Avancerad sjukvård i hemmet är framtidens vård

Publicerad av

Tänk att få den bästa vården i hemmet. Det är bekvämt, smidigt och mycket värdigt. Vårdgivaren ASiH AccesCare i Stockholmsregionen har en mobil verksamhet med modifierade skåpbilar, där det finns material och undersökningsutrustning som ”en mini vårdcentral på hjul”. ASiH AccessCare ger patienten vård i hemmet och har en holistisk syn på behandling. Det handlar inte bara om att ge medicin utan se till att patienten är omhändertagen, känner sig sedd och hörd, får sin önskan är uppfylld samt stämma av hur hen mår psykiskt av sin sjukdomsdiagnos.

Sjukvården i Sverige och framförallt i Stockholmsregionen är uppdelad på ett visst sätt till skillnad från övriga Sverige. Det är Stockholmsperspektivet som gäller. I Stockholm behandlas många inom den högspecialiserade vården och många patienter är i behov av specialiserad vård i hemmet. Ur det bildades det som kallas för ASiH – Avancerad sjukvård i hemmet. ASiH AccessCare startades för ett år sedan av Arja Autere och föddes av tanken att öka patienternas medverkan och påverkan av vården, oavsett diagnos eller situation, att vårdas hemma ska vara ett naturligt val för alla.

   –Vi är inte diagnos bundna utan vi befinner oss i en vårdsituation med en svårt sjuk människa. Patienternas behov kan se mycket olika ut. Det som är unikt med ASiH AccessCare är att vi ser hela människan och inte bara den fysiska delen utan hur patienten påverkas av sin sjukdom rent mentalt och psykologiskt i sitt sammanhang med sin familj och sina anhöriga, berättar Martin Dreilich, specialistläkare på ASiH AccessCare. 

Martin Dreilich, specialistläkare

ASiH AccessCare är en vårdgivare som arbetar på uppdrag av region Stockholm. Uppdraget i sig är fast vilket innebär att det finns många vårdgivare som gör samma sak. Det som skiljer ASiH AccessCare från andra är, att de försöker arbeta ännu närmare, involvera patienterna och deras närstående och vill vända på gamla traditionella arbetssätt. De arbetar tillsammans med patient och närstående med hög tillgänglighet och närvaro.  Kontakten sker såväl med hembesök, via telefon eller digitala plattformar. Det är inte tekniken som är avgörande utan att anknytningen och tryggheten finns för patient och närstående. Effektiva och smarta metoder gynnar arbetsmiljön och gör personalen delaktig i små som stora beslut. Teamets reflektioner och idéer är av stor betydelse och tillvaratas vilket gör ASiH AccessCare till en attraktiv och efterfrågad arbetsplats. Medarbetarna har stort inflytande på arbetssätt och planering av patientarbetet.

   –Vi arbetar med de olika dimensionerna av sjukdomen och förloppet, helhetsperspektivet, om vad sjukdomen faktiskt gör med patienten, men det handlar också om att lyssna på personens långa livshistoria. Hos en person i livets slut kan kommentarer som: ”Jag vill inte åka till sjukhuset för att få ytterligare undersökningar och behandlingar”. ”Jag vill vara hemma och att slippa ha ont”. Den typen av beslut behöver sjukvården vara lyhörd för. Det är också viktigt hur personen reagerar när de får besked om en allvarlig sjukdom. Enligt Martin och Arja söker vissa svar över hur de ska hantera sin situation medan andra blir rädda, sluter sig eller  väljer att ignorera sin situation. ASiH AccessCare arbetar för att behålla och förbättra livskvalitén fast personen är svårt sjuk. 

   –Ett palliativt förhållningssätt i vården gagnar inte bara för de som är i livets slut, många aspekter i palliativ vård är värdefulla för patienter som genomgår svåra behandlingar, även där målet är att patienten blir frisk. Patienten ska kunna leva ett normalt liv under sin behandling, att hantera sin sjukdom samt hitta strategier som går att leva med och acceptera. Hur man själv uppfattar sjukdomssituationen är ofta avgörande för hur personer skapar sina strategier för att leva. Vårdens innehåll och mål kan underlätta för personer att känna sig bra och välmående trots att det finns en sjukdom som begränsar tidigare förmågor och funktioner. Patienten kan vara nära slutet men egentligen känna sig mycket frisk och må bra. Det är inte bara en diagnos utan det är helheten hur personen mår som räknas, berättar Arja. 

Arja Autere, verksamhetschef

I framtiden tror Arja och Martin att det blir ökade individuella behandlingar av vård. Hembesöken är här för att stanna. Vården kommer att arbeta för patienternas villkor i mycket högre utsträckning. ASiH AccessCare är ett komplement till den äldre typen av sjukvård där man vårdas på sjukhuset. Det kommer att bli större samarbete mellan privata vårdgivare, kommuner och regioner. Patienten behöver inte veta vilken aktör som utför insatsen så länge det är ur patientens synvinkel: ”Jag behöver vård, vem är det som kan erbjuda den?’”

    – För att möta alla behov och förväntningar på vården är det en naturlig utveckling att det skapas flera olika vårdgivare i framtiden, säger Martin. 

När det gäller individperspektivet blir det säkert fler valmöjligheter framöver och var och en måste ta större ansvar över sin hälsa och hålla sig uppdaterad på de olika vårdmöjligheterna som erbjuds både av den offentliga och privata vårdsektorn tillägger Arja.          

Text: Isabelle Ibérer