Sverige är bäst på innovation – genom ”Think-tanking” för företagsledare 

Publicerad av

CBN:s medlemmar möter Sveriges bästa – och mest insatta inspiratörer som inledningstalare och deltagare, samt de mest professionella moderatorerna i de efterföljande diskussionerna och erfarenhetsutbytena vilket ger inspiration och insikter och leder till förändring, ökad innovation, samarbeten och utveckling. –”När ledare för olika bolag möts och börjar diskutera sinsemellan händer något och då vet vi att vi gör något bra för Sverige.”

Innovation och innovativa företag är något det frodas mycket av i Sverige idag. Enligt internationella mätningar ligger Sverige bland de tre främsta länderna i världen på innovation tillsammans med Sydkorea och Israel. Ulf Kruse, Styrelseordförande och partner på Chamber Business Networks (CBN) menar att det beror på tre faktorer: 

    –Svenskar har mindre respekt för hierarkier, vi tillåter fler fel innan vi hamnar på svarta listan och det allra viktigaste, vi fikar. Vi fikar i alla möjliga sammanhang och när vi fikar pratar vi och delar tankar. Jag har varit vd och ledare för ett antal internationella företag i allt från IT bolag, teaterdirektör till produktbolag och vet hur tunnelseende man kan bli när man befinner sig mitt i verksamheten med många medarbetare. Du glömmer lätt att se utanför ditt bolag och bransch och missar inspirationen utifrån som gör att man kan få både hjälp och idéer, menar Ulf. 

För det är när människor med olika bakgrund och branscher träffas och utbyter erfarenheter som det händer saker.

Professorn emeritus, Anders Liljas vid Cambridge, fick frågan varför det laboratoriet får så många av Nobels kemipris. Svaret var: ”..vi forskar på samma sätt som alla andra men vi har ett jättebra lunchrum”, och det är verkligen där det händer, menar Ulf. 

CBN drivs av att Sverige skall fortsätta vara världens mest innovativa land. För ett företag är det en investering att bli medlem i ett professionellt nätverk som CBN som utvecklar ditt ledarskap, ger kunskap och know-how, vilket stärker din – och företagets – konkurrenskraft. 

    –Vi sammanför ledare på högsta nivå på större företag. Det är inga mellanchefer utan ledare som är vana att diskutera strategier och fatta beslut som påverkar många människor och stora värden. Våra medlemmar får inspiration och tar med nya tankar till sina ledningsgruppsmöten genom att höra hur andra branscher som kanske ligger längre fram gör, eller andra som sitter i samma situation men angriper utmaningarna på ett annat sätt än dem själva, berättar Ulf. 

Rundabordsmöten

CBN har olika möten; kalenderbokade ”rundabordsmöten” som sker en gång i månaden med ledande inspiratörer, hybridmöten – som är både fysiskt och med deltagare via Teams samt bollningsmöten varje onsdagsmorgon då företagsledare inom svenskt näringsliv träffas och tar en halvtimmes fika på Teams. CBN är mycket av en frågeväxel och Fokusmötena är tredje mötesformen när någon medlem har en specifik frågeställning som berör många, och då finns det en separat träff just kring det ämnet.

    –Vi har en mycket hög nivå på talare som ”gjort resan”, det är män och kvinnor med olika bakgrund. Det är allt från politiker som Göran Persson, fd statsminister till koncernchefer som Kristin Skogen Lund som driver Nordens största mediehus – Schibsted och är rankad nr 38 i världen bland kvinnliga ledare. Kristin kommer att tala hos oss  i mars 2022. Nyligen har vi även haft Ahmed Abdirahman som talare. Han grundade Järvaveckan och pratar om samhällsansvar och engagemang och hur företag får bättre utveckling genom inkludering och integration, säger Ulf. Han fortsätter:

    –Nivån på talare måste matchas med bra moderatorer och vi har de som är bland Sveriges bästa: Claes Elfsberg, Helena Stålnert och Maria Wetterstrand. berättar Ulf.

Inga frågetecken!

    –Vi brukar säga att vi inte skall drabbas av ”Almedalssjukan”, där de ofta ställer frågor istället för att våga ta ställning: ”Hur ska det gå för Sverige?” På våra möten finns det inga frågetecken utan vi säger ”så här gör man!”. Det är med andra ord tydliga ställningstaganden vilket ger ett helt annat samtal, menar Ulf. 

Ulf poängterar att CBNs vision är att stötta Sveriges företag att fortsätta vara så nyfikna som vi är. 

    –Svenskt näringsliv är pigga på förändring och vi ska utnyttja det genom att  testa, våga bryta mot normerna genom nya metoder, nya sätt att sälja och nya sätt att utveckla. Ja vi är ett av de mest innovativa länderna i världen men vi är inte bäst på samarbete, där är vi inte lysande. Så genom samarbete och erfarenhetsutbyte blir vi ännu bättre, avslutar Ulf.

Text: Isabelle Ibérer

Förutom Chamber Business Networks driver Ulf Kruse med partners ytterligare två nätverk CMO goes TECH med 700 marknadschefer i tio länder samt Carlssons Community för att ha något utvecklande att göra efter jobbet. Allt för att Sverige skall fortsätta vara innovativt.

Läs mer: http://www.cbn.se