Ledarskap som gör livslång skillnad

Publicerad av

Den har kallats den tuffaste ledarskapsutbildningen som finns och det handlar om ledarskap som gör skillnad – för hela livet. Teach for Sweden söker framtidens ledare som vill forma Sveriges framtida humankapital.

Teach for Sweden handplockar och utbildar akademiker med ämnesbehörighet som får erfarenheten av att motivera och utveckla. Under två års tid hålls utbildningen i samarbete med Luleå tekniska universitet, parallellt med en lärartjänst på 80 procent på någon av landets högstadieskolor. Mottot för Teach for Sweden är: Alla barn kan. 

    – Skolan ska ge varje elev en grund att stå på och makt att välja sin egen väg. Genom att rekrytera modiga blivande lärare bidrar vi till att fler barn kan välja sin egen framtid. Först när varje barn når sin fulla potential kan landet Sverige uppnå sin, säger Ida Karlberg Gidlund, CEO Teach for Sweden.

Raoul Joshi går just nu första terminen på Teach for Sweden utbildning. Han har en spännande bakgrund som civilingenjör inom Industriell Ekonomi med internationell inriktning från Linköpings universitet och har tidigare jobbat som ingenjör för FN nere i Geneve och sedermera som managementkonsult på McKinsey & Company i fem år. 

     – Den tvååriga utbildning jag går nu är för att skola om mig till ämneslärare till grundskolan. Hos Teach for Sweden får man tillgodoräkna sig de kurser man har ämnesbehörighet i, teknik och matematik i mitt fall. Jag jobbar 80 procent på en grundskola och läser samtidigt upp teorin för att få en fullständig lärarexamen och för att sedan kunna ansöka hos skolverket och få en lärarlegitimation. Vid sidan av lärartjänsten har vi 75-100 procent studietakt. Arbetslivserfarenheten man får från dag ett kombineras med teoretisk utbildning från Luleå tekniska universitet. Teach for Sweden rekryterar oss studenter och sätter samman hela utbildningspaketet. Man får även ledarutbildning av Teach for Sweden och lär sig hur man bäst för sig i klassrummet, berättar Raoul.

Raoul berättar att han alltid varit intresserad av utbildningsfrågor och jobbade under universitetsstudierna som utbildningsassistent för lägre årskurser. 

    – Karriären har inte kännetecknats av att jag sökt mig till särskilda branscher utan av utmanande ledarskapsroller och personlig utveckling. Att vara ledare i ett klassrum är ett annat typ av ledarskap än att vara rådgivare inom näringslivsfrågor, säger han.

Raoul har gjort den första av 4 terminer till jul. Han upplever att det hittills varit väldigt givande och att han lärt sig mycket om grundläggande frågor om skolsystem. 

    – Det har varit många utmaningar och rolig utveckling att arbeta som lärare samtidigt som man läser teori. Jag undervisar klasser i årskurs 7-9 i matematik och teknik på Hjulsta grundskola i Tensta. Det är utmaningar till vänster och höger och man får mycket energi av programmet! Det roligaste hittills är känslan man får när man ser en elev utvecklas väldigt konkret och hur det kan bygga upp ett förtroende om att man kan lära sig mer. Det ger en kick och man vill fortsätta arbeta med en sådan utveckling. Man märker också att man är långt ifrån fullärd, jag känner att jag behöver förklaringsmodeller som passar alla elever, vilket är utmanande och väldigt kul, säger Raoul. 

Även om man är ensam på sin praktikplats är man inte ensam under de två utbildningsåren hos Teach for Sweden. 60 personer genomgår programmet tillsammans och utbildningen inleds med ett tvåveckors sommarinstitut där man blir en sammansvetsad grupp.  

    – En nyckel till att man klarar av 150-procenttakten är gemenskapen man har med gruppen. Det gör det lättare och vi kan träffas och har både formella träffar 3 gånger per termin där vi har heldagar då vi får vidareutbildningar i olika frågor och ses informellt då och då. Utöver det har vi digitala grupper där vi chattar på vardagsbasis om vad som funkar i ett klassrum och allmänt informationsutbyte oss emellan i gruppen, berättar Raoul.

Raoul avslutar med att säga att han brinner för utbildningsfrågor men inte är säker på var han är om fem år. 

    – Hade någon sagt till mig för fem år sedan att jag skulle utbilda mig till lärare idag hade jag inte trott på dem. Jag är väldigt öppen med att jag inte har en klar plan, men jag hoppas att jag om fem år jobbar inom något som har med utbildningsväsendet att göra. Jag känner att jag hittat rätt, säger han.

Skribent: Anna Bjärenäs

https://www.teachforsweden.se