Mötesplatsen är i fokus på framtidens nya kontor

Publicerad av

Hur kommer ett kontor att se ut i framtiden efter pandemin? Kontoret får en ny dignitet som mötetsplats där ett tydligt ledarskap och medvetenhet omkring personalens behov blir viktiga aspekter. Megaron arkitekter med sina 40 år i branschen inom hyresgästanpassningar främst för kontor, har känt förändringarna komma över tid men pandemin har gjort fler företag medvetna om att kontoren och synen på dess funktion behöver ses över. Just nu får de många förfrågningar om kontorsanpassningar och ombyggnad av kontor, med fokus just på detta.

Trenden har de senaste åren varit mot aktivitetsbaserade arbetsplatser där främsta orsak har varit en effektivisering av lokalens yta. En förutsättning för ett sådant kontor är en flexibel teknik. I och med pandemin är vi idag så pass uppkopplade och digitala, att vi kan arbeta var som helst och då blir kontoret som fysisk mötesplats viktig att diskutera. Hur mycket yta behöver vi, var har vi faciliteterna när vi är på kontoret och hur många gånger i veckan är vi där? Dessa är vanliga frågor som uppstår i samtliga projekt och på frågan om hur många dagar i veckan man vill vara på kontoret är det vanligaste svaret 3 dagar och då ser personalen det som just ett sätt att mötas med kollegor berättar Catharina Witte Wardell, VD på Megaron Arkitekter.

Inom utformning, anpassning och inredning får Megaron förfrågningar från olika kunder med diverse verksamheter och de flesta står nu inför likartade stora förändringar vad gäller arbetssätt. Förändringar som har blivit intensifierade tack vare pandemin, inte minst med tanke på att kontoren står folktomma och där frågor om kontorets storlek och innehåll sätter spotlight på hur vi kan eller vill arbeta i framtiden menar Catharina. Megaron arbetar brett inom projekten och lägger stor vikt på den ingående analysen vilket gör att en större helhetsbild skapas som leder till en utökad delaktighet genom hela processen.

     –Framtidens arbetsplats kommer att vara en plats där möten är i fokus. En plats där nya idéer delas med kunskap och känsla av samröre med sin arbetsgivare. Utöver grundfunktioner som ergonomi, funktion och rumsliga lösningar behövs ytor för att kunna välja miljö för det arbete som ska utföras men också olika typer av mötesytor som likväl kan fungera som arbetsplatser. Vår stereotypa syn på arbetsplatsen övergår mer och mer att liknas med hotellobbyn/hemmet och mer som transitytor än ytor fulla med skrivbord. Mer hänsyn kommer att tas till våra olikheter och behov som personer. Inbyggd friskvård – eller snarare förebyggande hälsa genom ergonomiska lösningar ses också som en självklarhet. Kontoret kommer att flyttas från att vara en arbetsplats mellan 8-15 till att vara en mötesplats, där anställda ses under vissa dagar i veckan. Hemarbetsplatsen blir ett självklart komplement till kontoret och en stor förutsättning för att få jobb och fritid att fungera, förklarar Catharina.

    –Det som är betydelsefullt just nu är den psykosomatiska delen. Hur mår folk på arbetsplatsen? Hur tillgodoses personalens behov? Det har blivit en prioritet. Individ istället för grupp och en ökad medvetenhet och förståelse för våra olikheter. Jag upplever när jag pratar med HR chefer, att det finns en mycket större förståelse för olikheterna på en arbetsplats och cheferna vill att alla ska med på tåget. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns ytor för de olika behoven. Det tar plats så i slutänden kan kontoren behöva sin yta men innehållet behöver anpassas så att det fungerar för olika förutsättningar och arbetssituationer.

Vår marknad har ju påverkats som de flesta under pandemin men Catharina ser optimistiskt på framtiden.

    – Vi som arkitekter kommer troligen få mycket att göra för att anpassa de lokaler som finns på marknaden. Vi ser ett större behov bland kunderna och förfrågningarna ökar. Det är mycket tack vare att vi närmar oss färdiga vaccinationer och en tillbakagång till det nya normala där kontoret ses som en knutpunkt för gemenskap och arbete, avslutar Catharina.

/Text: Isabelle Ibérer

https://megaronark.se