Höj säkerhetsmedvetandet hos dina anställda

Publicerad av

Idag genomförs många bakgrundskontroller men vad är en bakgrundskontroll egentligen? Detta är endast data. Tänk om du skulle kunna få reda på personens sårbarhet, lojalitet och pålitlighet också? Det kan du med hjälp av en säkerhetsprövningsintervju. Genom en säkerhetsprövningsintervju säkerställer du att det är rätt person på rätt plats. Företaget Recway har idag 1500 genomförda säkerhetsprövningsintervjuer. De har etablerat sig som en seriös aktör inom säkerhet och rekrytering med personliga möten, där transparens och förtroende för den som intervjuar är avgörande.

Grundaren av Recway heter Zanko Dasko och har en lång bakgrund inom HR och rekryteringsbranschen. Zanko har global erfarenhet och arbetat mycket med människor i olika sammanhang. Det tillsammans med utbildning i kroppspråk har lett till hans stora förmåga att kunna läsa av människor. Han har dock sina rötter som dataingenjör, men insåg i ett tidigt skede att det var människor han ville jobba med. 

    – 2017 upptäckte jag att det fanns potential för en nisch av den klassiska bakgrundskontrollen. Samhället förändrades. I min värld är bakgrundskontroller bara rådata. Jag har lärt mig med tiden att vi är inga robotar. Vi är människor och därför såg jag behovet av säkerhetsprövningsintervjuer som är mycket vanliga i den offentliga sektorn. Mitt mål är att hjälpa företag och organisationer för att anställa rätt person på rätt plats. Jag fick mitt första uppdrag genom en stort energiföretag och därefter har det rullat på, berättar Zanko.

Det har inte alltid varit lätt för Zanko då han har stött på två ständiga utmaningar. Han har ingen utbildning från säkerhetsbranschen, som oftast de har som utför kontrollerna. Den andra utmaningen är att övertyga företag vikten av att använda sig av säkerhetsprövningsintervjuer inom den privata sektorn. 

    –En säkerhetsprövningsintervju handlar om att identifiera tre delar. Sårbarhet, pålitlighet och lojalitet hos individen, och det kan du aldrig få reda på genom en vanlig bakgrundskontroll, förklarar Zanko.

Många företag är försiktiga med att göra en säkerhetsprövningsintervju på befintlig personal eller vid nyrekrytering. Syftet med en säkerhetsprövningsintervju är att höja säkerhetsmedvetandet hos den anställde. Efter en intervju sammanställs svaren och Recway förmedlar bedömningen av kandidaten för att beställaren ska kunna ta ett tryggt och informerat beslut kring den befintliga personalen eller den arbetssökande.

    – För mig handlar det om en kandidatupplevelse där jag går in och berättar om syftet med en säkerhetsprövningsintervju. Jag ställer försiktiga, utvecklande frågor och för en positiv dialog där jag tillsammans med kandidaten håller en intervju med en trygg och respektfull tonalitet. Det ger utrymme för reflektion kring frågorna som ställs. Jag kommer från rekryteringsbranschen, där kandidatupplevelsen är mycket avgörande för att få ett utrymme för en dialog med förtroende, förklarar Zanko. 

I framtiden tror Zanko att det kommer att bli en ökad efterfrågan gällande säkerhetsprövningsintervjuer då omvärldsbilden har förändrats. 

    – Tankarna kring att höja säkerhetsmedvetenheten hos personal kommer vara mycket aktuella på en arbetsplats.Vi befinner oss i ett läge där Sverige är i framkant gällande infrastruktur och IT-högteknologiska utrustningar. Därför kommer det att finnas ett stort intresse med viljan att ligga steget före. Recways vision är, att bli ledande aktörer inom säkerhetsprövningsintervjuer med fokus mot privatsektorn och den offentliga sektorn. Vill du som företagare känna dig trygg med att din personal höjer säkerhetstänket i förebyggande syfte? Då tror jag att en säkerhetsprövningsintervju kan hjälpa dig med det, avslutar Zanko.

http://www.recway.se

Text: Isabelle Ibérer

Bild: Zanko Dasko,

Fotograf: Engstream