Profilen: Anolytech – Värna om miljön med hållbar desinficering

Publicerad av

Det gröna tänket. En hållbar cirkulär process och ett hållbart samhälle. Dessa är viktiga pelare för att skydda vår miljö och att kunna ge våra framtida generationer ett långt och hälsosamt liv. När Stefan Fischlein startade Anolytech 2008 ville han behandla juverinflammation hos mjölkkor med hjälp av en lösning som kallas för AnoDes (hypoklorsyra). Detta istället för antibiotika. Nu idag 13 år senare har Anolytech 500 maskiner runt om i Sverige och med samma lösning kan de säkra bakteriefritt dricksvatten, hand- och yt-desinficering, och desinficering via dimning. Ett miljövänligt alternativ som säkerställer egen försörjning och minimerar risker, tar bort emballage, transporter och farligt avfall.

Med AnoDes kan vi penetrera en bakterie och slå ut DNA strängen så att den inte kan föröka sig. Andra kemikalier måste penetrera cellmembranet och där kan de bygga  upp en resistens genom att känna igen kemikalien som kommer. Anodes tränger igenom cellmembranet och dödar från insidan istället för att spränga det vilket gör att det blir 200 gånger effektivare än vanligt klor. Det här är en klorförening men inte det som vi traditionellt kallar för klor, förklarar Stefan.

Stefan Fischlein, VD

Under 13 år har Anolytechs teknik utvecklats och optimerats. Genom dess tillväxt och anpassning har Anolytech erhållit viktiga erfarenheter om desinfektion och hur dricksvatten desinficeras.

    – Det som är unikt med vår maskin är att effektiviteten är beroende av PH värdet. Vi styr det så att vi har 6,5 i PH. Det innebär att vi kan placera ut en maskin var som helst i världen oberoende av det inkommande vattnets PH. Resultatet blir samma slutprodukt eftersom vi vet exakt hur vi ska dosera för att få optimal effekt. Maskinen som producerar lösningen använder endast 150 watt som gör att den är energieffektiv och kan drivas med solceller om vi så vill. Vi har startat ett välgörenhetsprogram för att kunna hjälpa fattiga länder som inte ha råd att köpa vår maskin. I dessa länder hoppas vi på att kunna använda solcellsteknik för att driva maskinerna.

Anolytechs maskiner finns i många länder i Europa idag som Sverige, Danmark, Norge, Finland , Holland, Spanien, Bulgarien, Belgien och Tyskland. Just nu håller de på att färdigställa en app som lanseras 2022. Den kommer att kunna kommunicera med Anolytechs kontor när maskinen behöver service eller om kunden har glömt att fylla på salt som är AnoDes råvara.Det kommer även att finnas möjlighet till att söka i appen på hur ytor kan desinficeras.

       – Vi ser en stor marknad med desinficering av ytor, rum, vattenledning, toaletter och duschar . Där kan vi framförallt vara med hela tiden och det har öppnat upp flera möjligheter för oss. Vi är stora i lantbruket idag, där cirka 20 procent av alla djurproducenter i Sverige har Anolytechs maskin. Men livsmedelsindustrin, hotell, restaurang och vårdsektorn är de marknader som öppnar upp för oss nu. Vår kärnverksamhet är att bygga maskiner som våra kunder abbonerar av oss, men vi har också samarbetspartners som i sin tur producerar i flaska, berättar Stefan.

Förra året vid starten av pandemin ville Stefan hjälpa så många människor som möjligt med att dela ut handdesinfektion.  

Totalt delades 89000 liter AnoDes ut på en vecka. Det ledde till en enorm efterfrågan och folk reste från alla hörn i Sverige för att få Anolytechs hållbara desinfektion. 

    –Vi fick runt 600 mail och telefonsamtal om dagen från folk som behövde hjälp. Det gjorde något i hjärtat på mig. Det ledde till att jag började tänka om, att vi skulle kunna fortsätta hjälpa ideella föreningar efter pandemin. De kan ordna emballage och transport så bjuder vi på AnoDes. På så sätt kan vi bidra till samhället, säger Stefan. 

Grönt tänk

För fem år sedan var det inte särskilt stor fokus på miljön, men de senaste tre åren har det ändrats enormt och mycket av det är tack vare det gröna tänket och uppståndelsen i media. 

    – Mitt mål är att ändra på samhället. Anolytechs vision är att vi ska vara en del i det normala livet i samhället idag. Hållbar desinficering ska gå igenom. Det behövs inte starka kemikalier längre och jag tror att det är vår tid nu. De stora drakarna som säljer starka medel kommer att få tänka om och då blir det ett bättre samhälle i slutändan. Det leder till mindre utsläpp och problem med reningsverken hos kommunerna och som då gör det möjligt att vi kan släppa ut vatten utan en massa rester i havet eller i sjön. Jag vill kunna lämna något till mina döttrar och då vill jag veta att jag har åstadkommit något positivt istället för att förstöra miljön eller döda alla fiskar i sjön, säger Stefan.

Text: Isabelle Ibérer

http://www.anolytech.se

 info@anolytech.se