Innovativ lösning på störningsljud och akustikproblem i offentliga lokaler

Publicerad av

Med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser har ett nytt problem uppstått – störningsljud och sorl som gör det svårare för medarbetarna att koncentrera sig. Hittills har lösningen bland annat varit ljuddämpande paneler och tyger, men nu finns ett sätt att ytterligare förbättra akustikproblemen – Sound Masking från SAC Nordic AB.

Öppna kontorslandskap och störande ljud

De öppna kontorslandskapen har fått många anhängare och har sina fördelar vad gäller aktivitetsbaserade arbetsformer och flexibilitet. Dessutom innebär färre väggar lägre kostnader för fastighetsägaren. Nackdelen är dock att många medarbetare får svårt att fokusera och koncentrera sig när de ständigt hör kollegors prat runtomkring. 

    – Det finns ett stort problem med att höra andra människors prat. Hjärnan vill hela tiden lyssna av vad som sägs. Man får svårare att fokusera och koncentrera sig när man hör folk prata på distans och vanligen hör man mänskligt tal från runt 20-30 meters avstånd. Ofta är kontorslokaler dessutom så dämpade att talet hörs väldigt tydligt, säger Johan Björk, Sound Masking specialist på SAC Nordic. 

Intelligent akustiklösning för bättre ljudmiljö

Åtgärder för att komma tillrätta med problemet har hittills varit att till exempel sätta upp akustikplattor och mjuka tyger. Men nu har den svenska marknaden nåtts av en ny innovativ lösning, kallad ljudmaskering, eller Sound Masking. Lösningen bygger på att man installerar en intelligent Sound Masking centralenhet med högtalare. Systemet producerar en typ av ljud som ligger i samma frekvensområde som det mänskliga talet, 37 till 40 dBA avvägt i styrka. Det är en typ av lågt brus som man inte ska tänka på att det finns där. Det intelligenta systemet anpassar sig helt automatiskt och i realtid till antalet människor och ljudnivån för optimal ljudmiljö.

    – Detta konstanta brus som Sound Masking producerar i lokalen gör att man skalar ner distansen på vilken man hör talet till c.a 5 meter. Då kan man lätt sitta och prata med kollegor inom några meters håll, men slipper höra de människor som är på 5-30 meters avstånd. Det gör att medarbetarna inte störs av personer runtomkring men löser även en annan aspekt, nämligen integritetsproblemet med att sitta i öppna landskap när man får ett viktigt eller konfidentiellt samtal, berättar Johan.

Användningsområden för Sound Masking

Förutom i kontorslandskap kan ljudmaskering också användas i kontor med traditionell rumsindelning. I vanliga kontorsutrymmen är problemet ofta att man har väggar som inte går ända upp till taket, utan bara upp till innertaket, vilket gör att samtal hörs från ett rum till ett annat. Ett annat användningsområde för Sound Masking är i rent sekretessyfte. I exempelvis en banklokal där kunder sitter och väntar vill man undvika att samtalet mellan kunden som betjänas i kassan och banktjänstemannen hörs. Även inom sjukvården där en läkare sitter och pratar med en patient vill man undvika att samtalet hörs ut i väntrummet. Inom vården finns även ett behov i salar som delas av flera patienter. Då sömnen är viktig för läkningen kan Sound Masking används för att alla i salen ska få en bättre sömn. 

SAC Sound Masking är ett helt nytt marknadsområde för SAC Nordic på den svenska marknaden. SAC Nordic har sedan 1998 jobbat som ljudgrossist med inriktning mot säkerhet. 

    – Det började med diskoteksbranden på Hisingen, varefter det kom ett nytt regelverk för ljudanläggningar. Innan dess levererade vi traditionella ljudanläggningar, men därefter inriktade vi oss på talat utrymningslarm i ljudanläggningar. Vi har varit marknadsledande på talat utrymningslarm och kom vidare inom Sound Masking för något år sedan och har redan en del projekt på gång som håller på att installeras. Det är delvis samma kunder som installerar den tekniken, det finns en tydlig koppling – ljud i offentliga byggnader, säger VD Andreas Elingdal.

Sound Masking-tekniken har använts i Nordamerika länge och i Europa ligger England och Holland i frontlinjen, tätt följt av Finland, där tekniken snabbt fått stort genomslag. Den svenska marknaden är i sin linda och behovet är väldigt stort. SAC Nordic ser med tillförsikt fram emot att kunna erbjuda sina kunder en ny, effektiv lösning på deras akustikproblem framöver.

För mer information kontakta: 

johan.bjork@sacnordic.com eller 0372-35 969.