Svensk EdTech startup bygger digitala muskler med storytelling

Publicerad av

Specialiserade inom adaption och förändringsledning, med storytelling som signum, hjälper Storyals företag och organisationer bygga digital kompetens. Som Microsoft Guldpartner, med global expertis och ett unikt koncept vänder Storyals upp och ner på traditionella utbildningsformat och hjälper organisationer jobba smartare digitalt.

Framtidens arbetsplats är på många sätt redan här. Företag och organisationer har tvingats ställa om till distansarbete och den digitala arbetsplatsen är en realitet för de flesta. 

    –Nu gäller det att dra nytta av det enorma uppsving vi sett i digital adaption under 2020 och vidareutveckla de digitala arbetssätten, säger Ulrika Hedlund, produktivitetsexpert och grundare av Storyals. Organisationer har tagit ett enormt kliv när det gäller digitala möten. Folk har anammat verktyg som Microsoft Teams och Zoom och ribban för att kommunicera digitalt har sänkts, fortsätter hon. 

Nya digitala arbetssätt

Men digitala möten är bara toppen på isberget. Den stora vinsten kommer när man börjar använda moderna digitala arbetssätt fullt ut. När filer sparas i molnet och man arbetar i gemensamma dokument, när anteckningar tas digitalt och man vågar ersätta epost med mer effektiva forum för internkommunikation.  

Många organisationer investerar stora belopp i Microsoft 365 men får inte ut maximalt värde då användarna ofta är fast i gamla vanor. Ansvaret för adaption och digital kompetensutveckling hamnar ofta mellan stolarna då det inte ses som en renodlad fråga för vare sig IT eller HR. Det får i slutändan förödande konsekvenser för både produktiviteten och lönsamheten. För att lyckas med omställningen till ett mer effektivt digitalt arbete måste frågan upp på ledningsnivå och omfatta hela organisationen. 

Internationellt team utspritt över fyra kontinenter

Storyals erbjuder en unik lösning för digital adaption och kompetensutveckling inom Microsoft 365 och de växer just nu så det knakar. De är ett mångkulturellt team utspritt över fyra kontinenter. Med huvudkontoret i Stockholm jobbar de internationellt med kunder i hela världen.  

    –Vi lever som vi lär! utropar Hareer, medieproducent på Storyals glatt. Även om vi inte alla befinner oss på samma geografiska plats så jobbar vi tätt ihop online. Vårt digitala kontor är i Microsoft Teams. Där hålls alla möten, dokument delas via SharePoint och det sociala snacket sker i en särskild kanal så år alla känner sig delaktiga. Det funkar hur bra som helst!

Banbrytande koncept 

Storyals banbrytande utbildningskoncept förser organisationer med korta, story-baserade utbildningsfilmer som kontinuerligt uppdateras för att hålla jämna steg med de snabba förändringarna i Microsoft 365. Filmerna är korta, mellan 10–15 minuter, så att användare kan ta till sig kunskapen vid sidan av sitt vanliga arbete, s.k. mikroinlärning. 

    –Det som också särskiljer oss från andra på marknaden är att vi förklarar så att folk förstår, säger Ulrika. Vårt koncept bygger på storytelling och verklighetsbaserade situationer där verktygen används i sitt rätta sammanhang. Vi förklarar på ett målande sätt hur man på bästa sätt använder de olika funktionerna i sin arbetsdag.

Nyckeln till framgång stavas digitalt ledarskap

På Storyals betonar man vikten av digitalt ledarskap – att chefer och andra nyckelpersoner står bakom den digitala transformationen och agerar förebilder. De behöver veta hur man håller engagerande möten online, hur man kommunicerar effektivt och fördelar arbetsuppgifter digitalt. 

     –Det finns tyvärr inga genvägar när det gäller digital adaption, säger Pia Langenkrans, Adoption Expert på Storyals. Det handlar om att skapa en kultur av kontinuerligt lärande. Här jobbar vi kreativt med allt ifrån 1-1 coaching, digitala gym och bootcamps för att hjälpa våra kunder komma igång ordentligt, fortsätter hon.

    – Precis som att man måste träna sin kropp för att behålla hälsan, så är det viktigt att man bygger digitala muskler för att hantera och uppskatta dagens moderna arbetsverktyg, avslutar Ulrika Hedlund. Vi brinner för att förmedla vår kunskap och de positiva effekter som dessa nya digital arbetssätt medför.

http://www.storyals.se