Åkerströms innovativa lösningar ökar säkerheten och hållbarheten i industrin

Publicerad av

Med lång erfarenhet av industriell radiostyrning skapar Åkerströms lösningar där hållbarhet, drift- och personsäkerhet är viktiga värden för alla deras kunder.

l den lilla tätorten Björbo i Dalarna vid Västerdalälvens dalgång med sin storslagna natur finner du företaget Åkerströms: ”Det lilla bolaget med det stora uppdraget”. I över 100 år har det jordnära och familjära företaget utvecklat, producerat, marknadsfört och servat produkter och högteknologiska tjänster för kommunikation och radiostyrning av industriella och mobila applikationer. Här sprudlar idékraft och innovationer, vilket är kärnan i hela Åkerströms verksamhet. 

    –Vi har haft innovationsådran i oss från starten och har över åren lyckats bibehålla nyfikenheten med nya generationer Åkerströmare. Resultatet av det vi gör skapar nytta för många olika kundgrupper, det är vad vi brinner för, säger Pär Helje, produktansvarig för Access_Ctrl.

Pär Helje

Access_Ctrl innefattar en mängd olika funktioner såsom exempelvis behörighetsstyrning och loggning av produktionsdata. Det här är en banbrytande uppkopplad tjänst från Åkerströms – ett komplement till våra säkerhetsklassade radiosystem, fortsätter Pär. För kunden innebär detta att de kan få total kontroll över vem som kör en kran eller maskin, samt när, var och hur. Access_Ctrl säkerställer att de som har rätt utbildning är de som kan ta radiostyrningen i drift och köra kranar som är kritiska ur ett effektivitets- och säkerhetsperspektiv.  

    –Vi har i utvecklingen av tjänsten fokuserat på vad våra kunder behöver veta för att inte drabbas av oplanerade produktionsstopp eller utsätta människor i närheten av kranarna för onödiga risker. Access_Ctrl loggar viktiga data som flyttas från maskiner och utrustningar till en kundspecifik molnlösning. Alla kunder har i dag krav på sig att driva sin verksamhet mot ökad säkerhet och minskade kostnader. Vår närhet till industrin under 100 år har fostrat oss att förstå var utmaningarna ligger, säger Anna Stiwne, vd för Åkerströms. 

Anna Stiwne, vd

Stark motivation och passion

Med 60 medarbetare i företaget kan Åkerströms säkerställa och hålla i gång stora delar av svensk industri men de levererar även till andra kontinenter. Från 2018 tills nu har företaget växt från 100–134 miljoner SEK. Åkerströms är en väl etablerad verksamhet där framgången på flera vis grundar sig i sunda värderingar och en kreativ företagskultur. 

    –Vi har en skalbar och modifierbar grundprodukt med en personal som har stark motivation och passion. Alla som jobbar här står varandra nära, med ett stort mått av inkludering och samarbete. Vi vill ha en engagerad och positiv miljö där alla får tycka till, säger Anna. Pär fortsätter:

    –Det känns som en andra familj. En familj som hela tiden ser till att innovationerna flödar då vi konstant jobbar med utveckling och förbättringar av våra lösningar. Under 2022 har vi satsat mycket på R&D och gjort en stor rekryteringsinsats och dessutom lyckats bra med att öka jämställdheten.

    –När jag började på Åkerströms 2018 hade vi 26 % kvinnor som var anställda. Nu är vi 32 %. Nettot av de som är anställda mellan 2018 och nu är ungefär 50/50, säger Anna. 

Åkerströms bidrar till vår gemensamma framtid

Åkerströms har sedan starten 1918 gjort affär på att ta hållbara beslut. Genom att förhålla sig till FN:s 17 globala mål tar de ställning ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

    –Hållbarhet är en stor del av Åkerströms. Vi vill ha så lite klimatavtryck som möjligt. Därför gör vi en koldioxidbudget, rapporterar alla våra resor, ser över våra transporter och vår energiförsörjning där vi har bytt värmesystem till bergvärme. Vårt vattenkraftverk brann dessvärre ner 2021 men vi har i plan att återbygga det igen. När vi får vattenkraften tillbaka blir vi antagligen nettoexportörer. Då kommer vi att tillverka mer än vi gör av med. Det är vår strävan att vara självförsörjande energimässigt, säger Anna. 

Nästa steg för Åkerströms handlar om att öka säkerheten ytterligare inom industrin och finslipa deras erbjudande. 

    –Vi kommer att fortsätta utveckla våra tjänster inom den digitaliseringsresa vi var tidiga med att starta. Just nu investeras mycket i ny teknologi. Med de steg som tas genom R&D har vi nästan fördubblat arbetsstyrkan och ökat samarbetet inom vårt koncernbolag Allgon. Här kommer vi att se goda effekter under kommande år, avslutar Anna. 

Text: Isabelle Ibérer

http://www.akerstroms.se