Förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen

Publicerad av

Att regelbundet se över sin verksamhet och sitt arbetsmiljöarbete är oerhört viktigt, arbetsmiljö ska vara en naturlig del i vardagsbesluten på ett företag. Konsult- och utbildningsföretaget Vaara EHS AB har ca 10-års erfarenhet av att hjälpa företag med utbildningar och konsultation med fokus på arbetsmiljö, energi och byggnadsfysik. Vaara EHS är godkända utbildare för AFAs utbildningsbidrag, som kan ansökas av företag med kollektivavtal och ger bidrag med upp till 70% av deltagaravgiften.

Vaara EHS startades av Tanja Vaara som i grunden är utbildad civilingenjör inom kemi, samt innehar magister inom pedagogik (SU) och arbetsmiljö (KTH). Tanja startade Vaara EHS med viljan att bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Idag består Vaara EHS av 7 medarbetare, alla med sina egna expertiser som sträcker sig från tunga risker inom bygg till OSA-frågor. Enligt Tanja är det viktigt med stor variation av kompetens inom företaget då det i Vaara EHS kundstock återfinns kunder från de flesta branscher. Företaget tar stolthet i att kundrelationerna är många och långa. 

Vaara EHS arbetar kontinuerligt utifrån sina värderingar som är tillit, kompetens, glädje och engagemang. Enligt Tanja böjar allt med tillit, men kompetens kombinerat med glädje och engagemang gör att resultatet blir bra. Likaså att det är roligare att jobba om man brinner för det man gör. 

    –Att ha engagemanget och glädjen är kanske extra viktigt i samband med leverans av utbildningar. Särskilt för oss i och med att vi levererar så många olika utbildningar med olika målbilder. Allt från grundläggande arbetsmiljöutbildningar som BAM (Bättre arbetsmiljö) med ett flertal olika inriktningar, till chefsutbildningar för chefer som ska ta emot uppgiftsfördelningar. Vi har även specialutbildningar med kopplingar till speciella regelverk samt rena engagemangsutbildningar inom säkerhetskultur. Dvs väldigt mycket av innehållet är lagstiftning där glädje som ingrediens behövs. Sen inte att förbise att flera medarbetare innehar en dubbelexamen som lärare vilket ju gör att Vaara EHS utbildningar är väldigt pedagogiskt upplagda, säger Tanja.

Det senaste året har Vaara EHS, förutom i princip dagliga digitala utbildningar, gjort riskbedömningar för Covid-19 för branscher där de anställda ofta måste vara på plats. Det kan vara allt från vem som ska arbeta, hur många som får vara i rummet, men även frågor som gäller användning av företagsinterna gym. 

     –Något som blivit extra aktuellt i dessa tider är hantering av psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Där brukar vi hjälpa med allt från specifika riskbedömningar, till att försöka komma med kreativa lösningar för att lösa en svår situation för en medarbetare. Vårt mål är alltid att våra kunder, även i covidtider, ska kunna lita på att vi hjälper dem att göra rätt både utifrån lagkrav, men även utifrån benchmarking, förklarar Tanja. 

Tanja hoppas på, att arbetet under pandemin kommer att lyfta arbetsmiljöfrågorna för alla branscher. Teknikutvecklingen sker i rekordfart och då gäller det att hänga med samt orka ta till sig det som kommer.  

   –När det kommer till framtidens arbetsmiljö så är allt spekulation, men tyvärr ser vi att de fysiska belastningsbesvären för kontorsmedarbetare åter gör intåg. Detta på grund av dåligt utformade hemarbetsplatser som nu under året fått ”besvära” medarbetarna. Behovet av att hantera OSA-frågorna vet jag också kommer att öka då vi redan nu ser en stor efterfrågan inom ämnesområdet, säger Tanja.

När det kommer till Vaara EHS egen personal så har de alltid haft möjligheten att själv styra sina arbetsplatser. Alla har ett kontorsrum, men det är inget krav att komma in om medarbetaren själv inte känner behov av det. Som företag är vi därför vana att jobba med frågan ”saknar kollegor”, en fråga som Tanja tror att de flesta företag måste ha en plan för att hantera. Detta eftersom det är ganska sannolikt att distansarbetet som påbörjats är här för att stanna, åtminstone till viss del.  

Den trend med uppsving i arbetsmiljöfrågor har fått ytterligare skjuts av covid. Fler företag satsar på att uppfylla mer än lagen kräver. Nu senast har vi ett stort pappersföretag som satsar på att erbjuda alla sina medarbetare en endagskurs i grundläggande arbetsmiljö blandat med säkerhetskultur. Sådana satsningar var få för 10 år sedan, men desto fler numera.

    –Beställarna efterfrågar utbildningar som riktar sig mot den egna målgruppen samtidigt som de vill ha hjälp med engagemanget och förståelsen för arbetsmiljöfrågorna. Där känner vi att vi är en stark leverantör. Människor som har kunskaper och förståelse har helt enkelt lättare att bidra till både sin egen och andras arbetsmiljö. Genom delaktighet i den cykeln så bidrar Vaara EHS till sin egen vision om ett hållbarare arbetsliv. 

Text: Isabelle Ibérer

Bild: Tanja Vaara, VD

http://www.ehsvaara.se