Sänkta fasta och rörliga kostnader – genom att optimera leverantörsrelationerna

Publicerad av

Purchase Partner hjälper företag och organisationer att sänka sina fasta och rörliga kostnader genom att effektivt förhandla leverantörsavtal. Deras affärsidé är att spara pengar åt företag utan att kompromissa på kvaliteten. 

För elva år sedan när Magnus Hammar och företaget han jobbade på flyttade deras kontor, fick han en idé när han såg deras nya avtal. Det visade sig vara enorma besparingar jämfört med innan där han och övrig personal hade sitt kontor. Han tänkte att kanske andra företag också hade lika dålig överblick av kostnader som han hade. Magnus funderade på idéen i ungefär ett och ett halvt år, skrev en affärsplan och kände sig redo att starta eget efter att ha jobbat som anställd i åtta år i samma bolag.

    –När jag läser affärsplanen idag 11 år senare skulle jag påstå att det stämmer till 90 procent av hur det blev, säger Magnus Hammar, VD & seniorkonsult på Purchase Partner.

När Magnus startade Purchase Partner hade han aldrig kunnat drömma om att vara 12 konsulter som de är idag och att alla kunde livnära sig på att se över leveransavtal och hjälpa företag att öka lönsamheten.

    – Vår pitch är att om vi kan spara vår kund 100 kr så ökar deras lönsamhet med 100 kr. Nu är vi uppe i 170 leverantörsområden som vi har erfarenhet av där vi delar in dem efter marknad, ekonomi, IT, anläggning och så vidare. Våra kunder består av företag från 150 anställda till flera av Sveriges största företag. Vi arbetar inom alla branscher där bl a bank och finans sticker ut lite extra. Det som har gjort oss framgångsrika är framförallt vår affärsmodell som innebär att vi bara tar betalt om vi lyckas. Vi har inga timarvoden eller fasta arvoden. Det är också riskfritt att kontakta oss och se igenom ett avtal eller 100 avtal, berättar Magnus.

Om du har det mest exklusiva handdukspappret på toaletten är det ingen besparing att ta det billiga pappret enligt Magnus. Han menar att upphandlingen måste vara likvärdig eller bättre.

    –När vi berättar om oss har vi tre ledord. Dels att vi är helt oberoende. Många leverantörer vill samarbeta med oss men vi är inte bundna till dem. Det andra är att vi har stor erfarenhet av marknadspriser och det tredje att det alltid ska vara riskfritt att jobba med oss. Vi jobbar bara med ”successfee” vilket innebär att vi tar endast betalt efter att besparingen har nått vår kund. Vi fakturerar aldrig i förväg. När kunden har fått en sänkt kostnad då har vi rätt att ta betalt, säger Magnus.

Fördelen med att anlita Purchase Partner handlar inte endast om att spara pengar. Man kan få effektivare, miljövänligare tjänster och smartare lösningar. Många företag har också ett ökat miljötänkande och vill se över leverantörsavtalen för att anpassa dem efter nya förbättrade miljöpolicys. Ibland handlar det inte endast om att spara pengar utan det kan finnas ytterligare fördelar med att se över sina leverantörer, menar Magnus.

Felaktigheter från leverantörerna upptäcks ofta i faktureringen. Magnus berättar att en av Purchase Partners kunder hade betalt 800000 kr för mycket per år för sitt toalettpapper.

    –Det finns alltid något att spara in på. Nu på sistone har vi jobbat med stora transportföretag där de har bett oss att upphandla lastbilar och bränsle för 100 miljoner kronor. Vi jobbar primärt med svenska bolag med säte i Sverige men som ibland har verksamhet i andra länder. Vi ser att 2021 kommer att bli bättre än 2020. Vi ser en tillväxt på ca 25% 2021 utan att vi har vuxit med fler konsulter. Vi är 12 idag och det känns bra. Purchase partner är ett välmående bolag men för mig är det viktigt att mina kollegor trivs och tycker det är roligt att gå till jobbet. Jag personligen har inga tillväxtmål, jag värderar tid med familj och vänner, inte bara pengar, berättar Magnus.

Avslutningsvis säger Magnus att det bästa tipset han kan ge företag är att lyfta telefonen och fråga. Man får aldrig någonting om man inte frågar. Våga vara framåt och ifrågasätt de kostnader ni har, säger Magnus.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.purchasepartner.se