumframställan. Litium är en viktig beståndsdel i batteriframställan och batterier har på senare tid blivit allt viktigare för samhällets övergång till gröna energikällor. 

– Vår produkt utgör en viktig del i kedjan och är en  förutsättning för att det överhuvudtaget ska gå att köra elbil, säger Peter. 

Ett annat exempel på appliceringen av Permascands produkter är i fartygsbranschen där elektrokemiska celler används för vattenrening i fartygen innan de går in i hamnen, så att de inte ska sprida levande organismer från ett hav till ett annat. Fram till 2023 har fartygsägare och rederier på sig att installera en lösning för vattenrening för att klara det nya lagkravet. 

– Vår lösning är miljöbesparande och effektiv. Vi skapar den elektrokemiska reaktionen med hjälp av ström. Detta verkar få stort genomslag på marknaden då det är en beprövad, robust och tillförlitlig process med extremt lite driftsavbrott. Vi tror stenhårt på det här och håller just nu på och bygger en marknad, säger Peter. 

– Den elektrokemiska cellen kan placeras var och hur som helst på fartyget. Vår produkt är också mer yt-effektiv än alternativa tekniker som t.ex. UV. Barlastvattnet, saltvatten från havet, pumpas genom en tub där det renas genom elektrokemiskt framställd hypoklorit på ett naturligt sätt, säger Viktoria Lindstrand, ansvarig för marknadsföring och försäljning.

Permascand skapar inte bara nya celler från scratch, utan återanvänder mycket av råmaterialet om och om igen. 

    – Efter 2-15 år vill vi att kunden ska skicka tillbaka cellerna för att uppgradera, serva och renovera sina celler. De äldsta cellerna är från 70 talet. Detta ger oss också en stor eftermarknad att serva, säger Peter.

År 2016 omsatte Permascand 198 miljoner SEK. Idag ligger omsättningen på strax under 450 miljoner. Ambitionerna är höga och man strävar efter att dubblera omsättningen och bli ett miljardföretag. 

Utsikt över Ljungandalen och siten i Ljungaverk

    – Det är målet och vi tror att det är ett klart realistiskt mål. Vi har en införsäljningsfas på 5-10 år. Vi ska leverera till de kunder vi har idag och vi har bra koll på marknaden och dess potential. Gör vi det vi har i planen så är vi ett miljardförtag om några år. För att klara målet investerar vi i personalen, i maskiner, lokaler, utrustning, miljöbefrämjande åtgärder, arbetsmiljö och produktutveckling, berättar Peter.

    – Vi är ett coolt, miljövänligt bolag. För oss är det viktigt att kunna rekrytera bra kompetenser, med bra värderingar, som tar ansvar för samhället. Vi är väldigt teknikdrivna, med fokus på forskning och utveckling. Men det handlar lika mycket om produktionsteknik som produktutveckling. Människorna vi söker är produktionsroller i verkstäder, men vi investerar också mycket i robotisering och automation och personer med kunskap inom detta är extra intressanta. Teknisk support internt och externt till kunderna behövs också för att vi ska kunna hjälpa kunderna med deras information och produktionsdata, optimera detta och produkten vi levererar. Vi vill ha medarbetare som kommer till jobbet och vill bidra, lösa kundens problem och är sugna på att bygga företaget, säger Viktoria. 

Permascands Ledningsgrupp

Som bolag är Permascand stolta över att man har sparat mycket energi och Co2 utsläpp åt kunderna över 48 år. 

    – 40 miljoner ton Co2 har vi sparat åt dem. För varje år sparar vi mer eftersom vi säljer mer. Tidigare processer där man använder bly, grafit och kvicksilver är inte alls lika energieffektiv som Permascands process. Det har gjort att vi sammantaget genom åren sparat 125 TwH, vilket motsvarar cirka ett år av Sveriges hela elanvändning, avslutar Peter.

Skribent: Anna Bjärenäs