Rätt person på rätt plats i framtidsbranscher

Publicerad av

Att hitta rätt nyckelpersoner för att utveckla verksamheten kan många gånger vara en utmaning. Agardh Consulting är experter på rekrytering och search inom Life Science, Med tech och IT med en av få certifierade rekryteringskonsulter i Sverige.

Life Science, MedTech och IT är alla tillväxtbranscher med ett ständigt behov av ny kompetens. Att hitta rätt kandidater och lyckas attrahera dem för att slutligen anställa just de kompetenser man behöver är ett tidskrävande och många gånger tufft jobb. Därför väljer många företag att låta rekryteringskonsulter sköta processen.  

    – Vi genomför hela rekryteringsprocessen som inleds med att ta fram en arbetsanalys och göra en gedigen marknadskartläggning, search, urval, kompetensbaserade intervjuer, testning, referenstagning och presentation av kvalificerade kandidater, berättar Pernilla Agardh, grundare och VD för Agardh Consulting. 

Pernilla Agardh

Pernilla har sedan 1997 ett förflutet inom läkemedelsbranschen, efter ekonomistudier i Lund. Som produktchef och sedermera marknadschef på stora generikabolag fick hon djup inblick i läkemedelsbranschen. Spännande att vara med om var t ex avregleringen av Apoteket 2011 som innebar helt nya möjligheter att verka i läkemedelsindustrin, exempelvis att företagen även fick sälja sina produkt i dagligvaruhandeln. Efter 20 år i branschen kände Pernilla att hon var redo för nya utmaningar och att hennes gedigna erfarenhet tillsammans med studier i psykologi var en bra kombination för att starta eget företag inom search och rekrytering. 

    – Det knöt an till marknadsföring och organisation som jag läst tidigare. Möjligheten att driva eget företag inom rekrytering under en paraplyorganisation inom Life Science gjorde att jag startade mitt bolag Agardh Consulting. Under tiden vidareutbildade jag mig och tog certifikat för att kunna genomföra och återkoppla tester som mäter personlighet, färdighet (numeriska, logiska och induktiva) och motivation. Nu driver jag sedan några år tillbaka mitt bolag helt fristående och sitter sedan förra året i den nya byggnaden Spark på Medicon Village i Lund, berättar Pernilla. 

Medicon Village är en hubb för bolag med olika inriktning, främst Life Science, men även andra branscher. Pernilla lovordar hubben som hon tycker har fantastisk energi, interaktion och ett enastående nätverk. 

Pernilla Agardh är en av endast åtta rekryterare i Sverige som är certifierad rekryterare. Certifieringen omfattar hela rekryteringsprocessen inklusive bedömningskriterier och aktuell lagstiftning inom området. Det är via det globalt ledande kvalitetssäkringsföretaget DNV GL (Det Norske Veritas) man som rekryterare utbildas och examineras och sedan får ett certifikat som är giltigt i 5 år.  Certifieringen är en anledning att många företag väljer att anlita Agardh Consulting. Service, personlig och skräddarsydd hjälp i anställnings- och uppsägningsprocesser, en personlig kontakt och engagerad rekryterare som gör allt för att alla parter ska bli nöjda, såväl kandidaten som kunden, är andra tungt vägande skäl.

Typiska kunder är medelstora företag med trygg omsättning, väletablerade inom livsmedel, medicinteknik och läkemedel. Men det mest spännande är att få komma in från start, berättar Pernilla. 

    – I nyetablerade bolag är det roligt att få vara med och bygga upp organisationen. Att vara med på den resan och vara ett bollplank, med problemlösning och där det finns utrymme för flexibilitet i rollerna, det är det mest spännande.

Pernilla ser med tillförsikt på framtiden. Agardh Consulting har redan flera event planerade i höst. 

     – Det blir nätverksträffar där vi kommer att bjuda in bolag och där man kan utbyta tankar och erfarenheter och bidra med ny kunskap, och där vi bjuder in föreläsare inom HR.

Till kongressen The Future of Swedish & Danish Life Science i september kommer forskare och bolag i branschen och där ställer vi ut, avslöjar hon.

Via Medicon Village hoppas Pernilla också att man kommer att kunna vara med på kommande Business Academy möten och presentera sin verksamhet för bolagen som sitter i huset. Utöver det finns också nya framtida samarbeten planerade.    

Skribent: Anna Bjärenäs

http://www.agardhconsulting.se