Mät muskelaktivitet digitalt -förhindra komplikationer efter narkos

Publicerad av

Med visionen att eliminera narkosrelaterade komplikationer utvecklar och kommersialiserar det medicintekniska företaget Senzime AB system som drivs av unika algoritmer och sensorer för att övervaka patientens muskelfunktion och elektriska impulser—före, under och efter operation.

Bolagets lösning kallas TetraGraph®, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter nivån av neuromuskulär blockad hos patienten. Systemet bygger på EMG teknik och mer än 10 av FoU b la från Mayo kliniken i USA. Grundaren till TetraGraph är Pr Sorin Brull, tidigare narkosläkare på Mayo kliniken och som har publicerat mer än 400 artiklar inom området.

    –Efter att man sövt en patient inför en operation använder man muskelparalyserande läkemedel i ungefär hälften av alla operationer. När man använder det påverkas även andningsmuskulaturen så patienterna måste intuberas. Om man tar bort intuberingen för tidigt vid uppvaknandet efter operation kan det uppstå livshotande komplikationer som till exempel lunginflammation. 1 miljon komplikationer vid 80 miljoner operationer varje år på våra fokusmarknader, berättar Pia Renaudin, VD för Senzime AB. 

Pia Renaudin, VD

Varje år sker ca 160 miljoner operationer och nästan 80 miljoner operationer med muskelrelaxerande läkemedel. Detta leder till att cirka 22 miljoner patienter drabbas varje år av komplikationer vid uppvaknande efter narkos. Av dessa drabbas ca 1 miljon patienter av kritiska andningskomplikationer (s.k. Critical Respiratory Events – CRE). 

    –Vårt Tetragraph system mäter muskelaktivitet digitalt vilket är mycket mer precist och dessutom kan man använda det vid alla typer av operationer, säger Pia.

Förutom ett stort lidande för patienten medför dessa komplikationer även längre vårdtider och ökade kostnader för sjukvården. Enbart i USA beräknas komplikationer efter operation leda till 92 000 inläggningar på intensivvårdsavdelningar per år, vilket medför en kostnad på mer än 3 miljarder dollar årligen. 

    –Användning av en objektiv monitor är en mycket viktig del i att förebygga incidensen av kvarstående muskelblockad och narkosrelaterade komplikationer och på sätt minska patientlidande och öka patientsäkerheten, säger Pia.

Senzime finns nu på 29 marknader och har redan byggt de första etapperna av sin säljorganisation i USA. För att öka marknadspenetrationen arbetar de samtidigt med Mercury medical som distributör. Under början av 2021 satte Senzime också upp ett dotterbolag, som försäljningsbolag i Tyskland där de redan rekryterat de första nyckelpersonerna till försäljningsorganisationen.    

    –Vår vision är att eliminera narkosrelaterade komplikationer och samtidigt bygga ett världsledande bolag som skapar långsiktiga värden för kunder, aktieägare och adresserar globala hälsofrågor. En allt snabbare omställning i vården till nyare digital teknik kan användas under alla typer av operationer och för att förbättra vården för den enskilde patienten. Senzime är en av få aktörer som tillhandahåller denna typ av ny, digital och säker teknologi, avslutar Pia. 

Text: Isabelle Ibérer

Läs mer: http://www.senzime.com