Organisationsutveckling genom interaktiv teater

Publicerad av

Att samla medarbetarna i en interaktiv utbildningssituation gör att de möts, lär och utvecklas genom en stark gemensam upplevelse. När man aktiverar flera sinnen skapas en djupare förståelse och insikt”, säger Annie Fasth, VD på POCKET Teater & Utbildning AB

POCKET erbjuder upplevelsebaserade utvecklingsmetoder för verksamheter och människor som vill utvecklas. Företaget startades för 40 år sedan och var först i Sverige med att använda interaktiv teater som utvecklingsmetod i arbetslivet. Medarbetarna är skådespelare och process-coacher med genomgripande erfarenheter från ”verkligheten”, exempelvis som ledare inom andra organisationer. 

Verksamheten går ut på att erbjuda skräddarsydda program baserade på kundernas behov. Till exempel kan insatserna handla om att man vill utveckla kommunikationen inom en organisation, inspirera medarbetarna till bättre samarbete, få fart på sitt värdegrundsarbete eller att chefer vill utveckla sitt ledarskap eller kommunikationsförmåga. Metoderna POCKET erbjuder för detta är interaktiv teater, rollspelsträning samt presentationsteknik. Till grund för verksamheten ligger lång och djup erfarenhet av olika branscher och människor i arbetslivet. Genom gedigen research och engagemang strävar POCKET efter att människor ska få insikter som faktiskt leder till förändring. 

    –Vi brinner för att utveckla människor i arbetslivet. Vi är otroligt intresserade av det som händer mellan medarbetare, chefer och kunder en vanlig dag på jobbet; Vad säger vi till varandra? Hur säger vi det? Och vad låter vi bli att säga? Interaktiv teater är väldigt användbart för att belysa detta. Deltagarna får en helhetsupplevelse som blir mycket starkare än en föreläsning. Interaktiv teater är allt annat än flummigt – det är tvärtom ett mycket vasst verktyg för att få arbetsplatser att fungera bättre, oavsett bransch och storlek på företag, säger Dan Johansson, skådespelare och medskapare till programmen. 

Nyfiken på Pockets medarbetare? Kolla http://www.pocket.nu
Foto: Karina Ljungdahl   –Att prova, interagera och lära med hela kroppen är bevisat effektivt. Vi lånar ut våra rollfigurer som redskap så att deltagarna får prova sina idéer och undersöka effekten av olika beteenden, säger Matilda Tjerneld, skådespelare och processcoach på POCKET.

Programmen skräddarsys tillsammans med kunderna. POCKETs metoder funkar för alla yrkesroller och verksamhetsområden – från vården till byggbranschen. Föreställningarna karaktäriseras av igenkänning och skratt men också berörande allvar. I programmets bearbetningsdel undersöker deltagarna aktuella frågeställningar genom samtal och övningar. I en del upplägg tar man fram en handlingsplan som grund för det framtida arbetet

Annie Fasth, delägare och VD för POCKET och aktiv i bolaget sedan 1988, berättar mer om den process deltagarna går igenom vid en föreställning: 

    –Först kanske många tar en av karaktärernas parti, men när man under föreställningen fått uppleva alla karaktärers motiv och tankar så når man en djupare förståelse för alla sidor. Den viktigaste insikten för många är att kunna byta perspektiv och få en ny förståelse för andra människor. Många tar med sig denna insikt och kan sedan vara mer öppna och kommunicera bättre på sin arbetsplats, berättar hon. 

Under 2020 har POCKET även börjat med helt digitala föreställningar, något man utvecklat tillsammans med sin modiga kund Ellevio. 

    –Vi har även tidigare haft med deltagare på länk, men att inte ha någon publik alls i studion var helt nytt. Men med en helt digital föreställning kunde vi använda mer filmiska uttryck genom att bygga upp olika miljöer som kameran kunde växla emellan. Det blev väldigt bra, vi kommer att fortsätta utveckla konceptet. Vi har gjort många utbildningsfilmer genom åren så mediet ligger oss varmt om hjärtat, säger Annie.

Förutom interaktiv teater erbjuder POCKET rollspelsträning för svåra samtal. Där får deltagaren agera i rollen som sig själv medan skådespelaren agerar motpart. Det kan röra sig om ett medarbetarsamtal, lönesamtal, kundmöte e.d. som av olika skäl upplevs som knepigt eller utmanande. Det handlar om praktisk konkret träning i att hålla i ett möte och leda ett samtal. Kurser i presentationsteknik med röst- och kroppsspråksträning erbjuds också. Där fokuseras det på vad deltagaren behöver för att öka sin tydlighet och nå ut med ett budskap till en enskild person, en grupp människor eller en publik. 

Bland organisationer som utvecklat sina medarbetare genom POCKETs interaktiva upplevelser återfinns bland annat Ellevio, SSE Handelshögskolan, EY, Stockholms stad, KTH Executive School, FMV, Socialstyrelsen, Länsförsäkringar, Danderyds sjukhus, Finansdepartementet, LO, Borgholms kommun, Systembolaget, Samhall, Köpings kommun, Landstinget Sörmland och många andra aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Foto: Karina Ljungdahl 

http://www.pocket.nu