Örebro universitet skapar möten som ger hållbar samhällseffekt

Publicerad av

Örebro universitet ger de bästa förutsättningarna för ett aktivt och kontinuerligt lärande genom att skapa utmanande lärmiljöer på alla nivåer från grund- till forskarutbildning. Med sitt nya projekt innovationsarenan vill de generera en plats för möten mellan studenter, forskare och det omgivande samhället för att tillsammans lösa samhällsutmaningar, från idé till samhällseffekt helt enkelt.

Örebro, en stad som är känd för sina vackra omgivningar med fågelparadis, skogar, sjöar och vandringsleder. Men det är också en stad med ett enormt stort näringsliv. Här finns 12000 registrerade företag inom logistik, handel, måltid och tillverkningsindustri. Många av dessa företag anställer nyexaminerade studenter från Örebro Universitet.

    – Våra studenter som läser här får fina förutsättningar att få arbete efter avslutade studier. Nio av tio får arbete inom sitt utbildningsområde ett år efter avslutad utbildning, och där ligger vi som topp tre i Sverige vilket är fantastiskt! säger Pia Ridderby, enhetschef för kommunikation och samverkan vid Örebro universitet. 

Pia Ridderby

Som ett resultat av coronakrisen är arbetsmarknaden tuffare men välfärdsyrkena är otroligt eftersökta och ansökningar till sjuksköterskeprogrammet har ökat med 15% i år, som ligger över rikssnittet. Samtidigt har universitetet ställt om till distansundervisning som leder till högre krav på ledningen.

  – Det hade kanske tagit oss fem år att göra den här resan men i och med covid-19 har vi blivit intvingade. Hybriddelarna kommer vara otroligt viktiga att få med och det är det vi klurar på just nu. Vi försöker jobba skarpt, smart och effektivt. Det är otroligt spännande att få arbeta med dessa utvecklingsprocesser kopplat till innovationsarenan, berättar Pia.

Hållbarhet

Universitetet har ett starkt hållbarhetsfokus i det utvecklingsarbete som pågår och de försöker tydliggöra det med koppling till agenda 2030. Hållbarhet genomsyrar alla deras utbildningar och mycket av forskningen som bedrivs. Utvecklingsarbetet ska bidra till att göra samhället bättre och mer hållbart. 

     – Ett projekt som vi har satsat på är innovationsarenan där vi vill skapa hållbara möten på de utmaningar som samhället står inför. Från idé till samhällseffekt. Det kommer att bli en plats för möten mellan forskare, studenter och det omgivande samhället. I planeringen har vi ändå tänkt på fysiska möten, och när vi inte kan ha det är det otroligt spännande att ha digitala live produktioner som innovativa workshops med deltagare över hela världen. Då kan folk sitta delvis på plats eller helt vid andra platser, det är verkligen ett spännande arbete som pågår och vi vet inte riktigt hur det ska bli men vi prövar oss fram, berättar Pia.

Internationellt samarbete

Internationell konkurrenskraftig forskning bedrivs på Örebro universitet där 15000 studenter bedriver framstående forskning inom medicin, AI, miljöforskning och de erbjuder över 80 olika professionsutbildningar som läkarprogram, civilingenjör, sjuksköterska, lärare och civilekonom. Om du föredrar kreativitet så finns det även utbildningar som musikhögskola, restaurang och hotell; alltså ett universitet med en oerhört stor bredd.

    – Vi har idag ett tiotal program på masternivå där vi försöker rekrytera studenter från Europa men också övriga världen. Vi har även flera utbytesprogram, tex Erasmus där du som student kan vistas i ett annat land som en del av din utbildning. Detta året har vi varit ute på virtuella mässor i hela världen som till exempel i Kina och Sydamerika, samt även olika ställen i Europa. Det är otroligt häftigt att man kommer så nära många och kan chatta, ställa frågor och visa upp hur studentlivet är här, berättar Pia.

Framtidens studenter

Örebro universitets vision är att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Att vara ett framstående universitet med kunskapsbaserad samhällsutveckling och mod att ompröva och att tänka nytt, där forskning är användbart för samhället och utbildningar som rustar studenter för det framtida arbetslivet. 

    – Vi har en fin ranking i Times High Education där vi ligger bland de 400 bästa lärosätena i världen. Det bevisar att vi har en forskning med hög kvalitet och utbildningar med hög kvalitet, avslutar Pia.

Text: Isabelle Ibérer

Foto: Örebro universitet – Kicki Nilsson / Icon Photography