SolidX fortsätter växa så att det knakar – nu spås det bli en miljardindustri och Europas ledande konsultbolag

Publicerad av

Filip Alexanderson som idag är VD och ensam ägare startade konsultbolaget SolidX för tio år sedan med målet att förändra marknaden för konsulter. Det har han gjort. Idag har företaget 65 anställda i Sverige och dem nyanställer mellan 5-7 personer per månad och har påbörjat process för att börsnoteras. SolidX vill bli norra Europas ledande konsultbolag – Med start i Holland och Schweiz.

De senaste två åren har vi ökat i tillväxt med en exponentiell utveckling på 670 procent och det ökar markant. Det beror mest på att desto fler anställda vi är, desto snabbare växer vi, en snöbollseffekt, säger Filip.

SolidX affärssmodell är mycket tydlig. De tar hand om sina anställda, ger dem mycket mer i lön och frihet att jobba var de vill. Det finns inga chefer att rapportera till och dessutom obegränsat med kompetensutveckling och andra fördelar som gör konsultlivet mer schyst.

    –Våra anställda ligger på cirka 30.000 kr mer i lön per månad. Det gör att de konsulter som går över till oss gör allt i sin makt för att stanna kvar på SolidX. I sin tur leder det till att vi får in många ansökningar. Vi slipper därmed dyra rekryteringskostnader och har låg personalomsättning som gör att vi kan fokusera på tillväxt och nya affärer och återigen ge tillbaka mer till våra konsulter, Win-win. I slutändan har vi 22-23 procent i vinstmarginal där branschsnittet endast ligger på 12 procent. Trots att vi tjänar mindre på enstaka affärer så har vi mer i slutändan, nästan det dubbla, säger Filip.

Lönen lockar mest för de som ansöker och SolidX är mycket transparenta med vad de hyrs ut för. Idag är det vanligt för många på grund av pandemin med arbete hemifrån, men för SolidX är detta inget nytt, de har sedan start individanpassat anställningen och erbjudit distansarbete, vilket kanske gett SolidX fördelar i pandemitider.

FRAMTIDEN FÖR SOLIDX FRAMÅT:

Börsnotering

Just nu är det spännande tider för SolidX. De ska börsnoteras på Spotlight stock market inom en snar framtid som är en av Nordens ledande marknadsplatser för tillväxtbolag. Tidsmässigt är de halvvägs in i processen och samarbetar med en projektgrupp som består av: Nordic Issuing som emissionsinstitut,, Shark Communication för memorandumskrivning, Markets & Corporate Law (MCL) är legal rådgivare, och Sedermera Fondkommision är finansiell rådgivare och  gör värderingen av bolaget och aktierna inför noteringen.

    – Anledningen till att vi vill notera SolidX beror på att öka synligheten och att få en kvalitetsstämpel – Men inte minst för att enklare kunna göra förvärv framåt genom apportemission, där vi köper andra bolag via aktier istället för pengar. Vill poängtera att vi inte tar in en enda krona till SolidX inför notering, då vi har eget kapital och kan själva finansiera vår fortsatta tillväxt. Det kommer att innebära en synlighet som medför att ännu fler vill börja hos oss, säger Filip. 

     – Vi har satt som mål att nå 100 anställda under nästkommande år. Det känns fullt nåbart då vi bara förra veckan anställde sex personer. Vi har dessutom ungefär 50 personer som vill börja hos oss varje vecka, men för att hinna med så springer vi på dem bollar som vi vet genererar affär, vilket idag skapar en otrolig tillväxt, säger Filip. Vi rekryterar även mycket internt, dels med säljare men även på styrelsenivå – Vi är i slutdiskussion med en del tyngre externa mycket vana styrelsemedlemmar, relevanta för oss inför notering men även inför företagsförvärv.

    –Blickar man framåt så ska vi upp på miljardnivå, dels via förvärv men även via fortsatt expandering lokalt samt internationellt. Vi är en tillväxtmaskin där samtliga inblandade blir vinnare lång-och kortsiktigt, avslutar Filip.

  Text: Isabelle Ibérer

http://www.solidx.se