Våga tänka nytt för elevhälsoarbetet i skolan 

Publicerad av

Med mer än 70 års sammanlagd erfarenhet av arbete i skola hjälper Unacum Kompetens skolor baserat på principerna om att tillsammansarbete och lärande som grund för förändring är vägen till framgång. Deras modell EHM – elevhälsomötet används idag av många skolor i Sverige och snart lanseras det digitala verktyget Digiteam Elevhälsa för att förenkla och effektivisera processen  för elevhälsoarbetet och förstärka tillsammansarbetet  ytterligare. 

Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski, är en kvinnlig trio som är lärare och specialpedagoger, har ett gemensamt intresse för att utveckla skolors arbete med fokus på elevhälsa och har arbetat tillsammans i över tio år. De har tagit fram en modell som idag är välkänd bland skolor i Sverige, nämligen EHM – Elevhälsomötet. För två år sedan startade de företaget Unacum Kompetens som är baserat på principerna om att tillsammansarbete och lärande som grund för förändring är vägen till framgång för skolor i Sverige. De har gett ut flera böcker på ämnet och är eftertraktade föreläsare. Idag handlar deras gemensamma arbete om att digitalisera, utbilda och arbeta med skolutveckling på flera plan.

    –Eftersom vi vet att det finns stora brister i hur lärare och elevhälsans professioner arbetar tillsammans i skolan var det vår utgångspunkt att vi ville förändra det. Vi hade idéer och tankar om hur man kunde förbättra samverkan mellan elevhälsa och lärare, säger Anna Bengtsson, medgrundare Unacum Kompetens. 

DigiTeam elevhälsa 

Genom analys och reflektion samt genom att erbjuda konkreta verktyg för utveckling bidrar trions mångåriga kompetens till skolors förbättringsarbete för elevhälsa, skolors organisationer, ledarskap och det specialpedagogiska uppdraget. Under våren 2023 lanserar Unacum Kompetens det digitala verktyget DigiTeam för gemensam dokumentation i elevhälsoarbetet. Almi Väst har gett företaget en innovationscheck som visar att de tror på Unacum Kompetens innovation. 

    –Som ett led i elevhälsomötet fattas gemensamma beslut om fortsatta insatser. Det kan röra en klass, en mindre grupp eller individer som man behöver ha ett fortsatt arbete kring. Det är kring dokumentation och uppföljning av insatser som det ofta brister. DigiTeam säkerställer processen att planera, genomföra, följa upp och utvärdera. Verktyget synliggör till exempel hur ansvar fördelas, vilka frågor som står i fokus, i vilken utsträckning arbetet är förebyggande och främjande och inte bara åtgärdande. DigiTeam ger värdefull information om kvaliteten i skolans elevhälsoarbete. Den data som samlas in kan analyseras och användas för att systematiskt förbättra skolors verksamheter. Enligt skollagen ska elevhälsoarbetet främst vara förebyggande och främjande och vårt system stödjer en sådan riktning, säger Ida Necovski, medgrundare Unacum Kompetens. 

    –När lärare och elevhälsans professioner arbetar tillsammans och har tillgång till ett verktyg för gemensam dokumentation ökar möjligheterna att fler elever får det stöd de behöver, säger Ida. Maria Kempe Olsson, rektor och medgrundare Unacum Kompetens fortsätter: 

    – Det vi kan se på de skolor där arbetet med EHM har varit i gång är att det leder till en ökad kollektiv kapacitet som gör det möjligt att fler dilemman kan hanteras och på ett klokare sätt än tidigare. Med EHM blir det ett lugn i organisationen. Det blir en känsla av tillräcklighet och hanterbarhet men också att man faktiskt får vara med och vara delaktig i arbetet. Det är viktigt med tanke på hur lärare upplever sin arbetsmiljö och det minskar glappet mellan elevhälsans professioner och lärare.

Just nu testar pilotskolor DigiTeam Elevhälsa för att verktyget ska vara helt redo att lanseras under 2023. 

    –Att utveckla DigiTeam är en lärorik process i samarbete med programmerare, jurister och skolor. Det känns spännande att gå från en idé till en innovation och att DigiTeam Elevhälsa inom kort kommer vara tillgängligt för skolor, säger Anna. Maria avslutar:    

    –Vår starkaste drivkraft är att göra skillnad för alla elevers lärande och hälsa.  Det kan vi göra genom att erbjuda nya arbetssätt och verktyg. DigiTeam är ett sådant exempel. 

Text: Isabelle Ibérer

Bild: Maria Kempe Olsson , Anna Bengtsson och Ida Necovski  Foto: Erik Hellquist

Unacum Kompetens håller i föreläsningar och utbildningar. Mer information hittar du på deras hemsida  http://www.unacum.se De har tillsammans skrivit flera böcker bland annat om EHM