Ren luft och perfekt inomhusklimat med ny, energieffektiv lösning

Publicerad av

Debatten om inomhusklimatet har aldrig varit så het som nu, då allt fler i pandemitider inser vikten av ren luft i lokalerna. Ett nytt, energieffektivt system för komfortventilation från Ecoclime ger nu helt nya möjligheter att uppnå både ren luft och perfekt temperatur året om ner på individnivå.

Coronapandemin har lämnat många lokaler tomma och konkurrensen om hyresgästerna hårdnar. En viktig parameter i val av lokal, som nu fått ökat fokus, är kvalitén på luften i lokalerna. Att luftkvaliteten är god i hela lokalen så att medarbetarna kan sitta utspritt och byta plats utan att drabbas av drag eller kallras är även det något som blivit en prioriterad fråga. 

Traditionella klimatsystem bygger på en teknik som använder kylbafflar och luftdon med forcerad luft som ger drag och hög hastighet på luften som passerar genom ett värme- eller kylbatteri. I dessa används inga filter och det kräver regelbunden service av bafflar och ventilationskanaler för att funktionen inte ska försämras och för att undvika grogrund och spridning av bakterier, partiklar och mögel. Underhållet faller ofta på hyresgästerna och sköts sällan som sig bör. Varför inte bara riskerna ökar utan även effekten som sjunker med tiden. 

    – En anledning till att vi har så stor spridning av bakterier, mögel och sjukdomar är att luften i ventilationssystemen i lokaler där människor arbetar och vistas ofta har onödigt höga lufthastigheter och att den inte är ren. Osynliga partiklar virvlar omkring och luften blir till och med sämre inomhus än utomhus även i centrala Stockholm. Detta beror i huvudsak på att inomhusklimatet i bästa fall regleras efter godtycke och i värsta fall inte alls. Inte på hur människor faktiskt upplever inomhusmiljön, inte på evidens om vad som faktiskt gör att människor blir sjuka. Ta t ex en lokal som är dimensionerad för 20 personer och så trycker man in 30. För att hantera det forceras luften med risk för oljud, drag, förkylningar, trötthet, sämre koncentrations-, inlärnings- och prestationsförmåga som följd. Med traditionella ventilationssystem så måste man projektera och installera om hela systemet till höga kostnader, för att minska problemen, säger Wille Wilkens som är en av de kundansvariga för inneklimatsegmentet på Ecoclime.

Med Ecoclimes klimatsystem skapar man ett inneklimat som är rent, temperaturstabilt, energieffektivt och baserat på hyresgästens behov, både kort och långsiktigt. Ökar antalet anställda går det enkelt att skala upp kyla, värme och lufttillförsel, utan drag, oljud och kallras – något man är ensamma om. 

Traditionell teknik med värme- och kylbafflar samt luftdon kräver genomgripande installationer som normalt innebär att man måste riva ut hela innertaket och infrastrukturen. Detta görs normalt sett inte i lokaler mellan olika hyresgäster, utan man får leva med den befintliga lösning som finns när man flyttar in i lokalen. Ecoclimes installation kräver inte rivning av undertaken, vilket gör själva installationen mycket smidigare än traditionella lösningar. 

    – Vi kan göra installationerna även när medarbetarna sitter kvar i lokalerna under pågående verksamhet, vilket också är helt unikt säger Lennart Olofsson som är VD på Ecoclime. 

Att traditionella system inte anpassas efter hyresgästerna gör att det är ofta som medarbetarna hamnar fel i förhållande till luftströmmen. Muskler som utsätts för drag blir nedkylda och att sitta och jobba länge med kalla muskler leder till belastningsskador. Detta är inte bara ett personproblem utan blir i större skala en samhällsfråga med höga sjuktal som också drabbar Sveriges ekonomi. Ecoclime bygger istället på unik teknologi som ger ett optimalt klimat som kan regleras ner till två graders skillnad om det önskas på individnivå antingen i rum eller i olika zoner i t ex kontorslandskap. Den totala avsaknaden av kyl- och värmebatterier, elmotorer eller rörliga delar som kräver underhåll, gör systemet helt underhållsfritt. Det finns inga komponenter som kan bli en grogrund för bakterier och mögelsporer som gör de som vistas i lokalerna sjuka. 

    – Klimat, komfort och välmående är våra honnörsord. Våra installationer är stabila med ett perfekt inomhusklimat. Om man kan räkna med att sjukskrivningarna går ner med bara 3 procent så är hela installationen betald inom två år på grund av ökad produktivitet i lokalerna, säger Lennart. 

Systemet går enkelt att ansluta till byggnadens BMS (Building Management System) och att integrera med byggnadens driftövervakning, såväl för lokal styrning som fjärrstyrning. 

Energieffektivitet är en annan av de stora fördelarna med Ecoclimes lösning. 

    –Vårt system är mer energieffektivt, då vi inte behöver den stora mängden luft som traditionella system för luftburen kyla kräver. Ju mer luft desto högre tryck skapas i ventilationssystemen, med större fläktmotorer som kräver mer elenergi. Med vår teknologi kan vi ha luftflöden som är anpassade efter verksamheten och nyttjandet av lokalerna då får vi en situation som är energieffektiv, då vi får bättre kvalitet på luften, men till en tredjedel av mängden luft, berättar Wille vidare.

Enligt den ISO-standardiserade metoden PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), en metod för att mäta hur nöjda folk är med ventilation i lokalerna, är fler än 25 procent vanligen missnöjda med inneklimatet visar olika FoU-analyser. Och PPD-värden måste numera vara med i miljöcertifieringen av lokaler enligt vissa certifieringssystem. Här uppfyller Ecoclimes system de allra hårdaste kriterierna med PPD normalt under 10 och TQ1.

    – BBR (Boverkets byggregler) ställer krav där våra system ger de i särklass bästa mätetalen vad gäller PPD. Vi har  uppmätt så låga tal som PPD 8 vid ett större installationsprojekt på Kungsholmen i Stockholm. Tomma lokaler ska normalt enligt BBR klara PPD 15 -krav men då görs testerna utan verksamhet i lokalerna. Vi når  avsevärt bättre än kraven trots att det är fullt med människor och utrustning i lokalerna, säger Lennart.

Kostnaden för installationen är inte högre än för konkurrerande lösningar. Dessutom blir det ju avsevärt billigare när man kan jobba på som vanligt och inte behöva riva innertaken och flytta ut under installationerna, påpekar Wille. 

Skribent: Anna Bjärenäs

Läs och se mer på:

Ecoclimes inomhusklimat: 

https://ecocli.me/inomhusklimat

Ecoclimes projekt hos Vattenfall: 

https://ecocli.me/vattenfall

Ecoclimes projekt hos Atrium Ljungberg: 

https://ecocli.me/atrium-ljungberg

Ecoclimes projekt i Vilhelmina Folkets Hus: https://ecocli.me/folkets-hus